frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Zinc (Zn)
  3065.39
  Zn
 • Йонна форма
  Zinc (Zn) ionic formula image
 • анион/катион
  Zn2+
 • Zinc (Zn) influance image
  Листа
 • Zinc (Zn) origin image
  Източник: вулканичен
 • Zinc (Zn) mobility image
  8 – 10 мм около корена

Zinc

(Zn)

Подобно на повечето микроелементи, проблемът с цинка е двоен: вреден, когато е в излишък, вреден, когато е дефицитен. Дефицитът на цинк води до нарушения в растежа, особено в началото на вегетацията в условия на студ или влага. Когато всички параметри, контролиращи неговата наличност са правилно оценени, е възможна намеса по подходящ начин. Това става чрез определяне на чувствителни култури, рискови почви и етапи, както и формата на приложение на цинк като тор.
Zn
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
МЕТАБОЛИЗЪМ:
Както други микроелементи, цинкът участва в ензимни реакции, свързани с фиксирането на въглерода (фотосинтезата). Той също така участва в клетъчното размножаване и в рибозомите, и по-специално в механизмите на растежа, свързани с ауксиновия хормон.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ:
В първите етапи на растеж цинкът се абсорбира пасивно, пропорционално на концентрацията му в почвения разтвор, а в по-късните етапи културите контролират абсорбцията с някои метаболитни функции.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ:
Цинкът блокира желязото, но не и обратно. Излишъкът на фосфор може да блокира цинка, което важи и в обратна посока (двупосочен антагонизъм). Излишък от цинк не се среща често в земеделските почви, освен в случаите на злоупотреба с утайки от отпадъчни води и промишлен компост. В този случай наличността на желязото и фосфора е по-малка.
Съдържанието се променя значително в зависимост от типа на почвата. Варовиковите почви са най-бедни, както и почвите развити върху гранит. Цинк под формата на сулфиди или карбонати преминава сравнително лесно в почвата. Той се добива още от Средновековието и неговото промишлено производство продължава да расте. Цинкът също се счита за екотоксичен микроелемент, чието натрупване трябва да бъде сериозно контролирано.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

Zn
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Дефицитът на цинк е един от най-честите дефицити на микроелементи и оказва голямо влияние върху добивите. По принцип постоянните симптоми са хлороза между жилките.

Приложението на цинк чрез торене може да бъде извършено както като листно, така и като почвено торене. Сулфатните соли могат да бъдат усвоени незабавно. Хелатите са по-стабилни и има по-малък шанс да преминат в недостъпна за растението форма. Нашите формули за торове подпомагат ефективната асимилация от културите и имат постоянен ефект. Така се подсилва подхранването на почвата през целия период на растеж. Торенето се препоръчва в началото на фазата на растеж, когато преобладаваща е пасивната абсорбция. Това е особено валидно при лен.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА:
Изнасянето с EDTA е добър показател за измерване на цинк в почвите. Можем да предвидим следната минимална стойност: - В основни почви минималното съдържание е 5 ppm. - В неутрални почви минималното съдържание е 4 ppm. - В кисели почви минималното съдържание е 3 ppm.
КЛИМАТ:
Ниските температури намаляват разтворимостта на цинка в почвения разтвор, особено в края на зимата при млади култури. Осветеността също оказва влияние върху наличността на цинка. Ниската осветеност (облачно или мрачно), комбинирана с ниски температури значително би увеличила наличността на цинка.
pH:
Съдържанието на цинк намалява при висок pH (алкална почва) или след повишаване на pH (скорошно варуване).