frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Dusík (N)
  714.0067
  N
 • Iónová forma
  Dusík (N) ionic formula image
 • Anión/Katión
  NO3-
 • Dusík (N) influance image
  List
 • Dusík (N) origin image
  Zdroj: vzduch
 • Dusík (N) mobility image
  >40 mm okolo korienkov

Dusík

(N)

Spolu s uhlíkom zohráva dusík zásadnú úlohu v zložení organickej hmoty. Aj napriek tomu, že 78 % vzduchu, ktorý dýchame, tvorí dusík, náš dopyt po dusíku môže byť splnený len vo forme rastlinného alebo živočíšneho proteínu. Rastliny iné ako strukoviny majú prístup k dusíku na konci procesu mineralizácie iných organických látok, ktorý im predchádzal. Poľnohospodárstvo zaznamenalo revolúciu objavom, pred viac ako sto rokmi, kedy do výrobného procesu amoniaku bol zaradený dusík zo vzduchu a vodík (Haber-Boschov postup, Nobelova cena 1918 a 1931). Bez takého minerálneho dusíka by svetová poľnohospodárska produkcia dosahovala menej ako polovicu.
N
Rastlina
Rastlina
Pôda
Pôda
Plodiny
Plodiny
Pôvod
Pôvod
Kľúče
Kľúče
VÝZNAM PRE ŽIVOT RASTLÍN
Spolu s ďalšími prvkami (uhlík, kyslík, vodík atď), dusík obsahuje aminokyseliny, ktoré vytvárajú bielkoviny. Dusík je nevyhnutným prvkom pre bunkovú sústavu a pre fotosyntézu (chlorofyl). To je hlavným faktorom rastu rastlín. To má vplyv na kvalitu, najmä na obsah bielkovín v rastline.
MECHANIZMY PRÍJMU
Dusík rastliny získavajú predovšetkým vo forme dusičnanu (NO3-) rozpusteného v pôdnom roztoku. Organický, amoniakový alebo močovinový dusík prítomný v pôde sa, postupne zmení na formu dusičnanu v dôsledku rôznych mikrobiálnych a fyzikálno-chemických procesov. Rastlina tým, že absorbuje vodu z pôdy, aby sa pripravila na straty v dôsledku odparovania, pasívne absorbuje dusičnany prítomné v prúde vody, ktorý stúpa až na listy, kde sa zníži a zmení na organickú formu, a potom sa zabuduje do rastliny.
INTERAKCIE, OSOBITOSTI
Dusík je zvyčajne prvý limitujúcim faktorom rastu rastlín, s výnimkou strukovín, ktoré sú jedinou botanickou čeľaďou schopnou priamo absorbovať dusík zo vzduchu cez symbiózu s baktériami prítomnými vo forme výrastkov na koreňoch.
Množstvo a kvalita humusu a prívod čerstvej organickej hmoty sú hlavnými prírodnými zdrojmi dusíka v pôde. Mineralizácia takéhoto organického dusíka, čpavku a močoviny vytvára minerálne hnojivá a závisí od biologickej aktivity pôdy (najmä od nitrifikačných baktérií), alebo, inými slovami, závisí od podmienok kyslosti, vetrania, vlhkosti a teploty pôdy, ktoré prispievajú v rôznej miere k ich rozvoju. Množstvo prítomného minerálneho dusíka v pôde je veľmi nízke v porovnaní s v organickou formou. V miernych klimatických podmienkach sa 1 až 2 % z organických zásob premení na minerálnu formu, ktorá je pre rastliny k dispozícii.
KOLOBEH DUSÍKA

Amónna, dusičnanová a amidická sú tri formy dusíka (N) v hnojivách. Kým dusičnanová (NO3-) a amónna (NH4+) forma sú okamžite dostupné pre plodiny po aplikácii (1), amidická forma musí byť premenená (hydrolýza, 7) na NH4+.

Dusičnanová forma je výhodná forma N, pretože je rozpustná vo vode, a preto je rastline okamžite dostupná (2). Zvyšuje príjem katiónov, ako sú K+, Ca2+, Mg2+. Časť amónnej formy môže byť tiež priamo prevzatá plodinami (3) a podľa vlastností pôdy je tiež NH4+ premenená na NO3- (nitrifikácia, 4).

Denitrifikácia je proces, pri ktorom je NO3-redukované na dusitan (NO2-), oxid dusnatý (NO), oxid dusný (N2O) a N2. Táto reakcia je sprostredkovaná anaeróbnymi baktériami, a preto sa vyskytuje v anaeróbnych prostrediach, a je tak vzácna v dobre prevzdušnených poľnohospodárskych pôdach. Ako anión je NO3- tiež v pôde pomerne pohyblivý a možno ho vyplaviť nadmernými zrážkami (vylúhovanie, 9). Preto je dôležité rozdeliť hnojenie veľkými množstvami N na niekoľko menších aplikačných pomerov a hnojiť v správnom čase, keď je dopyt plodiny vysoký.

Pôdne mikroorganizmy konzumujú prevažne NH4+, ale tiež NO3- (imobilizácia, 6). Prítomnosť organických látok bohatých na uhlík, ale chudobných na dusík (napríklad slamy) zvyšuje imobilizáciu. Avšak tento podiel N sa nestráca a stáva sa dostupným rastline neskôr, keď sa biomasa vrátane mikrobiálnej biomasy rozkladá (mineralizácia, 6).

Po aplikácii do pôdy sa močovina (NH2)2CO štiepi na dve molekuly amoniaku (NH3) a jednu molekulu oxidu uhličitého (CO2). Plynný NH3 môže uniknúť do atmosféry (prchavosť, 8). Reakcia NH3 s vodou (H20) za vzniku NH4 uvoľňuje hydroxidový ión (OH-), a tým zvyšuje pH pôdy. Prchavosť amoniaku je obzvlášť vysoká v alkalických pôdach (pH > 7). Preto toto dočasné zvýšenie pH pôdy napomáha vysokým stratám prchavosťou aj v kyslých pôdach.

Dusík (N) related desktop image Dusík (N) related tablet image Dusík (N) related mobile image

Citlivosť

Legenda k tabuľke:
 • nutrient very sensible icon

  Vysoká

 • nutrient very fairly icon

  Význačná

 • nutrient very moderately icon

  Stredná

N
Kapusta
Mrkva
Šalát
Kukurica siata
Jarná pšenica
Paradajka
Repka ozimná
Ozimná pšenica
Zemiaky
Uhorka
Cukrová repa
Jarný jačmeň
Jahoda
Ozimný jačmeň
Ľan siaty
Slnečnica
Jablko
Hruška
Čerešňa
Višňa
Vinič hroznorodý

Citlivosť a symptómy

Sensitivity table

Nitrogen is a nutrient that is indispensable to plant growth, as it allows plants to build up proteins, chlorophyll, enzymes and vitamins. It is therefore the main factor for plant growth, and also determines quality. 

When nitrogen nutrition is disturbed, the different parts of the plant are smaller, and yields are reduced. 

For grains, nitrogen is decisive for obtaining a high protein rate: after the variety, it is the main lever for increasing the protein content. All varieties of soft wheat are adversely affected by nitrogen deficiency. Losses depend on the intensity of the deficiency and its duration (total time of the deficiency and periods of the cycle affected). Early deficiencies at the start of stem elongation are the most harmful for yield, as they occur at a time when the need for nitrogen is highest. 

Symptoms

Insufficient nitrogen nutrition leads to reduced protein synthesis, which has a damaging effect on plant growth and development.

Nitrogen-deficient plants show yellowing due to inadequate chlorophyll synthesis and the drying of older leaves. 

Prebytok a potreba

Excess

Excessive nitrogen fertilization is not desirable, neither from farming’s perspective (risk of lodging), nor from cost (waste) and environment protection’s (risk of leaching) perspective.

That is why many tools have been developed to identify the dose to apply for achieving optimum yield. Thus, LAT Nitrogen recommends the use of N-Pilot®.

Needs

The nitrogen needs of the plant depend on the species, variety and target yield. They are related to the biomass level to reach, which determines the economic result of the crop.

Nitrogen fertilization can be calculated exactly depending on the needs of the crop and the quantity supplied by the soil

PROCES VÝROBY DUSÍKA
Dusík (N) related desktop image Dusík (N) related tablet image Dusík (N) related mobile image
OBSAH V PÔDE

Meranie minerálneho dusíka na konci zimy podľa analýzy pôdy umožňuje posúdiť dostupnosť prvku pre rastlinu pred vegetačným reštartovaním skoro na jar, čo je obdobie intenzívneho príjmu. Počas sezóny pomáhajú rozhodovacie metódy upraviť dávku dusíka.

OBSAH ORGANICKEJ HMOTY
Hlavná forma dusíka v pôde je z organickej formy a obsah organických látok v pôde je hlavným ukazovateľom potenciálu mineralizácie dusíka. Mineralizácia a modelové nástroje sú vyvinuté tak, aby bolo možné odhadnúť dynamiku dodávky dusíka.
TEXTÚRA
Filtrovacie textúry piesočného typu pôdy sú najviac citlivé na riziká vyplavovania dusíka.
KLÍMA
Zimné zrážky vedú k strate vyplavením a množstvo vody, ako aj frekvencie zrážok určujú riziko straty. Suché podmienky a prebytok vody obmedzujú dostupnosť dusíka, a to buď v dôsledku nízkeho zachytenia rastlinou, alebo v dôsledku nízkej mineralizácie organických látok. Všimnite si, že úspešné použitie dusíka je pevne určené v dostatočnom množstve vody, po aplikácii. Všeobecne platí, že 10 až 15 mm zrážok je potrebných pre správne rozpustenie granúl hnojiva. Osobitnú pozornosť je potrebné venovať riziku prchavosti amoniaku.
pH
V kyslých pôdach je aktivita nitrifikačných baktérií pomalšia, čo vedie k zníženiu mineralizácie.