Poslání společnosti

POSKYTUJEME UDRŽITELNOU VÝŽIVU PLODIN A EKOLOGICKÁ ŘEŠENÍ, KTERÁ JSOU ZÁSADNĚ DŮLEŽITÁ PRO ROSTOUCÍ SVĚTOVOU POPULACI.
Řešení udržitelné výživy plodin jsou klíčem k překonání problémů zajišťování potravin pro rostoucí světovou populaci. Kombinace účinných produktů hnojiv s přizpůsobeným poradenstvím v oblasti hnojení založená na technologii a digitálních nástrojích je náš příspěvek k řešení globální výzvy v oblasti potravin. Ekologická řešení pocházející z našeho technického dusíkového podnikání pomáhají učinit průmyslové procesy čistější a zlepšit přirozené životní podmínky lidí po celém světě. 
JSME DŮVĚRYHODNÝM PARTNEREM SVÝCH ZÁKAZNÍKŮ V OBLASTI ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSLU.
Důvěra je základem vzkvétajících vztahů. Snažíme se o bezchybné provádění procesů, vysoké standardy jakosti výrobků a poskytování vynikajících služeb.
USILUJEME O DOKONALOST VE VŠEM, CO DĚLÁME, ABYCHOM PROSPÍVALI SVÝM ZAINTERESOVANÝM STRANÁM.
Dokonalost nás řídí ve všech aspektech naší každodenní práce, včetně provozní, obchodní a výkonné dokonalosti. Naše zaměření na silné a neustálé zlepšování je založeno na naší ambici hladce se učit, propojovat a realizovat v naší organizaci, jakož i ve spolupráci s našimi partnery a zainteresovanými stranami.