This content is available in English
COMPLEX 14/10/20 +10SO₃
Opis
COMPLEX 14/10/20 +10SO₃ je granulirano NPK đubrivo sa naglaskom na kalijum i sa dodatnim sumporom.
Preporuke za primenu
Ovaj proizvod se može preporučiti za osnovno đubrenje, posebno za useve sa izraženom potrebom za kalijumom (kukuruz, šećerna repa) i/ili na zemljištu sa manjim sadržajem kalijuma.

Veličina granule:

3,1-3,9

Gustina:

1050 kg/m³

Boja:

Siva

Poreklo:

Linz

Beneficije
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje

Memoriši

COMPLEX 14/10/20 +10SO₃ related desktop image COMPLEX 14/10/20 +10SO₃ related tablet image COMPLEX 14/10/20 +10SO₃ related mobile image

Dokument je dodat u korpu za preuzimanje

Download all basket
checked item scroll to the top