Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához

Biztonságos kezelés és tárolás

Az ammónium-nitrátot tartalmazó műtrágyák biztonságos tárolása során az adott ország specifikus törvényi előírásait kell alkalmazni. Ezenkívül a gyártóknak és az ipari szövetségeknek nemcsak az ammónium-nitrát alapú termékek biztonságos tárolásáról kell tájékoztatást adniuk, hanem azok minőségének megőrzéséhez is útmutatást nyújtanak, különös tekintettel a lehetséges környezeti kockázatokra, mint a felszíni vizek és a talajvíz szennyeződése.


A műtrágyák a termékben lévő ammónium-nitrát (AN) mennyisége szerint különböző csoportokba sorolhatók. Külön rendelkezések léteznek a veszélyes áruk szállítására (ADR), tárolására, és a termékekkel érintkezésbe kerülő munkaválallók személyi védelmére vonatkozóan. A részletesinformációk megtalálhatók a biztonsági adatlapokon és a www.lat-nitrogen.com oldalon. A LAT Nitrogen által forgalmazott komplex műtrágyák nem minősülnek veszélyes árunak, esetükben nem következhet be progresszív termikus bomlás.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
A műtrágyák minőségének megőrzése

A műtrágyákat hőtől távol és 32 °C-nál alacsonyabb hőmérsékleten tárolja. Biztosítson szellőzést és elegendő biztonsági teret a tető és a műtrágya rakat teteje között.


A legkorábban betárolt műtrágyát használja fel először, és tartsa naprakészen a műtrágyakészlet nyilvántartását.


Az ömlesztett, AN (ammónium-nitrát) alapú műtrágyákat (MAS, NPK …) a karbamidtól elkülönítve kell tárolni.


A műtrágyákat mindig száraz és tiszta helyen tárolja. Azon tárolóhelyekre, amelyek padlózata nem 100 %-ban vízzáró, a LAT Nitrogen zeolit alapú nedvszívó anyagok használatát javasolja (pl. Terraperl vagy Lithosoil 300). Ebből négyzetméterenként 1 – 2 kg kiszórása az aljzatra segít a zsákokat szárazon tartani. Zsákos műtrágya

Ügyeljen arra, hogy megakadályozza a vízzel való érintkezést (a földről vagy vízáteresztő padlóról, szivárgó tetőről, nyitott ajtókból és tetőablakokból), és ha szükséges, helyezze a zsákokat raklapokra.


A műtrágyát ajánlott épületekben tárolni. Ha ez nem lehetséges, tárolja a zsákokat tető alatt, hogy ne érhesse azokat közvetlen napfény. Ügyeljen arra, hogy a műtrágyákat oldalról vagy ablakon keresztül se érje besugárzás.


Szabadban történő tárolás esetén soha ne tegye ki a zsákos műtrágyákat közvetlen napfénynek. Árnyékos és jól szellőző helyet válasszon a tárolásra.


Ha nincs más megoldás, használjon világos színű műanyag fóliát a zsákok letakarására. A fólia nem érintkezhet közvetlenül a zsákokkal, ezért kérjük, helyezzen raklapokat a zsákok és a műanyag fólia közé.


A plexiüveg és hasonló anyagok nem nyújtanak megfelelő védelmet a közvetlen napsugárzás ellen.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
Ömlesztett műtrágya


Az ömlesztett műtrágyát takarja le nem gyúlékony műanyag fóliával vagy ponyvával, és kerülje a más anyagokkal való szennyeződést a 3. oldalon leírtak szerint.


Csökkentse a szétszóródás lehetőségét azáltal, hogy kerüli a túlrakodást. Tartsa tisztán a közlekedő utakat, a kiszóródott műtrágyát azonnal takarítsa fel. Ne hajtson át járművel a kiszóródott műtrágyán.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
Megfelelő tárolás


 • A big bageket mindig piramis formában, egymást átfedve, és legfeljebb két rétegben ajánlott tárolni. Egy további, egyrétegű sor legyen az elülső (szabad, nem fal melletti) oldalakon.
 • A big bagek eltávolítása felülről lefelé történjen. A rakodási vagy kirakodási folyamat teljes ideje alatt meg kell őrizni a piramis formát.
 • A műtrágyák kezelése során ügyeljen arra, hogy ne károsodjon az áru. A big bag zsák sérülése esetén a várható lebillenés irányából ne közelítse azt meg, mivel instabillá válhat és leeshet, összezúzva a mellette álló embereket.
 • A gyalogos közlekedéshez hagyjon biztonsági távolságot.
 • Ne hagyja, hogy a raklapok vagy a big bagek megdőljenek, és ne tárolja a rakatot lejtős területen.
 • A raklapokat pontosan egymásra kell rakni, legfeljebb két rétegben. Hasonlóan a big bag tárolásához, az első sorban a raklapok is csak egy rétegben legyenek.
 • A meredek halmokban tárolt ömlesztett műtrágyákat felülről lefelé kell elhordani. Ezáltal minimálisra csökkenthető annak a veszélye, hogy egy nagyobb mennyiség hirtelen meginduljon lefelé. Műtrágyahalom mozgatásánál mindig figyeljen erre a kockázatra.
 • Ahol csak lehetséges, a műtrágyát legalább 10 méterre kell tárolni vízfolyástól vagy dréncsőtől; még messzebb, (pl. 50 méterre) fúrólyuktól, kúttól, a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződésének elkerülése érdekében.
 • A nitrátot tartalmazó műtrágyák különösen mérgezőek a kérődző állatok számára.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Biztonsági szabályok


Soha ne dohányozzon, ne fogyasszon élelmiszereket vagy italokat a műtrágyák tárolóhelyén.

A műtrágyákat az alábbiaktól elkülönítve kell tárolni:

 • Üzemanyag; szerves vagy éghető anyagok, például olajok és zsírok, fűrészpor, gabona, magvak, fű, szalma; fémsók, mint kromát, cink, réz, nikkel és kobalt vegyületek; sűrített gázok; növény-egészségügyi termékek
 • Erősen lúgos anyagok, mint a mész, cement és fém-salak
 • Vegyszerek, mint a sósav és kénsav; valamint az ammónium-nitrát alapú műtrágyákat a kálium-kloridtól, ammónium-szulfáttól és a nátrium-kloridtól is el kell különíteni
 • Hőforrások, például kemencék, hegesztési és csiszolási munkák, lámpák, kapcsolók, elektromos kábelek, túlmelegedett gépalkatrészek, vagy bármilyen forrás, amely gyújtópontot vagy szikrát hozhat létre


A járműveket nem szabad a műtrágya tárolóhelyiségben parkolni, kivéve fel- vagy lerakodás alatt. A gépjárműveknek olaj- és üzemanyag szivárgástól mentesnek kell lenniük.


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
A műtrágyák biztonságos kezelése

 • Mindig tompított élekkel és legalább 5 mm-es lekerekített véggel rendelkező emelővillákat használjon annak érdekében, hogy elkerülje a big bag fülek esetleges sérülését.
 • A big bageket vagy raklapokat mindig sík talajra helyezze. Szállítás közben kerülje a súrlódást, a zsákok érintkezését a talajjal.
 • Szállításkor ügyeljen a big bag rakomány biztonságára. Legyen óvatos a műtrágyaszóró feltöltésekor és körültekintően bánjon a késsel, amikor felvágja a zsákokat.
 • A műtrágyák rakodása során senki ne tartózkodjon az emelési / szállítási területen vagy a megemelt big bag alatt.
 • Ügyeljen rá, hogy ne essen kár az áruban. A big bag zsákok mozgatásakor mindig ügyeljen arra, hogy a zsákok stabilak maradjanak, és ne dőljenek oldalra.
 • Győződjön meg arról, hogy a megrakott targonca biztonságosan közlekedik és nem borulhat fel.
 • A láthatósági mellény viselése csökkenti az elütéses balesetek kockázatát.
 • A big baget alulról kell kinyitni egy hosszú nyelű késsel. Mindig oldalt álljon, sose a big bag alatt, így elkerülheti, hogy a kiömlő, nagy tömegű műtrágya kárt tegyen Önben. Egy big bag zsák leeresztő csap használata a legbiztonságosabb módja a big bag zsákok kiürítésének.
 • Az üres big bag zsák nem tölthető újra, így át kell adni egy engedéllyel rendelkező újrahasznosítási vállalkozónak. Az újrahasznosítási logók jelzik, hogy a LAT Nitrogen hozzájárul a környezetvédelemhez.
Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
A műtrágyák kezelésének veszélyei


Külső hő (tűz, koncentrált hőforrás) esetén a kémiai reakció a műtrágyák bomlásához vezethet, amely mérgező gázok (nitrogén-oxid, ammónia) felszabadulását okozhatja, különösen nitrogén tartalmú műtrágyák esetében.


Az ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák, amennyiben helyesen tárolják őket, biztonságosak. Ennek ellenére a 28%-nál magasabb nitrogéntartalommal rendelkező, ammónium-nitrát tartalmú műtrágyák robbanásképesek lehetnek, amennyiben több rendkívüli körülmény egyszerre lép fel:


 • Magas hő, amely a műtrágyák megolvadását és bomlását okozza
 • Magas nyomás, amely gáz kibocsátás révén jön létre, elsősorban megfelelő szellőztető rendszer nélküli zárt konténerekben
 • Az egyéb vegyi anyagokkal, például üzemanyaggal, olajjal, szerves anyagokkal, fémsókkal (réz-szulfát), növényvédőszerekkel való szennyeződés
 • Berobbanást okozó feltételek (gázpalack, lőszer)


További információkért olvassa el az egészségügyi és biztonsági információkat a biztonsági adatlapon (www.lat-nitrogen.com).

Általános óvintézkedések


Kerülje a porképződést és annak bőrrel, szemmel és ruházattal való érintkezését. Rendszeresen
ellenőrizze és tisztítsa meg egyéni védőeszközeit, hogy azok megőrizzék a megelőző funkciójukat.


Az elsősegély-nyújtási intézkedésekkel kapcsolatos további információkért olvassa el a termék
biztonsági adatlapjának 4. fejezetét (www.lat-nitrogen.com).


Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related desktop image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related tablet image Útmutató a szilárd műtrágyák kezeléséhez és tárolásához related mobile image
Vészhelyzeti intézkedések tűz esetén


Győződjön meg róla, hogy a dolgozók ismerik a vészhelyzeti evakuálási tervet és a vészhelyzeti teendőket; valamint arról, hogy a naprakész térkép a tároló létesítményekről egy könnyen hozzáférhető helyen van.


Tűz vagy műtrágyából származó füst esetén:
1. Hívja a tűzoltóságot a 112-es számon (európai segélyhívó szám): adja meg a műtrágyák helyét és típusát
2. Ne lélegezze be a füstöt!
3. Evakuálja a területet
4. Evakuáljon másokat, anélkül, hogy veszélyeztetné saját magát
5. Biztosítsa az eszközöket (áramtalanítsa a berendezéseket)


A tűzoltáshoz nagy mennyiségű vizet használjon! Ne használjon vegyi tűzoltó készüléket, habot, gőzt vagy homokot az ammónium-nitrát alapú műtrágyákon, mivel azok bomlanak.

Bizonyosodjon meg róla, hogy az oltáshoz használt víz nem szennyezi a felszíni vizeket és a talajvizet.


Biztonság


Az 1907/2006/EK REACH rendelet és az Európai Unió 2019/1148-as, a robbanóanyag-prekurzorok forgalmazásáról és felhasználásáról szóló rendelete alapján a következő pontok azokra a műtrágyákra vonatkoznak, amelyek legalább 16 %, ammónium-nitrátban kifejezett nitrogént (azaz legalább 8 % nitrát-nitrogént és 8 % ammónium-nitrogént) tartalmaznak.


Védje a műtrágyatároló létesítményeket az illetéktelen hozzáféréstől.

Tárolja a műtrágyát zárható helyiségekben, ezáltal csökkentve a lopások kockázatát.

Vezessen naprakész leltárt, hogy gyorsan megállapíthassa, ha lopás történt.

Ne hagyjon vagy tároljon big bag-es műtrágyát az út mentén, a szántóföldön, vagy nyilvános területen.

Haladéktalanul jelentse a készlet eltéréseit vagy veszteségeit a rendőrségnek.

Ne értékesítsen vagy ajándékozzon műtrágyát nem professzionális felhasználóknak.

Őrizze meg az összes kísérő dokumentumot (szállítólevél, számla, gyártási azonosító).

Ellenőrző lista


Az ellenőrző lista használatával megítélheti, mennyire biztonságosan tárolja Ön a műtrágyáját:


❏ Tartsa távol a műtrágyákat a hőforrásoktól
❏ Tartsa távol a nedvességet és vizet
❏ Védje a berendezéseket és a padlót a korróziótól
❏ Kerülje a homlokrakodó kanalának túltöltését,  tartsa tisztán a közlekedő utakat és kijáratokat
❏ A meredek lejtésű ömlesztett műtrágya-halmokat felülről lefelé bontsa meg
❏ Óvja a 28%-nál több nitrogént tartalmazó műtrágyákat a közvetlen napfénytől
❏ Rakatolja biztonságosan a big bageket és raklapokat
❏ Körültekintően ürítse a big baget a műtrágyaszóróba
❏ MINDIG tartsa szem előtt a biztonsági előírásokat
❏ Előzze meg a műtrágya-tároló létesítményekbe való jogosulatlan belépést
❏ Minden műtrágya rakat és tároló legyen megjelölve árukísérő okmánnyal
❏ Kezelje az üres zsákokat a helyi előírásoknak megfelelően


Vészhelyzet esetén hívja ezt a számot: +44 (0) 1235 239 670


JOGI NYILATKOZAT: A jelen dokumentumban foglalt információkat a LAT Nitrogen jóhiszeműen adja meg. A LAT Nitrogen és leányvállalatai semmilyen felelősséget nem vállalnak az ezen információk pontatlanságáért vagy hiányosságáért, vagy olyan károkért, amelyek az információk bármilyen módon történő felhasználásából erednek.Ez a fájl bekerült a Letöltés Kosárba.

Download all basket
checked item scroll to the top