Memoriši

COMPLEX SOP 15/5/18 +2,5MgO+25SO₃+B+Zn
Opis
Ovo kompleksno đubrivo bez hlora sadrži kalijum isključivo u sulfatnom obliku, a takođe je obogaćen magnezijumom i sumporom. Mikroelementi, bor i cink, zaokružuju ovu formulu na optimalan način.
Preporuke za primenu
COMPLEX SOP 15/5/18 +2,5MgO+25SO₃+B+Zn je naročito pogodan za primenu u usevima osetljivim na hlor, kao što su povrće, voće i vinova loza, kao i u šumama.

Veličina granule:

3,1-3,9 mm

Gustina:

1100 kg/m³

Boja:

Grei

Poreklo:

Linz

Beneficije
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje
COMPLEX SOP 15/5/18 +2,5MgO+25SO₃+B+Zn related desktop image COMPLEX SOP 15/5/18 +2,5MgO+25SO₃+B+Zn related tablet image COMPLEX SOP 15/5/18 +2,5MgO+25SO₃+B+Zn related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Dokument je dodat u korpu za preuzimanje

checked item scroll to the top