SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE

FOSFOR MÁ VÝRAZNÝ VLIV NA VÝNOS KUKUŘICE


Kukuřice patří botanicky do čeledi lipnicových, ale jako jediný druh z této čeledi je zařazená mezi okopaniny. Charakteristikou pro okopaniny je pomalý počáteční růst s pomalým vývojem kořenového systému. Zabezpečení dostatečného přisunu živin pro mladé rostliny kukuřice je pro to klíčové. Opylení probíhá většinou do konce června. Zejména základní živiny jsou tu jednoznačně prioritní pro dosažení maximálního koeficientu hospodářské využitelnosti fotosyntézy.


Jaké množství fosforu je potřebné na výživu kukuřice?

Fosfor je v půdě jen velmi málo mobilní a je nutné ho dodat v dostatečné koncentraci do půdního roztoku a zabezpečit tak jeho přijímaní prostřednictvím kořenového systému. Aplikaci fosforu před setím v potřebném množství, tak zabezpečuje jeho potřebnou koncentraci v kořenové zóně.

Vzhledem k nízké mobilitě v půdě se často aplikuje množství P2O5 ve formě NP hnojiva při setí pod patu. Argumentem ve prospěch hnojiva zapraveného do půdy je rychlý vývoj rostliny v rané fázi, lepší růst kořenů a rychlý proces dozrávání.

Tento pozitivní efekt je silně závislý na stanovišti. Čím vyšší je přirozený obsah fosforu v půdě, tím nižší je účinek hnojiva aplikovaného do půdy. U těžkých půd, které se během jara a v letech, kdy bylo během května a června chladné počasí, prohřívají jen velmi pomalu, vykazuje hnojivo s obsahem fosforu, které je zapravené do půdy, výrazně vyšší výnos

Graf:  Vliv NPK hnojení na koncentraci fosforu v půdním roztoku vrchní vrstvy půdy (0-5 cm a 5-10 cm) po povrchovém hnojení.


SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE related desktop image SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE related tablet image SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE related mobile image
LEDEK LEPŠÍ NEŽ MOČOVINA?


Studie z posledních let ukazují, že se při hnojení NAC 27 ve srovnání s močovinou dosahuje většinou vyšších výnosů a nižší sklizňové vlhkosti.

Výhodou NAC 27 N je, že bezprostřední aplikaci ke kořeni není nutná.

V případě, když je močovina aplikovaná na povrch půdy, aniž by do ní byla vpravena, dojde k částečnému úniku N v plynné formě. Delší účinek dusíku obsaženého v močovině někdy vede k tomu, že kukuřice zůstává dlouho zelená (tzv. stay-green efekt). Následkem toho trvá proces dozrávání u kukuřice déle, což vede k vyššímu obsahu vlhkosti při sklizni.

Graf: NAC 27 N má výhody oproti močovině (polní pokusy LAT Nitrogen, Horní a Dolní Rakousko).


Naše odporučeni k hnojení kukuřice:


  • 600 kg/ha COMPLEX 15/15/15+ 7SO3+Zn před setím
  • 200–260 kg/ha NAC 27 N následné hnojení


Při pěstovaní kukuřice v druhém sledu:

  • 350 kg/ha COMPLEX 14/10/20+10SO3 před setím
  • 200 kg/ha COMPLEX 20/20+7SO3+Zn při setí
  • 200–260 kg/ha NAC 27 N následné hnojení


Při použití organického hnojeni:

  • 400 – 450 kg/ha COMPLEX 20/8/8+3 MgO+10SOpřed setím
  • 150 – 200 kg/ha NAC 27 N následné hnojení  
SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE related desktop image SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE related tablet image SPRÁVNE HNOJENÍ KUKUŘICE related mobile image