frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Bor (B)
  510.811
  B
 • Postać jonowa
  Bor (B) ionic formula image
 • Anion/Kation
  B(OH)3
 • Bor (B) influance image
  Kwitnienie
 • Bor (B) origin image
  Pochodzenie: Morze śródlądowe
 • Bor (B) mobility image
  10-15 mm wokół korzenia

Bor

(B)

Jest to niewątpliwie najbardziej znany i najczęściej stosowany śladowy pierwiastek na świecie, ponieważ jego niedobór może zaburzać wzrost, urodzajność i odporność na choroby. Przez lata upraw gleby i ich zasoby zostają wyczerpane, wymagają uzupełnienia boru szczególnie w przypadku wrażliwych upraw. Zastosowanie boru musi być dostosowane do potrzeb na podstawie praktyki rolnej, zwłaszcza, że nadmiar jest tak samo szkodliwy jak niedobór.
B
Roślina
Roślina
Gleba
Gleba
Uprawy
Uprawy
Pochodzenie
Pochodzenie
Kluczowe informacje
Kluczowe informacje
METABOLIZM
Bor bierze udział w przekształcaniu azotanów w aminokwasy, zwiększając w ten sposób grubość i odporność błon komórkowych
WZROST
Bor odgrywa kluczową rolę w syntezie węglowodanów i białek; dlatego jest niezbędny do wzrostu komórek i tkanek rośliny.
URODZAJNOŚĆ
Bor przyczynia się do lepszej urodzajności ponieważ jest aktywny w tworzeniu komórek rozrodczych (pyłków).
MECHANIZMY ABSORPCJI
Roślina wchłania bor jako rozpuszczalny wodorotlenek boru w roztworze glebowym, proporcjonalnie do ilości wody potrzebnej do skompensowania strat podczas transpiracji. W zależności od ilości rozpuszczonego boru, jest to wchłanianie pasywne. Kinetyka absorpcji jest związana ze stężeniem boru we wstępującym soku komórkowym. Dolne liście często gromadzą więcej boru niż nowo utworzone, z powodu braku wewnętrznej translokacji.
INTERAKCJE, SPECYFICZNOŚĆ
Dostępność boru zmienia się w zależności od wymienialności zasobów pola, a także w zależności od sezonowych warunków klimatycznych: ryzyka wymywania, aktywności biologicznej gleby, potrzeb fizjologicznych roślin. Należy zauważyć, że odmiana w zależności od jej ukorzenienia i specyfiki genetycznej, może wykazywać zróżnicowany czynnik uczulający.
Dostarczanie boru pochodzącego z gleby jest oczywiście związane z jej rodzajem. Jeśli skała macierzysta jest skałą magmową, zawiera go bardzo niewiele. Skały osadowe jak również morza, w których się uformowały są bogatsze w bor. Podobnie jak potas, bor może być zatrzymywany przez warstwy gliny i rozpuszczany w rytmie sorpcji-desorpcji związanym ze zmieniającą się wilgotnością gleby. Istnieją również mechanizmy blokujące, albo przez żelazo i glin w środowisku kwaśnym, albo przez wapń w środowisku zasadowym. Oprócz tych mechanizmów fizykochemicznych, należy pamiętać, że wprowadzanie do gleby materiałów organicznych w naturalny sposób odnawia zawartość boru w glebie. Gospodarstwa rolne bez nawozów organicznych muszą domyślnie dostarczać bor przez stosowanie mineralnych nawozów borowych w celu zrekompensowania wywozu,
Bor (B) related desktop image Bor (B) related tablet image Bor (B) related mobile image

Tabela wrażliwości

Miernik wrażliwości:
 • nutrient very sensible icon

  Bardzo

 • nutrient very fairly icon

  Średnio

 • nutrient very moderately icon

  Umiarkowanie

B
Burak cukrowy
Pszenica
Marchew
Kapusta
Rzepak ozimy
Lucerna
Groch
Ziemniaki
Sałata
Soja
Słonecznik

Tabela wrażliwości & objawy

Niedobory boru u roślin z chlorozą, objawiają się zniekształceniami lub zamieraniem tkanek.

Nadmiar & potrzeby

Kwas borowy jest silnym środkiem bakteriobójczym stosowanym w szczególności do obróbki drewna. Nawet w przypadku wymagających upraw, takich jak rzepak, nadmiar może być wyniszczający dla plonów. Na poziomie ekosystemu, bor jest kontrolowany w zbiornikach wodnych ze względu na jego toksyczny wpływ na rozmnażanie się ryb.

Złożony cykl geologiczny, który powoduje powstawanie boru trwa dość długo. To wyjaśnia, dlaczego na planecie istnieje stosunkowo niewiele złóż. Mechanizm funkcjonuje na dwóch etapach: na początku odbywa się bardzo długie wytrącanie w wewnętrznym zagłębieniu, w którym bor ucieka do fumaroli, a następnie rozpoczyna się resolubilizacja, z ponownym rozpuszczaniem i koncentracją w ciepłym, śródlądowym morzu pod wpływem parowania. Bor jest odkładany na dnie, w związkach wapnia lub sodu. Dlatego istnieją odpowiednie formy takie jak boran wapnia czy boran sodu.
Bor (B) related desktop image Bor (B) related tablet image Bor (B) related mobile image
PROCES PRODUKCJI
Wyzwaniem dla branży jest zatem opracowanie gotowego do użycia rozwiązania o odpowiednim poziomie rozpuszczalności dla dostarczania wartości odżywczych, ale i unikanie szkodliwych nadmiarów. LAT Nitrogen. wykorzystuje dwie metody produkcji: jedna z nich polega na solubilizacji boru kwasem, a następnie na kompleksowaniu w cząsteczce organicznej, aby chronić go przed zbyt szybką utratą jakości, innym sposobem jest mikronizacja w celu zapewnienia jego przenikania do liści w miarę upływu czasu.
Bor (B) related desktop image Bor (B) related tablet image Bor (B) related mobile image
ZAWARTOŚĆ GLEBY

Metoda pobierania z wykorzystaniem gorącej wody jest już powszechnie uznana. Możemy rozważyć następujące minimalne ograniczenia:

 • W glebie wapiennej minimalna zawartość wynosi 0,8 ppm
 • W glebie o neutralnym pH, minimalna zawartość wynosi 0,6 ppm
 • W kwaśnej glebie, minimalna zawartość wynosi 0,4 ppm
ZAWARTOŚĆ MATERII ORGANICZNEJ
Duża część rozpuszczalnego boru pochodzi z materii organicznej, więc niska zawartość materii ogranicza dostępność przyswajalnego boru w roztworze glebowym. Zawartość w materii organicznej niższa niż 1,8 % sugeruje wysokie ryzyko niedoboru.
TEKSTURA
Glina ma tendencję do grupowania boru, zachowując go w ten sposób w warstwach i na warstwach; jednak będzie on łatwo uwalniany. W glebie gliniastej potencjalne uwalnianie jest większe. Odwrotnie sytuacja wygląda w przypadku gleby piaszczystej, która jest uboga w glinę, bor wówczas nie jest zatrzymywany i poddawany jest wymywaniu.
KLIMAT
Okresy deszczowe powodują wymywanie boru. Natomiast okresy suszy zapobiegają jego solubilizacji. Na obszarach o wysokiej luminancji dostępność boru jest mniejsza.
pH
Jest to jeden z głównych czynników określających przyswajalność boru. Zmniejsza się ona, gdy pH gleby wzrasta i zwiększają się niedobory. Wartość pH powyżej 6,5 powoduje spadek przyswajalności boru. Wapnowanie na kwaśnej glebie powoduje zablokowanie pierwiastka.