frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Bór (B)
  510.811
  B
 • Iónová forma
  Bór (B) ionic formula image
 • Anión/Katión
  B(OH)3
 • Bór (B) influance image
  Kvitnutie
 • Bór (B) origin image
  Zdroj: vnútrozemské more
 • Bór (B) mobility image
  10-15 mm okolo korienkov

Bór

(B)

Nepochybne ide o najlepšie známy a najviac používaný stopový prvok vo svete, pretože jeho nedostatok narúša rast, úrodnosť a odolnosť proti ochoreniu. Pôdy za roky úrody majú tendenciu sa vyčerpať/ochudobniť a vyžadujú náhradu bóru, najmä ak ide o citlivé plodiny. Aplikácia bóru musí byť vytvorená na mieru a na agronomickej báze najmä preto, že jeho prebytok je rovnako škodlivý ako jeho nedostatok.
B
Rastlina
Rastlina
Pôda
Pôda
Plodiny
Plodiny
Pôvod
Pôvod
Kľúče
Kľúče
METABOLIZMUS
Bór sa podieľa na transformácii dusičnanov na aminokyseliny, čím sa zvyšuje hrúbka a odolnosť bunkových membrán
RAST
Bór zohráva kľúčovú úlohu pri syntéze sacharidov a bielkovín. Je preto nevyhnutný k rastu buniek a pletív rastliny.
ÚRODNOSŤ
Bór sa podieľa na lepšej plodnosti, pretože je aktívny pri tvorbe reprodukčných buniek (peľ).
ABSORPČNÉ MECHANIZMY
Rastlina absorbuje bór ako rozpustný hydroxid bóritý v pôdnom roztoku, v pomere k množstvu vody, ktoré potrebuje pre kompenzáciu odparovania. Ide skôr o pasívnu absorpciu, ktorá závisí od množstva rozpusteného bóru. Kinetika absorpcie je úmerná koncentrácii bóru v stúpajúcej miazge. Spodné lístky často zhromažďujú viac bóru ako novo vytvorené lístky kvôli nedostatku vnútornej translokácie.
INTERAKCIE, OSOBITOSTI
Dostupnosť bóru sa mení podľa vymeniteľných rezerv pozemku a tiež v závislosti od sezónnych klimatických podmienok: nebezpečenstvo vylúhovania, biologická aktivita pôdy, fyziologická potreba rastlín. Zapamätajte si, že odroda v závislosti od svojich koreňov a genetických zvláštností, sa môže použiť ako rozdielny faktor citlivosti.
Zásoba bóru z pôdy súvisí s typom pôdy. V prípade, že materská hornina je vyvretá, obsahuje ho veľmi málo. Sedimentárne horniny v ktorých vznikol, sú na bór bohatšie. Bór ako uhličitan draselný môže byť uchovávaný vrstvami ílu a môže sa rozpúšťať a absorbovať podľa rytmu striedania vlhkosti pôdy. K dispozícii sú tiež blokovacie mechanizmy, a to buď prostredníctvom železa a hliníka v kyslom prostredí, alebo vápnikom v alkalickom prostredí. Okrem týchto fyzikálno-chemických mechanizmov je potrebné mať na pamäti, že pridávanie organických látok prirodzene obnovuje hladiny bóru v pôde. Orné farmy bez organických hnojív musia nutne používať bór s bórovými hnojivami, aby kompenzovali vývoz.

Citlivosť

Legenda k tabuľke:
 • nutrient very sensible icon

  Vysoká

 • nutrient very fairly icon

  Význačná

 • nutrient very moderately icon

  Stredná

B
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kapusta
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerna
Corn (silage)
Corn (grain)
melón
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Zemiaky
Grassland
Salad
sója
Tobacco
Paradajky
Slnečnica

Citlivosť a symptómy

Deficit bóru v rastlinách spôsobuje chlorózu, deformitu alebo nekrózu stoniek.

Prebytok a potreba

Kyselina boritá je silný baktericíd, ktorý sa používa najmä pri úprave dreva. Aj u náročných plodín, ako sú semená repky, môže byť deficit príčinou nížšej úrody. Na úrovni ekosystému je bór kontrolovaný na vodných plochách, pretože má toxický vplyv na reprodukciu rýb.

Trvá to takmer celý geologický cyklus a je dosť zložité sústrediť bór, čo vysvetľuje, prečo jeho existenciu v relatívne malom množstve. Mechanizmus prebieha v dvoch etapách: prvou je veľmi dlhé zrážanie vnútorného obalu, v ktorom bóru uniká do fumaroly, potom je to kryštalizácia s opätovným rozpustením a koncentráciou v teplom, vnútrozemskom mori, kde dochádza k odparovaniu. Bór je uložený v dolnej časti a je buď viazaný s vápnikom alebo sodíkom. To je dôvod, prečo vzniká boritan vápenatý alebo boritan sodný.
VÝROBNÝ POSTUP
Je výzvou pre priemysel, preto je obtiažne vytvoriť okamžite použiteľné riešenie pre správnu úroveň rozpustnosti s nutričným výsledkom, pričom nepoužijeme škodlivý nadbytok živín. Borealis LAT používa dve výrobné metódy: jedna sa skladá z rozpúšťania bóru s kyselinou a potom jeho zlúčenie do organickej molekuly, ktorá je chránená pred príliš rýchlym rozkladom. Druhá metóda je mikronizácia pre zaistenie postupnej penetrácie bóru do listov.
OBSAH PÔD

Spôsob extrakcie horúcou vodou je pomerne dobre fungujúci. Vieme potvrdiť nasledovné minimálne hodnoty:

 • Vo vápenatých pôdach je minimálny obsah 0,8 ppm
 • V pôde pri neutrálnom pH je minimálny obsah 0,6 ppm
 • V kyslej pôde je minimálny obsah 0,4 ppm
OBSAH ORGANICKEJ HMOTY
Veľká časť z vode rozpustného bóru je z organického materiálu, takže nízky obsah organických látok obmedzuje možnosť asimilovateľného bóru v pôdnom roztoku. Menej než 1,8 % obsahu organických látok naznačuje vysoké riziko deficitu.
ŠTRUKTÚRA
Íl má tendenciu dopĺňať bór a tým ho udržať vo vrstvách. Ľahko sa však uvoľní. V ílovitej pôde je potenciálne uvoľňovanie vyššie. Naopak, v piesočnatej pôde, ktorá je chudobná na íl, sa bór neudrží a lúhuje sa.
KLÍMA
Obdobie dažďov vedie k lúhovaniu bóru. Naopak, obdobie sucha bráni rozpusteniu bóru. Oblasti silného jasu znižujú dostupnosť bóru.
pH
To je jeden z hlavných faktorov určujúcich vstrebateľnosť bóru. Zmenšuje sa, keď pH pôdy stúpne a prehĺbi deficit. Hodnota pH vyššia ako 6,5 vedie k poklesu vstrebateľnosti bóru. Vápnenie na kyslej pôde vedie k zablokovaniu prvku.