frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Kalijum (K)
  1939.102
  K
 • Jonski oblik
  Kalijum (K) ionic formula image
 • Anjon/Katjon
  K+
 • Kalijum (K) influance image
  Plod
 • Kalijum (K) origin image
  Izvor: More
 • Kalijum (K) mobility image
  dostupan 15 mm oko korena

Kalijum

(K)

Kalijum je jedan od najvažnijih elemenata za biljke. Prirodno je prisutan u većini stena i zemljišta, ali mora biti rastvorljiv u vodi da bi ga biljke apsorbovale. Kalijum iz morskim naslagama treba da se obezbedi u obliku soli da bi se koristilo kao đubrivo; kalijum je neophodan za skladištenje hranjivih materija u usevima, u plodovima ili korenastim biljkama. Kalijumovo đubrivo kombinuje kalijum iz organske materije zemljišta i iz zemljišne podloge. Kao rezultat, minerali se vezuju glinom i postepeno snabdeva zemljišni rastvor u skladu sa potrebama i apsorpcijom.
K
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
ZNAČAJ ZA BILJNI SVET
Kalijum je jedan od najvažnijih elemenata za biljke. On je uključen u funkcionisanje stoma, doprinosi smanjenju transpiracije, čime se povećava otpornost na sušu. Reguliše unutarćelijske razmene i podržava stvaranje ugljenih hidrata u listu. Podstiče njihovu migraciju u organe za skladištenje (krtole, korenje i plodove). Kalijum jača ćelijske zidove, omogućava biljkama bolju otpornost na poleganje i otpornost na bolesti i štetočine.
MEHANIZMI APSORPCIJE
Koren prilično lako apsorbuje kalijum u obliku rastvorljivih jona u zemljišnom rastvoru. Što više biljka isparava, to više usvaja vodu i više apsorbuje kalijum, pshodno koncentraciji u zemljišnom rastvoru. Kalijum je u biljci veoma pokretljiv.
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Budući da biljke usvajaju kalijum bez mnogo regulacije, često se na kraju ciklusa otpušta višak kalijuma putem korenskih eksudata.
Rastvorljivi kalijum u zemljišnom rastvoru, pristupačan biljci, dopunjuje se iz glino-humusnog kompleksa. Ovo dopunjavanje u velikoj meri zavisi od vremenskih uslova (mokre i suve faze). S obzirom na to da je kalijum rastvorljiv u vodi, na njegovu dostupnost brzo utiču suvi uslovi, i suprotno, višak vode može prouzrokovati njegovo ispiranje.
DIJAGRAM CIKLUSA

1. Ponovno korišćenje organskih materija svih vrsta: izlučevine od stoke, ostaci useva i drugih organskih nusproizvoda koji potiču od ljudske aktivnosti važan su izvor hranljivih materija.

2. Kalijum se vadi iz rudnika uglavnom kao mešavina soli natrijuma, kalijuma i ponekad magnezijuma. On se prečišćava radi pretvaranja u kalijumovo đubrivo koje se može koristiti u poljoprivredi.

3. Kalijum se u zemljištu nalazi u obliku katjona K+. Može biti vezan u kristalnoj strukturi zemljišta, apsorbovan na površini minerala gline, a takođe može biti i rastvorljiv u vodama zemljišta.

4. Ispiranje rastvorljivog kalijuma je važniji fenomen u peščanim zemljištima sa niskim CEC-om.

5. Ispiranje kalijuma iz zemljišta se takođe odvija zbog oticanja (zemljište pod nagibom) i erozije (kalijum vezan za čvrste čestice).

6. Korenska apsorpcija biljaka potiče isključivo od kalijuma K+ rastvorenog u zemljišnom rastvoru.

POKAZATELJ
Analizom zemljišta se meri izmenljivi kalijum iz prilično sličnih postupaka ekstrakcije u svim laboratorijama. Tumačenje se vrši procenom analiziranog kalijuma u ​​odnosu na optimalan koji bi, u jonskom obliku, bio 4% CEC-a. Kako bi se izvršila pravilna procena za đubrenje kalijumom neophodno je znati CEC.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Veoma

 • nutrient very fairly icon

  Znatno

 • nutrient very moderately icon

  Umereno

K
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerka
Corn (silage)
Corn (grain)
dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krompir
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Paradajz
Suncokret

Tabela osetljivosti& simptomi

Nedostatak kalijuma prvenstveno se manifestuje na starijim listovima; odlikuje se žutilom, a zatim posmeđenjem i otpadanjem lista.

Suficit & potrebe

Previše kalijuma može uticati na kvalitet proizvodnje (manji sadržaj šećera u šećernoj repi ili manje suve materije u krompiru). Višak kalijuma može takođe ugroziti usvajanje magnezijuma. Ovo je naročito važno za pašnjake na početku sezone, što dovodi, u krajnjem slučaju,oboljenja kod stoke. Prekomerni kalijum može takođe ometati apsorpciju gvožđa i mangana ako ti elementi nisu lako dostupni.

Ukupni kalijum prisutan u zemljištu često se dobija od magme (liskun, kalijum feldspat), ali je blokiran u česticama jezgra originalne kamene podloge. Takav geološki kalijum može se otpustiti, ali to se dešava tokom dugog vremenskog perioda i nije dovoljnan u poljoprivrednom smislu. Izvori kalijuma rastvorljivog u vodi koji se može koristiti za đubrenje su retki i uglavnom se nalaze u dva regiona sveta: Istočna Evropa i Severna Amerika. Ove naslage dolaze iz starih soli i morskog dna gde je voda isparila, i koja su zatim pokrivena drugim sedimentima i zaštićena od erozije. Ovi rudnici uglavnom sadrže silvinit, koji je mešavina različitih soli rastvorljivih u vodi, kao što su kalijum-hlorid, natrijum-hlorid i soli magnezijuma, i koji su sortirani i prečišćeni korišćenjem fizičkih procesa separacije.
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA
Razlozi se ne zasnivaju na sadržaju apsolutne vrednosti kalijuma koji se može ekstrahovati, već na procentu K+ katjona u odnosu na CEC. Stopa od 4% smatra se zadovoljavajućom. Što je viši CEC, viši je nivo kalijuma.
KLIMATSKI USLOVI
Pogodna je smena vlaženih i sušnih perioda. Sa druge strane, dugi vlažni period ili dugi suvi period sprečavaju kalijum u glinama da pređe u zemljišni rastvor.
pH VREDNOST
pH vrednost ima niži, iako indirektan uticaj na kvalitet glino-humusnog kompleksa i nivo mikrobne aktivnosti - što ima više mikrobne aktivnosti, to će više kalijuma biti mineralizovano i otići u zemljišni rastvor.
ANTAGONIZAM
Ometanje magnezijuma. Redosled prioriteta za vezivanje jona u kompleks je Ca> Mg> K> Na