Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice!

V závislosti od dátumu výsevu a poveternostných podmienok sa kukurica v súčasnosti nachádza v štádiu  3-4 listov. Dusík formou NAC 27 N môže byť aplikovaný kedykoľvek.

Na rozdiel od ostatných obilnín nemusí byť koreňový systém kukurice plno rozvinutý. Za určitých podmienok môže byť hnojenie dusíkom aplikované v jednej dávke pred plečkovaním a v následnéj dávke kultiváciou.

 

Odporúčame vykonať hnojenie dusíkom až do štádia 4-5 listov. Následné dávky už nezvyšujú výťažok, ale predstavujú riziko zlyhania zariadenia v dôsledku poškodenia rastlín.

 

Poľné pokusy ukázali, že NAC 27 N je účinný aj pri veľmi skorej poslednej aplikácii. Kukurica na zrno, ktorá bola hnojená močovinou (a jej stabilizovanými formami), často vykazuje mierne vyššiu vlhkosť zrna pri zbere v dôsledku oneskoreného pôsobenia amidického N.

 

Grafika: NAC 27 N je účinnejší ako močovina (testy hnojenia LAT Nitrogen 2018, Dolné Rakúsko a Štajersko).

Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice! related desktop image Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice! related tablet image Výhody liadku pri druhom prihnojení kukurice! related mobile image