frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Cink (Zn)
  3065.39
  Zn
 • Jonski oblik
  Cink (Zn) ionic formula image
 • Anjon/Katjon
  Zn2+
 • Cink (Zn) influance image
  List
 • Cink (Zn) origin image
  Izvor: Vulkanska masa
 • Cink (Zn) mobility image
  8–10mm oko korena

Cink

(Zn)

Kao i kod većine mikroelemenata, problem cinka je dvostruki: štetan kada ga ima više, štetan kada ga ima nedovoljno. Nedostatak cinka narušava normalan razvoj biljaka, naročito na početku vegetacije i u prilično hladnim i vlažnim uslovima. Kada su svi parametri koji regulišu njegovu dostupnost poznati, kod osetljivih kultura i rizičnih zemljišta moguće je uticati unosom cinka u oddređenom obliku, kao đubrivo.
Zn
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
METABOLIZAM:
Kao i drugi mikroelementi, cink je uključen u enzimske reakcije vezane za fiksiranje ugljenika (fotosinteza). Takođe je uključen u umnožavanje ćelija i u ribozome, a naročito u mehanizme rasta povezan sa auksin-hormonom.
MEHANIZMI APSORPCIJE:
U prvim fazama rasta cink se apsorbuje pasivno proporcionalno njegovoj koncentraciji u zemljišnom rastvoru, u kasnijim fazama kulture kontrolišu apsorpciju sa nekim funkcijama metabolizma.
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST:
Cink blokira gvožđe, ali ne i obrnuto. Višak fosfora može blokirati cink, što je slučaj i obrnuto (antagonizam u oba smera). Prekomerna količina cinka nije uobičajena u poljoprivrednim zemljištima, osim u slučaju zloupotrebe mulja od otpadnih voda i industrijskog komposta. U tom slučaju, gvožđe i fosfor su manje dostupni.
Postoji velika varijabilnost sadržaja prema vrsti zemljišta. Krečnjačko zemljište je najsiromašnije, a zemljišta nastala od granita su takođe siromašna cinkom. Cink u obliku sulfida ili karbonata lako prelazi u zemljište. Rudari se od srednjeg veka i njegova industrijska proizvodnja i dalje raste. Cink se takođe smatra ekotoksičnim mikroelementom čija akumulacija mora biti ozbiljno kontrolisana.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Veoma

 • nutrient very fairly icon

  Znatno

 • nutrient very moderately icon

  Umereno

Zn
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerka
Corn (silage)
Corn (grain)
dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krompir
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Paradajz
Suncokret

Tabela osetljivosti& simptomi

Nedostatak cinka je jedan od najčešćih nedostataka mikroelemenata i ima visok uticaj na prinos. Hloroza između nerava je znak nedostatka ovog elementa.

Primena cinka đubrenjem može se vršiti u vidu folijarne primene ili primene preko zemljišta. Sumporne soli imaju učinka ukoliko ih biljka može lako usvojiti Helati su stabilniji i teže se transformišu u nedostupne forme. Naše formulacije đubriva omogućuju lako usvajanje elemenata od strane biljaka, obezbeđuju dugotrajne efekte, tokom celog perioda rasta. Primena se preporučuje na početku faze rasta, kada dominira pasivna apsorpcija. Ovo je naročito tačno za lan.
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA:
EDTA ekstrakcija je dobar pokazatelj za merenje cinka u zemljištu. Poznati su sledeći minimumi: - U baznom zemljištu minimalni sadržaj je 5 ppm. - U neutralnom zemljištu minimalni sadržaj je 4 ppm. - U kiselom zemljištu minimalni sadržaj je 3 ppm.
KLIMATSKI USLOVI:
Niske temperature imaju tendenciju da smanjuju rastvorljivost cinka u zemljišnom rastvoru, posebno na kraju zime na mladim kulturama. Svetlost takođe utiče na dostupnost cinka, slaba svetlost (oblačno i sivo) u kombinaciji sa niskim temperaturama znatno će povećati dostupnost cinka.
pH VREDNOST:
Sadržaj cinka se smanjuje pri visokoj pH vrednosti (alkalna tla) ili nakon podizanja pH vrednosti (nedavno đubrenje zemljišta krečnjakom).