frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Азот (N)
  714.0067
  N
 • Йонна форма
  Азот (N) ionic formula image
 • анион/катион
  NO3-
 • Азот (N) influance image
  Листа
 • Азот (N) origin image
  Източник: Въздух
 • Азот (N) mobility image
  > 40 мм около корена

Азот

(N)

Заедно с въглерода, азотът e основен компонент на органичната материя. Макар и 78% от въздуха, който дишаме, да е азот, нашите нужди от азот могат да бъдат удовлетворени с растителен или животински протеин. С изключение на бобовите култури, другите растенията имат достъп до азот в само края на процеса на минерализация на органичните вещества. Земеделието е претърпяло революция от откритието, преди повече от век, на процес за производство на амоняк чрез комбиниране на азота във въздуха и водорода (процес на Хабер-Бош, носители на Нобелова награда през 1918 г. и 1931 г.). Без този минерален азот, добивите в световен мащаб биха били наполовина.
N
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЕТО
Заедно с другите елементи (въглерод, кислород, водород и др.), азотът е съставна част на аминокиселините, които изграждат протеините. Азотът е важен елемент за изграждането на клетките и за фотосинтезата (хлорофил). Той е основният фактор за развитие на растението. Той оказва влияние върху качеството, основно върху съдържанието на протеин в растенията.
МЕХАНИЗМИ НА УСВОЯВАНЕ
Азотът се усвоява от растенията предимно в нитратна форма (NO3-), разтворен в почвения разтвор. Органичният, амонячният или амидния азот, намиращ се в почвата, постепенно се превръща в нитратна форма в резултат на различни микробни и физикохимични процеси. Чрез абсорбиране на вода от почвата, за да се компенсират загубите от изпаряване, растението пасивно абсорбира нитратите, налични във възходящия поток към листата, където те се редуцират и реорганизират в органична форма и след това се преразпределят в растението.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ

Азотът обикновено е първият фактор, ограничаващ развитието на растенията, с изключение на бобовите растения, които са единственото ботаническо семейство, способно да абсорбира азота директно от въздуха чрез симбиоза с бактерии, които се намират в грудките на бобовите растения.


Азотът е хранителен елемент, необходим за растежа на растенията, тъй като позволява на растенията да образуват протеини, хлорофил, ензими и витамини. Затова той е основният фактор за растежа на растенията, а също и определя качеството.


Количеството и качеството на хумуса и на подхранването със свежи органични вещества са основните естествени източници на азот в почвата. Минерализацията на органичен азот и преобразуването на амониевите и амидните форми в минералните торове зависи от биологичната активност на почвата (по-конкретно от нитрифициращите бактерии). С други думи зависи от киселинността, аерирането, влажността и температурните условия на почвата, които благоприятстват тяхното развитие в различна степен. Количеството наличен в почвата минерален азот е много ниско в сравнение с това на органичната форма. При умерен климат, 1 до 2% от органичните запаси се превръщат в минералната форма, налична за растението.

Таблица за чувствителността & Симптоми

Таблица за чувствителността

Азотът е хранително вещество, което е незаменимо за развитието на растенията, тъй като той дава възможност растенията да образуват протеини, хлорофилни ензими и витамини. Поради тази причина той е основният фактор за развитието на растенията, и освен това определя качеството. 

Когато подхранването с азот е нарушено, различните части на растението са по-малки, а добивите са намалени. 

За зърното, азотът е решаващ за получаване на високо съдържание на протеини: след избора на сорт, той е основният фактор за увеличаване на съдържанието на протеини. Всички видове мека пшеница се полияват неблагоприятно от дефицит на азот. Загубите зависят от интензивността на дефицита и неговата продължителност (общото време на дефицита и периодите на засегнатия цикъл). Ранните дефицити в началото на удължаването на стъблото влияят най-неблагоприятно върху добива, тъй като те се появяват в момент, в който необходимостта от азот е най-висока. 

Симптоми 

Недостатъчно подхранване с азот води до намалено синтезиране на протеини, което има увреждащ ефект върху растежа и развитието на растенията.

Признаците на дефицит на азот в растенията се проявяват като пожълтяване вследствие на недостатъчен синтез на хлорофил, и изсъхване на по-старите листа. 


Излишък & Нужди

Излишък

Излишък от азотно торене не е желателно нито от гледна точка на земеделието (риск от полягане), нито от гледна точка на разходите (отпадъци) и опазването на околната среда (риск от отмиване).

Поради тази причина са разработени много инструменти за идентифициране на внасянето, което трябва да бъде подадено за постигане на оптимален добив. Поради тази причина LAT Nitrogen препоръчва използването на N-Pilot®.

Нужди 

Нуждите от азот на растенията зависят от видовете, сортовете и целевия добив. Те са свързани с нивото биомаса, което трябва да бъде достигнато, което определя икономическия резултат от културите.

Торенето с азот може да бъде точно изчислено в зависимост от нуждите на културата и от количеството, подавано от почвата.


pH
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА

Измерването на минералния азот в края на зимата чрез анализ на почвата дава възможност да се оцени наличността на елемента за растението, преди растежът да се поднови в ранна пролет, което е период на интензивно усвояване. По време на сезон, уреда подпомага вземането на решения и спомага за регулиране на внасянето на азот.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Основната форма на азот в почвата е органичната форма, а съдържанието на органични вещества в почвата е основният показател за потенциала за азотна минерализация. Разработват се инструменти за моделиране на минерализацията, за да се оцени динамиката на доставяне на азот.
СТРУКТУРА
Филтриращите структури от песъчлив тип са податливи на най-високия риск от отмиване на азот.
КЛИМАТ
Зимните валежи водят до загуба чрез отмиване, а количеството вода и честотата на валежите определят риска от загубата. В условия на суша или на излишък на вода се ограничава достъпността на азот (или поради ниското усвояване от растението, или поради ниската минерализация на органични вещества). Обърнете внимание, че успешното торене с азот е силно определено от достатъчното количество вода след торене; обикновено се изисква вода от 10 до 15 мм, за да могат гранулите да се разтворят правилно. Трябва да се обърне особено внимание на риска от изпарение на амоняк.
pH
В кисели почви активността на нитрифициращите бактерии е по-бавна, което води до намалена минерализация.