frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Molybden (Mo)
  4294.95
  Mo
 • Iontová forma
  Molybden (Mo) ionic formula image
 • Anion/Kation
  MoO42-
 • Molybden (Mo) influance image
  Pro listy
 • Molybden (Mo) origin image
  Zdroj: Vulkanický
 • Molybden (Mo) mobility image
  15mm kolem kořenů

Molybden

(Mo)

Molybden je originální svým chováním, které je úplně odlišné od všech ostatních stopových prvků ve vztahu k půdnímu pH: není dostupní v kyselé půdě, ale je velmi rozpustný a mobilní v zásadité půdě. Vyskytuje se v malém množství a při aplikaci vyžaduje umírněnost a přesnost.
Mo
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
VÝZNAM PRO ROSTLINU:
Molybden se podílí zejména na enzymatických pochodech souvisejících s asimilací dusíku (nitrogenáza a dusičnanová reduktáza).
MECHANISMY ABSORPCE:
Rostliny přijímají molybden jako aniont z půdního roztoku.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST:
Molybden funguje velmi dobře v synergii s fosforem. Síra má okyselující účinek na půdu blokující dostupnost molybdenu.
Na rozdíl od jiných stopových prvků je molybden v kyselé půdě v zásadě pro rostliny nedostupný. V takovém případě se silně váže na železo. Se zvyšující se hodnotou pH se molybden stává mobilnějším a násobí se jeho dostupnost. Dobrým zdrojem molybdenu je čerstvá organická hmota. To ovšem není případ rašeliny, která se tvoří za kyselých podmínek. Graf ukazuje různé formy molybdenu v souvislosti s pH půdy. Je z něj jasné, že dostupnost molybdenu pro rostliny ve formě MoO42- se rychle zvyšuje s rostoucí hodnotou pH.
ANALÝZA PŮDY:
Molybden se extrahuje zejména oxalátem. Analýza molybdenu v půdě není běžná, ale lze ji provést na požádání.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

Mo
Sugar Beet
pšenice
mrkev
vojtěška
meloun
Brambory
soja
Tomatoes
Cauliflower
špenát
jetel
Letuce
Řepka
brokolice
citrusy
oves
hrášek
ředkvička
tuřín
kukuřice
Ječmen
žito
čirok
rýže
jablka a hrušky
Vinná réva
chřest
broskev

Tabulka citlivosti & Příznaky

Příznaky nedostatku molybdenu se projevují nedostatkem dusíku v luštěninách. Since Mo is necessary for the activity of nitrogenase and the fixation of N 2 , an N-deficiency can be observed. Na brukvích se objevuje chloritický plak na listech, který je měkký a šedavý. V nejzávažnějších případech se listy rostlin úplně deformují.

Nadbytek & Potřeba

Nadbytek molybdenu blokuje měď a může vyvolat její nedostatek v obilninách a pícninách. Acidofilní plodiny jako je kaučukovník jsou na nadbytek molybdenu citlivé.

Obsah v půdě se velmi liší podle zdrojové horniny, obsahu železa a kyselosti. Obecně je využitelný molybden více přítomen v alkalických půdách, půdách bohatých na organickou hmotu a mladých půdách vzniklých z vulkanických hornin, zatímco půdy bohaté na železo mají molybdenu málo. Hnojiva obsahují molybden ve formě molybdenátu sodíku nebo amonia.
OBSAH V PŮDĚ:
Testy obsahu molybdenu v půdě se běžně neprovádějí. Avšak půda bohatá na železo a chudá na molybden může způsobovat nedostatek Mo pro plodiny náročné na jeho obsah.
OBSAH V ORGANICKÉ HMOTĚ:
Vysoký obsah organické hmoty při nízkém pH může riziko nedostatku snižovat. Pravidelný přísun organické hmoty poskytuje rozpustný molybden využitelný rostlinami. Naopk přídavek rašeliny způsobuje zadržení molybdenu v huminových kyselinách.
KLIMA:
Vysoká teplota nad 25 ° C zvyšuje rozpustnost Mo v půdách. Suché podmínky na druhé straně způsobují nedostatky Mo.
pH:
Nejdůležitější faktor příjmu molybdenu rostlinami. Při vysokém pH je molybden velmi mobilní.
INTERAKCE S JINÝMI PRVKY:
Fosfor usnadňuje absorpci a transport molybdenu. Tato pozitivní interakce se projeví při kombinaci Mo s P. Vysoké hladiny železa přispívají ke snížené asimilaci Mo. Nadbytek mědi a přídavky Cu snižují absorpci Mo; a stejný účinek má mangan.