frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Калий (K)
  1939.102
  K
 • Йонна форма
  Калий (K) ionic formula image
 • анион/катион
  K+
 • Калий (K) influance image
  Плодове
 • Калий (K) origin image
  Източник: Вътрешно море
 • Калий (K) mobility image
  налични 15 мм около корена

Калий

(K)

Калият е един от основните елементи за културите. Той се среща естествено в повечето скали и почви, но трябва да е разтворим във вода, за да бъде абсорбиран от растенията. Произхожда от древни морски находища, калият трябва да бъде осигурен под формата на сол, за да се допълни подхранването на почвата; калият е необходим при съхранението на хранителни вещества в културите, като плодове или кореноплодни култури. Торът с калий комбинира калий от почвени органични вещества и от основни скали. В резултат на това в глините се утаява и постепенно подхранва почвения разтвор според нуждите и абсорбцията.
K
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЕТО
Калият е един от трите основни елемента, важни за културите. Той участва във функционирането на устицата. По този начин допринася за намаляване на изпаряването от растенията и увеличава устойчивостта към суша. Регулира вътреклетъчния обмен и подпомага образуването на въглехидрати в листата. Благоприятства за предвижване към органите за съхранение (грудки, корени и плодове). Калият заздравява клетъчните стени. Осигурява по-добра устойчивост на растенията срещу полягане и устойчивост на болести или паразитно нападение.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ
Калият се абсорбира сравнително лесно чрез корените като разтворими йони в почвения разтвор. Колкото повече вода изпарява растението, толкова повече калий се абсорбира - пропорционално на неговата концентрация в почвения разтвор. В растението дифузията на калий е много мобилна между клетките.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСT
Тъй като растенията усвояват калий без особено регулиране, често в края на цикъла излишния калий се изхвърля чрез кореновите ексудати.
Разтворимият калий в почвения разтвор (следователно и наличният за културите), се допълва от почвено-хумусния комплекс. Това заместване зависи от влажността в почвата (мокри и сухи фази), както и от сезонния климат. Тъй като калият е разтворим във вода, неговата наличност се влияе бързо от условия на суша, и обратно – излишъкът от вода може да доведе до дълбокото му отмиване.
ДИАГРАМА НА ЦИКЪЛА

1. Рециклирането на хранителни вещества, които се съдържат в органичните вещества от всякакъв вид: отпадъчни флуиди от добитък, остатъци от култури (слама, върхове, зелени части...) и други органични странични продукти вследствие на човешка дейност, е важен ресурс за торене.

2. Калият се извлича от мини предимно като смес от натриеви, калиеви, а понякога и магнезиеви соли. Той преминава през пречистване, за да бъде преобразуван до калиев тор, който може да бъде използван в земеделието.

3. Калият се отделя в почвата в минералната си форма на катион K+. Той може да е свързан в кристалната структура на почвата, адсорбиран в повърхността на глинести минерали, а също и да е разтворен в почвените води.

4. Отмиването на разтворим калий, наличен в почвените води (увличане чрез излишна почвена вода) е явление с по-голямо значение при песъчливи почви с нисък CEC.

5. Отмиването на калий от обработваемата земя се осъществява също и поради оттичане (наклонена земя) и ерозия (калий, свързан в твърди частици).

6. Абсорбцията от корените на растенията е само на калия K+, разтворен в почвения разтвор.

ПОКАЗАТЕЛ
Почвените анализи измерват обменен калий от относително подобни методи на екстракция във всички лаборатории. Тълкуването се извършва чрез оценка на анализирания калий по отношение на оптимум, който в йонна форма би бил 4% от CEC. Поради тази причина е необходимо да е известен CEC, за да може да се направи правилна оценка на подхранването на почвата с калий.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

K
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Дефицитът на калий засяга предимно по-старите листа; той се характеризира с пожълтяване, след това покафеняване и изсушаване на краищата на листата.

Излишък & Нужди

Твърде много калий може да окаже влияние върху качеството на продукцията (по-малко захар, която може да бъде изнесена в захарното цвекло или по-малко сухо вещество в картофите). Излишният калий може да окаже неблагоприятно влияние и върху абсорбцията на магнезий. Това важи за пасищата в началото на сезона, което в крайна сметка води до тревна тетания. Излишният калий може освен това да възпрепятства абсорбцията на желязо и магнезий, ако тези елементи не са лесно налични.

Общият калий, съдържащ се в почвата често се получава от магма (слюда, калиев фелдшпат), но се блокира в частици от първоначалната основна скала. Такъв геологичен калий в действителност е изменен и освободен, но този процес се извършва много продължително време и не е остатъчен за нуждите на културите. Източниците на водоразтворим калий, които могат да бъдат използвани за торене са по-редки, и са разположени основно в две области: Източна Европа и Северна Америка. Тези залежи са от стари солни и морски легла, от които водата се е изпарила и които след това са били покрити с други седименти и защитени от ерозия. Тези находища съдържат предимно силвинит, който е смес от различни водоразтворими соли като калиев хлорид, натриев хлорид и магнезиеви соли, които се сортират и пречистват, като се използват процеси на физично разделяне.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА
Разсъжденията не се основават на абсолютното съдържание на калий, който може да бъде извлечен, а на процента на K+ катиони по отношение на CEC. Дял от 4% се счита за задоволителен. Колкото по-висок е CEC, толкова по-високо е нивото на К.
КЛИМАТ
Редуването на овлажняване и изсушаване е благоприятно. От друга страна, продължителна влажност или продължителен сух период предпазва калия в глините от замяна в почвения разтвор.
pH
pH има по-нисък, макар и индиректен ефект върху качеството на глинесто-хумусния комплекс и нивото на микробна дейност – колкото по-голяма е микробната дейност, толкова повече калий се минерализира и преминава в почвения разтвор.
АНТАГОНИЗЪМ
взаимодействие с магнезий. Редът на относителната активност за свързване на йоните към комплекса е Ca > Mg > K > Na