Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania i przechowywania nawozów stałych

Wytyczne dotyczące bezpiecznegopostępowania i przechowywanianawozów stałych

Należy skorzystać z poniższej listy kontrolnej, aby określić sposób bezpiecznego postępowania z nawozem:


Należy skorzystać z poniższej listy kontrolnej, aby określić sposób bezpiecznego postępowania z nawozem:


- Należy chronić nawozy przed źródłami ciepła


- Należy chronić nawozy przed wilgocią i wodą


- Należy chronić sprzęt i podłoże przed korozją


- Unikać przeciążania i utrzymać przejścia i dostęp w czystości


- Nawozy przechowywane luzem w stromych pryzmach powinny być usuwane od góry do dołu


- Należy przechowywać nawozy zawierające ponad 28% N z dala od bezpośredniego światła słonecznego


- Należy bezpiecznie układać worki big-bag i palety


- Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia worków do rozsiewacza


- Stosować się do wytycznych bezpieczeństwa we wszystkich rodzajach działalności


- Należy zapobiegać nieuprawnionemu dostępowi do miejsc przechowywania nawozów


- Należy upewnić się, że dokumenty towarzyszące są przymocowane do pojemników


- Zawsze należy utylizować puste opakowania nawozów zgodnie z lokalnymi przepisami


Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania i przechowywania nawozów stałych related desktop image Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania i przechowywania nawozów stałych related tablet image Wytyczne dotyczące bezpiecznego postępowania i przechowywania nawozów stałych related mobile image

Plik został dodany do koszyka pobrania

Download all basket
checked item scroll to the top