frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Potas (K)
  1939.102
  K
 • Postać jonowa
  Potas (K) ionic formula image
 • Anion/Kation
  K+
 • Potas (K) influance image
  Owoc
 • Potas (K) origin image
  Pochodzenie: Morze śródlądowe
 • Potas (K) mobility image
  15 mm wokół dostępnego korzenia

Potas

(K)

Potas jest jednym z głównych pierwiastków roślin uprawnych. Jest naturalnie obecny w większości skał i gleb, ale musi być rozpuszczalny w wodzie i wchłaniany przez rośliny. Powstały w starożytnych morskich złożach, w celu uzupełnienia zapotrzebowania gleby, potas musi być dostarczany w postaci soli; potas jest niezbędny do przechowywania składników pokarmowych przez uprawy, takie jak owoce lub uprawy okopowe. Nawóz potasowy łączy w sobie potas z materii organicznej gleby i skały macierzystej. W rezultacie źródło składników mineralnych jest osadzane w glinie i stopniowo dostarcza roztwór glebowy w zależności od zapotrzebowania i wchłaniania.
K
Roślina
Roślina
Gleba
Gleba
Uprawy
Uprawy
Pochodzenie
Pochodzenie
Kluczowe informacje
Kluczowe informacje
ZNACZENIE DLA ŻYCIA ROŚLIN
Potas jest jednym z głównych pierwiastków roślin uprawnych. Jest on odpowiedzialny za funkcjonowanie aparatu szparkowego i przyczynia się w ten sposób do ograniczenia transpiracji, a tym samym do zwiększenia odporności na suszę. Reguluje wymianę wewnątrzkomórkową i wspomaga powstawanie węglowodanów w liściach. Sprzyja ich migracji do narządów spichrzowych (bulw, korzeni i owoców). Potas wzmacnia ściany komórkowe, zapewnia roślinom lepszą odporność na wyleganie oraz odporność na choroby lub pasożyty.
MECHANIZMY ABSORPCJI
Potas jest dość łatwo wchłaniany przez korzenie w postaci rozpuszczalnych jonów z roztworu glebowego. Im więcej roślina transpiruje, tym więcej wchłania wody i potasu, proporcjonalnie do jego stężenia w roztworze glebowym. Rozprzestrzenianie potasu między komórkami rośliny jest również bardzo sprawne.
INTERAKCJE, SPECYFICZNOŚĆ
Ze względu na to, że rośliny zużywają potas bez większej regulacji, często na końcu cyklu nadmiar potasu jest uwalniany przez wydzieliny korzeniowe.
Potas rozpuszczalny w roztworze glebowym, a zatem dostępny dla upraw, jest uzupełniany z wykorzystaniem kompleksu glinowo-próchnicznego. Uzupełnienie to zależy w dużej mierze od wilgotności gleby (fazy mokrej i suchej) oraz sezonowego klimatu. Jako, że potas jest rozpuszczalny w wodzie, jego dostępność zależy bezpośrednio od suchych warunków, ale nadmiar wody może również powodować jego dogłębne wymywanie.
SCHEMAT CYKLU

1. Ponowne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych we wszelkiego rodzaju materiale organicznym: ważnym źródłem nawozu są ścieki pochodzące od zwierząt gospodarskich, resztki pożniwne i inne organiczne produkty uboczne pochodzące z działalności człowieka.

2. Potas jest wydobywany z kopalń głównie jako mieszanina soli sodowych, potasowych, a czasem także magnezowych. Poddaje się go oczyszczeniu, które ma przekształcić go w nawóz potasowy do wykorzystania w rolnictwie.

3. Potas w glebie ulega przekształceniu w jego mineralną postać kationu K+. Może być wiązany w strukturze krystalicznej gleby, adsorbowany na powierzchni minerałów ilastych, a także rozpuszczalny w roztworze glebowym.

4. Wymywanie rozpuszczalnego potasu obecnego w roztworze glebowym (głębokie odparowywanie przez nadmiar wód gruntowych) jest zjawiskiem ważniejszym dla gleb piaszczystych o niskim PWK.

5. Wymywanie potasu z pola jest również powodowane przez spływ wody (pochyłości gruntu) i erozję (wiązanie się potasu z cząstkami stałymi).

6. Wchłanianie przez rośliny za pośrednictwem korzeni odbywa się wyłącznie w przypadku potasu K+ rozpuszczonego w roztworze glebowym.

WSKAŹNIK
Analizy gleby we wszystkich laboratoriach mierzą wymienny wapń pod względem dość podobnych metod pobierania. Interpretacja jest dokonywana poprzez ocenę analizowanego potasu pod kątem optimum, które w postaci jonowej wyniosłoby 4 % PWK. Konieczne jest zatem posiadanie informacji o PWK, aby prawidłowo oszacować zapotrzebowanie na potas z gleby.

Tabela wrażliwości

Miernik wrażliwości:
 • nutrient very sensible icon

  Bardzo

 • nutrient very fairly icon

  Średnio

 • nutrient very moderately icon

  Umiarkowanie

K
Burak cukrowy
Pszenica
Marchew
Kapusta
Ziemniaki
Tobacco
Pomidory
Słonecznik

Tabela wrażliwości & objawy

Niedobór potasu dotyczy przede wszystkim starszych liści; charakteryzuje się żółknięciem, następnie brązowieniem i wysuszeniem nerwu, a na końcu krawędzi liścia.

Nadmiar & potrzeby

Zbyt duża ilość potasu może wpływać na jakość produkcji (mniej cukru do pozyskania z buraków cukrowych lub mniej suchej masy w ziemniakach). Nadmiar potasu może również niekorzystnie wpływać na wchłanianie magnezu. Dotyczy to zwłaszcza pastwisk na początku sezonu, co w skrajnych przypadkach powoduje tężyczkę pastwiskową. Nadmiar potasu może również utrudniać wchłanianie żelaza i manganu, jeśli te pierwiastki nie są łatwo dostępne.

Całkowita ilość potasu dostępna w glebie często pochodzi z magmy (miki, skalenia potasowego), ale jest blokowana w rdzeniach z pierwotnej skały macierzystej. Taki geologiczny potas rzeczywiście ulega przemianie i uwolnieniu, ale dzieje się to przez długi okres i jest niewystarczające ze względu na potrzeby upraw. Źródła rozpuszczalnego w wodzie potasu, które można wykorzystać do nawożenia, są rzadsze i ulokowane głównie w dwóch regionach świata: w Europie Wschodniej i Ameryce Północnej. Złoża te pochodzą ze starych soli i dna morskiego, gdzie woda wyparowała, a następnie zostały one pokryte przez inne osady i były chronione przed erozją. Kopalnie te zawierają głównie sylwinit, który jest mieszaniną różnych rozpuszczalnych w wodzie soli, takich jak chlorku potasu, chlorku sodu i soli magnezu, które są sortowane i oczyszczane przy użyciu fizycznych procesów rozdziału.
ZAWARTOŚĆ GLEBY
Rozumowanie nie opiera się na bezwzględnej zawartości potasu możliwego do pobrania, ale na procencie kationów K+ w odniesieniu do PWK. Zawartość na poziomie 4 % uważa się za zadowalającą. Im wyższe PWK, tym wyższy poziom K.
KLIMAT
Korzystny wpływ ma zatrzymywanie wilgoci i osuszenie. Z drugiej strony, długi okres mokry lub długi okres suchy zapobiegają uzupełnianiu roztworu glebowego przez potas w glinie.
pH
pH ma mniejszy, aczkolwiek pośredni wpływ na jakość kompleksu glinowo-próchnicznego i poziom aktywności mikroorganizmów - im większa aktywność mikrobiologiczna, tym więcej potasu zostanie zmineralizowane i przedostanie się do roztworu glebowego.
ANTAGONIZM
Wchodzi w ingerencję z magnezem. Kolejność wiązania jonów w kompleks jest następująca: Ca> Mg> K> Na