Poslanie spoločnosti

POSKYTUJEME RIEŠENIA PRE TRVALO UDRŽATEĽNÚ VÝŽIVU PLODÍN AKO I INÉ EKOLOGICKÉ RIEŠENIA, KTORÉ SÚ NEVYHNUTNÉ PRE RASTÚCU SVETOVÚ POPULÁCIU.
Riešenie udržateľná výživa plodín je kľúčom k prekonaniu výziev potravinovej bezpečnosti pre rastúcu svetovú populáciu. Kombinácia účinných hnojív s individuálne navrhnutým a prispôsobeným poradenstvom ich aplikácie, založená na skúsenostiach, technológiách a digitálnych nástrojoch, je naším príspevkom k riešeniu globálnych problémov - napríklad s nedostatkom potravín. Environmentálne riešenia, ktoré sa vzťahujú na naše obchodovanie s technickým dusíkom, prinášajú čistejšie priemyselné procesy a pomáhajú zlepšovať životné podmienky pre ľudí po celom svete.
SME DÔVERYHODNÝM PARTNEROM NAŠICH ZÁKAZNÍKOV V POĽNOHOSPODÁRSTVE A PRIEMYSLE.
Dôvera je základom úspešných vzťahov. Našim cieľom sú bezchybné výrobné procesy, štandardy vysokej kvality výrobkov a poskytovanie vynikajúcich služieb.
SNAŽÍME SA O VÝNIMOČNOSŤ VO VŠETKOM, ČO ROBÍME, ABY SA PROSPECH DELIL VŽDY MEDZI VŠETKY ZAINTERESOVANÉ STRANY.
Výnimočnosť nás usmerňuje vo všetkých aspektoch našej každodennej práce, vrátane operačnej, obchodnej a výkonovej výnimočnosť. Naše zameranie na silné a neustále zlepšovanie je založené na našej ambícii rýchlo sa učiť, spájať a realizovať v rámci našej organizácie, ako aj v spolupráci s našimi partnermi a zainteresovanými stranami.