frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Бор (B)
  510.811
  B
 • Йонна форма
  Бор (B) ionic formula image
 • анион/катион
  B(OH)3
 • Бор (B) influance image
  Цъфтеж
 • Бор (B) origin image
  Източник: Вътрешно море
 • Бор (B) mobility image
  10 – 15 мм около корена

Бор

(B)

Това несъмнено е най-известният и най-често прилаган микроелемент в света, тъй като дефицитът му може да бъде от изключително значение за растежа, плодородието и устойчивостта към заболявания. След години на отглеждане на различни култури, почвите стават склонни към изтощаване/изчерпване и изискват възстановяване на съдържанието на бор, особено за чувствителни култури. Приложението на бор трябва да бъде много точно определено и базирано на агрономична преценка, особено поради факта, че излишъкът му е толкова вреден, колкото и дефицитът.
B
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
МЕТАБОЛИЗЪМ
Борът участва в превръщането на нитратите в аминокиселини, като по този начин увеличава дебелината и устойчивостта на клетъчните мембрани
РАСТЕЖ
Борът играе ключова роля в синтезирането на въглехидрати и протеини; поради тази причина е необходим за растежа на клетките и тъканите на растението.
ПЛОДОРОДИЕ
Борът допринася за по-добро плододаване, тъй като е активен при образуването на репродуктивни клетки (полен).
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ
Растението абсорбира бор като разтворим борен хидроксид от почвения разтвор, пропорционално на количеството вода, от което се нуждае, за да компенсира загубата на вода при транспирация. Това е по-скоро пасивна абсорбция, в зависимост от количеството разтворен бор. Кинетиката на абсорбцията е свързана с концентрацията на бор във възходящия сок. Поради липсата на вътрешна транслокация долните листа често акумулират повече бор, отколкото новообразуваните.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ
Наличността на бора варира според резервните количество в парцела, а също и според сезонните климатични условия: риск от отмиване, биологична активност на почвата, физиологични нужди на растенията. Трябва да се има предвид, че сортът, в зависимост от неговата коренова система и от генетичните му особености, също може покаже повишена чувствителност.
Доставянето на бор, произхождащ от почвата, очевидно е свързано с вида на почвата. Ако скелетната почва е магмена, тя е с много ниско съдържание на бор. Седиментните скали, както моретата, в които са се образували, са по-богати на бор. Подобно на калия, борът може да бъде задържан от глинести слоеве и да бъде разтворен в процесите на сорбция-десорбция, свързани с променливата почвена влага. Също така има блокиращи механизми, или чрез желязо и алуминий в кисела среда, или чрез калций в алкална среда. В допълнение към тези физикохимични механизми, трябва да се има предвид, че въвеждането на органични материали естествено възобновяват нивото на бор в почвите. В стопанствата, в които не се използва органичен тор по подразбиране трябва да се прилага бор чрез минерални торове съдържащи бор, за да се компенсира износа.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

B
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Дефицитът на бор при растенията се изразява в хлороза, деформации или некроза на стъблата.

Излишък & Нужди

Борната киселина е мощен бактерицид, използван в обработката на дървесина. Дори и за взискателните култури като рапица, излишъкът може да води до намаляване на добива. На ниво екосистема борът се контролира във водните басейни поради токсичното му въздействие върху рибното възпроизводство.

За концентрирането на бор е необходим доста сложен геоложки цикъл, което обяснява защо има относително малко находища на планетата. Механизмът се осъществява на два етапа: най-напред много продължително утаяване във вътрешна вдлъбнатина, при което борът се отделя във фумаролите, последвано от кристализация, заедно с повторно разтваряне и концентриране в топло вътрешно море, подложено на изпарение. Борът се отлага на дъното, свързан или към калций, или към натрий. Поради тази причина той съществува съответно под формата на калциев борат или натриев борат.
ПРОЦЕС НА ПРОИЗВОДСТВО
Предизвикателството за промишлеността е да се формулира готов за употреба продукт с правилното ниво на разтворимост за хранителна ефективност, като се избягва излишъка, който е вреден. LAT Nitrogen използва два метода на производство: единият се състои от разтваряне на бор с киселина, последвано от свързването му в комплекс с органична молекула, за да се предпази от прекалено бързо влошаване на качеството, а другият метод е микронизация, за да се гарантира проникването му в листата с течение на времето.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА

Методът на изнасяне с гореща вода е относително добре установен. Можем да предвидим следната минимална стойност:

 • Във варовити почви минималното съдържание е 0,8 ppm
 • В почви с неутралeн pH минималното съдържание е 0,6 ppm
 • В кисели почви минималното съдържание е 0,4 ppm
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА
Голяма част от разтворимия бор идва от органични вещества, така че ниското им съдържание ограничава потенциала за усвояване на бор от почвения разтвор. По-малко 1,8% съдържание на органични вещества предполага риск от висок дефицит.
СТРУКТУРА
Глината има склонност да свързва бора в комплекс, като така го задържа в слоевете; той обаче се освобождава лесно. В глинести почви потенциалът за освобождаване е по-висок. Обратно, в песъчлива почва, бедна на глина, борът не се задържа и е подложен на отмиване.
КЛИМАТ
Дъждовните периоди предизвикват отмиването на бор. Обратно, периодите на суша предотвратяват разтварянето на бор. Зоните със силна осветеност намаляват наличността на бор.
pH
Това е един от основните фактори, определящи способността за асимилиране на бор. Тя намалява с увеличаване на pH на почвата и влошава дефицита. pH по-високо от 6,5 предизвиква намаляване на способността за асимилиране на бор. Варуването на кисели почви ще предизвика блокиране на елемента.