Informare Publica - Giurgiu

INFORMAREA PUBLICULUI

SC LAT NITROGEN ROMANIA S.R.L. este o societate cu capital integral privat austriac, acționar  unic  fiind LAT NITROGEN AUSTRIA GMBH. 

In Romania compania a inceput activitatea in anul 2005 si pana  in prezent  are deschise depozite de îngrășăminte chimice in județele Timiș, Mehedinti, Dolj, Olt şi Giurgiu, urmând a se deschide si in alte locații.

Activitatea de depozitare si comercializare a îngrășămintelor chimice pe amplasamentul din Mun. Giurgiu, jud. Giurgiu, se desfășoară in baza  Autorizațiilor de Mediu nr. 136/14.08.2012 şi nr 192/11.11.2011,  Autorizațiile de securitate la incendiu nr. 1119028/18.07.2011 şi nr. 833632/02.08.2011 eliberat de ISU  „Vlaşca” al judetului Giurgiu,Notificare gospodarire ape nr. 7/01.02.2018.

Responsabil SEVESO: Incă Dorin: inca.dorin@lat-nitrogen.com

Depozitul SC LAT NITROGEN ROMANIA – Giurgiu intra sub incidenta Legii nr.59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major in care sunt implicate substante periculoase , in categoria –Amplasament de nivel minor. In acest sens s-au elaborat  Notificare SRAPM,  PPAM si s-au transmis autoritatilor ( Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta  “Vlaşca” Giurgiu)

Pentru prevenirea si contBrolul accidentelor majore,  SC LAT NITROGEN ROMANIA S.R.L. si-a propus următoarele  obiective:

 • Informarea autorităților competente si a populației in caz de eliminări accidentale de poluanți in mediu sau de accident major  in conformitate cu legislația in vigoare;
 • Diminuarea riscului de accidente majore prin gestionarea optima a substanțelor  periculoase utilizate in societate;
 • Îmbunătățirea pregătirii profesionale pentru eliminarea exploatării necorespunzătoare a instalațiilor;
 • Depozitarea in mod corespunzător a substanțelor periculoase, executarea la timp si cu promptitudine a operațiunilor de  verificare si reparații;
 • Asigurarea unei intervenții prompte in cazul apariției unei situații de pericol, in stricta  legătura cu substanțele chimice  depozitate;


Principiile si criteriile care stau la  baza  implementării PPAM sunt:

 • Respectarea si continua conformare cu cerințele legale si cu alte cerințe  aplicabile la care  societatea subscrie referitor la aspectele de prevenire a accidentelor majore;
 • Controlul activităților  care prezintă  pericole de accidente majore in care sunt implicate substanțe periculoase, in scopul prevenirii acestor categorii de accidente si a limitării consecințelor  lor asupra securității si sănătății populației,  precum si asupra  calității mediului;
 • Prevenirea producerii unor accidente majore prin crearea unei culturi organizaționale si conștientizarea întregului personal referitor la efectele si influentele activităților sale asupra  salariaților,  populației din  exterior  si mediului;
 • Asigurarea unei transparente totale si a accesului la politica, obiectivele si realizările in domeniul accidentelor majore in care sunt implicate substanțe periculoase pentru reprezentanții tuturor parților interesate (proprietari, furnizori, angajați, societate civila );

Identificarea si evaluarea pericolelor  majore:

Fertilizatorii pe baza de azotat  de amoniu sunt clasificați  ca agenți oxidanți si, cu toate ca ei nu sunt combustibili, in eventualitatea  in care sunt implicați intr-un incendiu, pot prin eliberarea de oxigen sau printr-un proces similar, sa crească nivelul de risc sau intensitatea focului in alte materiale cu care vin in contact. Când sunt implicați intr-un incendiu pot degaja fum toxic.

In anumite condiții azotatul de amoniu poate sa se descompună. Impulsul inițial necesar descompunerii explozive a azotatului poate fi transmis prin încălzire ( peste 140ᴼC) sau contact cu focul direct, frecare, lovire, soc mecanic, descărcări electrice sau prezenta unor substanțe organice precum uleiurile, motorina, solvenți etc.

Ca urmare a celor prezentate mai sus hazardele majore posibile sunt: incendiu, explozia si eliberarea de vapori toxici in eventualitatea unui incendiu.


Informare Publica - Giurgiu related desktop image Informare Publica - Giurgiu related tablet image Informare Publica - Giurgiu related mobile image

In cazul unor accidente majore grave care pot depăși limitele societarii si se impune protejarea populației din vecinătatea ei, se va cere ajutor tuturor  instituțiilor statului care au atribuții de ajutor si protejare a populației, direct  sau prin dispeceratul integrat  de urgente la numărul de telefon 112.

Instituțiile publice cu care SC LAT NITROGEN ROMANIA S.R.L.  colaborează in vederea limitării si lichidării urmărilor unor accidente majore sunt:

 • Agenția pentru Protecția Mediului Giurgiu;
 • Garda Națională de Mediu – Comisariatul județean Giurgiu;
 • Inspectoratul pentru Situații de urgenta „Vlaşca” al județului Giurgiu; 
 • Direcția Județeana de Sănătate Publica Giurgiu ;
 • Administratia Bazinala de Apa Giurgiu, Sistemul de Gospodarire a Apelor Giurgiu

Ultima vizita pe amplasament s-a facut de catre Agentia pentru Protectia Mediului Giurgiu , Garda Nationala de Mediu , Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Vlaşca” Giurgiu pe data de 24.10.2016Informații suplimentare, sub rezerva cerințelor de confidențialitate stabilite potrivit  legii, se pot obține  in zilele lucrătoare, intre orele  8:30 -17:00 la punctul  de lucru Giurgiu sau la telefon 0724.052.145


Întocmit,

Stefan Bogdan

Informare Publica - Giurgiu related desktop image Informare Publica - Giurgiu related tablet image Informare Publica - Giurgiu related mobile image