Správne hnojenie kukurice

FOSFOR MÁ VÝRAZNÝ VPLYV NA VÝNOS KUKURICE


Kukurica botanicky patrí do čeľade lipnicovitých, ale ako jediný druh z tejto čeľade je zaradená medzi okopaniny. Charakteristikou pre okopaniny je pomalý počiatočný rast  s nízkym vývinom koreňového systému. Zabezpečiť dostatočný prísun živín pre mladé rastliny kukurice je preto kľúčové. Opelenie prebieha väčšinou do konca júla. Najmä základné živiny sú   prioritné na dosiahnutie maximálneho koeficientu hospodárskej využiteľnosti fotosyntézy.


Aké množstvo fosforu je potrebné na výživu kukurice?

Fosfor je málo mobilný v PSK a je nutné ho dodávať  dostatočnej koncentrácii v pôdnom roztoku okolo oblasti koreňa a zabezpečiť tak jeho prijímanie prostredníctvom koreňového systému. Aplikácia fosforu pred sejbou v potrebnom množstve tak zabezpečuje jeho  potrebné koncentrácie v koreňovej zóne.

Kvôli nízkej mobilite v pôde sa často aplikuje  množstvo P2O5 vo forme NP hnojiva  pri sejbe pod pätu.  Význam fosforu je často spájaný s vplyvom na opelenie kukurice.

 K lepšej dostupnosti fosforu dochádza pri použití základného hnojenia. Na ťažkých pôdach, ktoré sa pomaly otepľujú na jar, je efektívnejšie aplikovať fosfor v neskoršom období.

Graf:  Vplyv NPK hnojenia na koncentráciu fosforu v pôdnom roztoku vrchnej vrstvy pôdy (0-5 cm a 5-10 cm) po povrchovom hnojení.


LIADOK LEPŠÍ AKO MOČOVINA?


Štúdie z posledných rokov ukazujú, že hnojenie liadkom u kukurice prináša v priemere vyššie výnosy s nižšou vlhkosťou plodín v porovnaní s hnojením močovinou.

Výhodou NAC 27 N je, že bezprostredná aplikácia ku koreňom nie je nevyhnutná. 

V prípade, keď je močovina aplikovaná na povrch suchej pôdy, strata odparovaním dusíka je veľmi vysoká.  Močovina má často oneskorený účinok - to spôsobuje, že rastlina zostane dlhšie zelená a odráža sa to vo vyššej vlhkosti zrna počas zberu.

Graf: NAC 27 N má výhody oproti močovine (poľné pokusy LAT Nitrogen, Horné a Dolné Rakúsko).


Naše odporúčania k hnojeniu kukurice:


  • 600 kg/ha COMPLEX 15/15/15 +7SO3+Zn  pred sejbou
  • 200–260 kg/ha NAC 27 N následné hnojenie


Pri pestovaní kukurice v druhom slede:

  • 350 kg/ha COMPLEX 14/10/20 +10SO3 pred sejbou
  • 200 kg/ha COMPLEX 20/20 +7SO3+Zn pri sejbe
  • 200–260 kg/ha NAC 27 N následné hnojenie


Pri použítí organického hnojenia:

Základné hnojenie pred sejbou

  • 400 – 450 kg/ha COMPLEX 20/8/8 +3 MgO+10SO3


Následne

  • 150 – 200 kg/ha NAC 27 N 
Správne hnojenie kukurice related desktop image Správne hnojenie kukurice related tablet image Správne hnojenie kukurice related mobile image