• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  stredne ťažké pôdy bohaté na humus, nepodmáčané
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  výhonky od 12 °C, optimálna teplota 18 °C
 • pH
  Paradajka crop pH value
  tolerujú mierne kyslé až mierne zásadité pôdy, optimálna hodnota pH: 6,0 – 7,0
 • Dažďové zrážky
  Paradajka crop rainfall value
  tolerujú len málo zrážok, no napriek tomu vyžadujú dostatočné zavlažovanie
 • Jarovizácia
  Paradajka crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  2 – 3 rastlín na m², 2 – 4,5 výhonkov na m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  plytká
Paradajka
Paradajky milujú pôdy bohaté na humus a živiny, ktoré dobre zadržiavajú vodu. Okrem toho uprednostňujú dostatočne teplé a slnečné lokality. Paradajky, aj paradajky pestované na poli, vyžadujú veľké množstvo vody, no čo najmenej zrážok, pretože tie podporujú ochorenie listov. Takéto podmienky nemožno vždy lokálne zaručiť pri pestovaní na poli. Preto sa paradajky väčšinou pestujú pod fóliou alebo sklom v tzv. chránených kultivačných podmienkach. Koreňový systém, ktorý pozostáva väčšinou z jemných korienkov, je postačujúci, no kvôli chýbajúcemu hlavnému koreňu sa paradajky nemôžu pestovať v zhutnených alebo zaplavovaných pôdach.
Kľúčové fakty
 • Hnojenie v troch fázach, sledujte potrebu až do konca
 • Na začiatku zabezpečte primerané dodávanie dusíka a fosforu
 • Od začiatku zberu treba klásť dôraz na hnojenie draslíkom
 • Dôležitá požiadavka na vápnik a horčík
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
PARADAJKY – NAJDÔLEŽITEJŠIA PLODINA SPOMEDZI ZELENINY
Z ekonomického hľadiska patria paradajky k najdôležitejšej zelenine na celom svete. Keďže paradajky tolerujú len malé množstvo zrážok, no zároveň potrebujú veľa vody, tepla a živín, ako vhodné sa ukázalo byť ich pestovanie pod fóliou alebo sklom. Existuje niekoľko odrôd paradajok, ktoré už po prvej sezóne kvitnutia ďalej nerastú a tiež odrody, ktoré neustále vytvárajú ďalšie listy a koreňovú hmotu (až 15 m). 
V dnešnej dobe existuje len málo samostatne rastúcich plodov, po ktorých by bol taký dopyt pre čerstvú spotrebu ako v prípade kokteilových a cherry odrôd paradajok. Dostupných je mnoho odrôd paradajok, ktoré majú rôzne vegetačné obdobia, metódy pestovania a rôzne použitie.
Paradajky, rovnako ako všetky rastliny z čeľade ľuľkovitých, sú náchylné na ochorenia listov, napr. pleseň paradajok (Phytophthora infestans), škvrny pripomínajúce zamat, múčnatka a vírusy.
Z ekonomického hľadiska je mimoriadne dôležité dodávať čo najdlhšie rastlinám paradajok vodu a živiny počas obdobia kvitnutia a zberu. 
Pre dobrú trvanlivosť je optimálne suché počasie a nízka úroveň hubových infekcií počas zberu. 
Paradajka related desktop image Paradajka related tablet image Paradajka related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Hnojenie paradajok – maximálne dodávanie živín
Paradajky patria medzi rastliny, ktoré najviac odčerpávajú živiny a potrebujú relatívne veľké množstvo dusíka. Nadmerné množstvo dusíka však môže taktiež zvýšiť náchylnosť na ochorenia. Kvôli ich vysokej spotrebe vody a vysokej produkcii hmoty potrebujú aj veľké množstvo draslíka. Na listoch možno jednoducho rozpoznať symptómy nedostatku aj nadbytku. Svetlozelené listy indikujú nedostatok, zatiaľ čo tmavozelené listy indikujú nadbytok dusíka. Úzke, načervenalé alebo hnedo-fialové listy indikujú nedostatok fosforu a vädnutie listov a nekróza na okraji listov sú výsledkom nedostatku draslíka. Najväčšou výzvou je riadenie vyváženého zásobovania rastliny. Hnojenie paradajok sa musí vypočítať takým spôsobom, aby sa na jednej strane zabezpečil pravidelný rast nových výhonkov, listov, kvetov a plodov a na druhej strane musí hnojivo pre paradajky dodávať už rastúcim plodom zásoby pre ideálne zrenie. Zmena množstva živín a tiež zloženie komplexných hnojív sa musí teda prispôsobiť štádiu vývoja paradajok.
Množstvá, ktoré paradajky potrebujú a odčerpávajú pod sklom alebo v chránenej kultivácii

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

2.7

2.7

Stredne citlivý

P2O5

0.9

0.9

Citlivý

K2O

6.2

6.2

Veľmi citlivý

CaO

2.5

2.5

Citlivý

MgO

0.8

0.8

Stredne citlivý

SO3

0.5

0.5

Citlivý

TE

zinok, železo, bór a mangán

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody paradajok. Podľa tejto tabuľky paradajky potrebujú hlavne dusík a draslík. Vo vhodnom množstve však musí byť prítomný aj fosfor, horčík a vápnik. Príklad: Pri úrode paradajok 150 t/ha sa odoberie 440 kg N/ha. Ak sa z pôdy absorbuje určité množstvo dodaného N (napr. 40 kg N/ha), potom by bolo potrebné pridať 400 kg N/ha vo forme hnojiva. S ohľadom na zozbierané množstvo a odstránené rastliny po ukončení zberu sa z hygienických dôvodov z poľa celkovo odstráni 400 kg N/ha. Ak sa však paradajky pestujú na poli, očakávania úrody budú náležite nižšie, t. j. 60 t/ha a 20 t rastlinnej hmoty. V takomto prípade treba očakávať, že budú potrebné nasledovné množstvá živín na hektár: 136 kg N, 55 kg P2O5, 232 kg K2O, 339 kg CaO, 36 kg MgO. Tieto množstvá živín sa musia rozdeliť podľa nasledujúcich odporúčaní pre aplikáciu.
SPRÁVNE HNOJENIE PARADAJOK ZÁVISÍ OD VIACERÝCH FAKTOROV
Pri vhodných podmienkach sa očakáva, že vysokoproduktívne paradajky budú produkovať 100 – 150 ton na hektár. Rastliny paradajky neprestávajú rásť: paralelne s dozrievaním plodov na starších častiach rastlina neustále rastie. Hnojenie by malo teda podporovať neustály rast a zároveň umožňovať plodom, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu, dobre dozrievať. Kým rastlina rastie, musí byť dodávanie dusíka dostatočné. Zvýšené množstvá fosforu a draslíka zabezpečujú vysokú kvalitu (chuť, farba, pevnosť a trvanlivosť). 
Pre vytváranie plodov a ich zväčšovanie je dôležité zabezpečiť potrebnú úroveň draslíka. Je dôležité, aby sa pri hnojení zabránilo nadbytkom dusíka, pretože to môže ovplyvniť kvalitu plodov a oddialiť dozrievanie.
V tomto štádiu sa uprednostňuje dusík vo forme amoniaku (NH4+). Nedostatok vápnika zapríčiňuje pleseň, často v dôsledku nepriaznivých letných klimatických podmienok.
Optimálna hodnota pH pôdy je v rozsahu od 6,5 do 7. Paradajky sú citlivé nielen na nedostatok soli, ale aj na nedostatok zinku, železa, bóru a mangánu. Obzvlášť hnojivo s obsahom síry zlepšuje pevnosť a farbu plodov.

Rozdelenie dávky je nevyhnutné.
Pri aktuálnych metódach sa využívajú pôdy orientované na výnos alebo substrátové kultúry s možnosťou zavlažovania a súvisiacou možnosťou hnojenia paradajok tekutým hnojivom.
Na jednej strane je možné v rôznych fázach rastu používať rôzne hnojivá a na druhej strane možno množstvo živín prispôsobovať potrebám, vegetačnému postupu a množstvu zberu. V dôsledku rozdelenia tekutých hnojív sa požiadavky na živiny konvertujú z kg/ha a času kultivácie na kg/m² a týždeň. Za predpokladu pevného zavlažovacieho množstva na deň sa vypočítajú alebo zavádzajú zodpovedajúce koncentrácie živín pre zavlažovaciu vodu pomocou dávkovacích systémov.

Je dôležité, aby sa množstvo vápnika, ktoré potrebujú paradajky, aplikovalo na jeseň pred výsadbou. 

Parametre úrody paradajok:
počet rastlín/m²
počet plodov/rastlina
hmotnosť plodov

Tvorba plodov pri pestovaní paradajok sa definuje výhonkami na m² a kontinuálnou tvorbou kvetov a plodov. Preto je hlavne na začiatku dôležité dodávať dusík a horčík. Na to, aby boli paradajky dobre vyvinuté, aby mali zdravú a silnú farbu a typickú chuť, je dôležitý dostatok draslíka, žiadny nadbytok vápnika a dostatok síry a vody. Aby si mohli paradajky vybudovať bohatý koreňový systém, počas prvých pár týždňov musí byť dodávanie minimálne, najmä z hľadiska zavlažovania. Takýmto spôsobom sa živiny neskôr budú účinnejšie absorbovať.
Paradajka related desktop image Paradajka related tablet image Paradajka related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Prvá aplikácia

Prvá aplikácia image

Druhá aplikácia 

Druhá aplikácia  image

Tretia aplikácia 

Tretia aplikácia  image

Prvá aplikácia

Od vysadenia do prvého kvitnutia – na začiatok minimálne živiny

Paradajky potrebujú na začiatku svojho rastu relatívne málo hnojiva. Preto pri prvej dávke plodov sa dodá približne len 1/7 množstva dusíka a fosforu. V tejto fáze sa dodáva len 1/13 celkovej požiadavky na draslík. Potom sa potreba zvyšuje. Pri tomto podávaní je najlepším riešením NPK hnojivo bez chloridov so zvýšeným obsahom dusíka a draslíka (COMPLEX 15/5/18 + 2,5MgO+25SO3+B+Zn).

Druhá aplikácia 

Od fázy prvého kvitnutia do začiatku zberu – zvýšená potreba vyváženého hnojenia

V tejto fáze treba podporiť vytváranie plodov paradajok a tiež kontinuálny rast a kvitnutie. Preto sú nevyhnutné najmä vyvážené pomery živín. Príliš veľké množstvo dusičnanov v tejto fáze je dosť nebezpečné a preto sa uprednostňujú amoniakové hnojivá. V tejto fáze treba brať do úvahy aj dodávanie horčíka. V tejto fáze hnojenia sa používa to isté NPK zloženie, no miera aplikácie je asi 3-krát vyššia než pri prvej aplikácii hnojiva.

Tretia aplikácia 

Od začiatku zberu do konca pestovania – kompletné množstvá draslíkového hnojiva

Toto je hlavná fáza hnojenia paradajok. Nedostatky sa prejavujú nielen zlou tvorbou plodov, ktoré sú bez chuti, ale aj nižšou tvorbou púčikov a následne celkovo nižšou úrodou. Teraz je potrebné dodávať draslík v množstve až 500 kg/ha. Dodávanie zabezpečuje kontinuálne dávkovanie živín prostredníctvom zavlažovania s vhodnými produktami L.A.T SUPREMO. Hnojenie sa môže ukončiť asi 2 týždne pred koncom zberu. Vtedy sú v rastlinách živiny stále prítomné a postačia na dozretie posledných plodov.