Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare!

Datorită vremii capricioase și a lipsei precipitațiilor din toamnă și până în prezent plantele de  grâul se află în diferite stadii de dezvoltare,în funcție de localizarea geografică și condițiile meteorologice din aceea zonă.Acest fapt impune alegerea unor strategii diferite de fertilizare.Alegerea momentului optim de aplicare a celei de a doua fracții de azot precum și alegerea dozei corecte poate aduce creșteri semnificative de producție.

A doua doză de îngrășăminte cu N din primăvară se aplică de la începutul alungirii paiului pînă la stadiul de 2 noduri (EC 30-32). Culturile cu o densitate mai mare și o infrățire abundentă trebuiesc fertilizate mai târziu după stadiul de 2 noduri(EC 32). Astfel cultura are timp să își regleze/reducă numărul de frați in exces datorită lipsei de azot.

O cultură de grâu cu o densitate mai mică și un număr mai mic de frați va trebui fertilizată la începutul alungirii paiului (EC 30) scopul fiind  formarea de spice viabile pe fiecare frate.
De la începutul alungirii paiului  si pâna stadiul de frunză stindard grâul consumă zilnic până la 5 kg s.a N/ha.
Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare! related desktop image Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare! related tablet image Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare! related mobile image
RECOMANDAREA NOASTRĂ


La alegerea dozei de îngrășământ trebuie tinut cont de starea culturii,cantitățile de azot aplicate la dozele precedente,conținutul de azot din sol,productia preconizată și forma de azot. În general, obiectivul este ca suma primei și celei de a doua aplicări în primăvară să fie în jur de 110-120 kg s.a de azot pe hectar. O recomandare rapidă,precisă si personalizată se poate obține cu  ajutorul instrumentului  digital N-Pilot®.


N-Pilot® este un reflectometru portabil care măsoară starea de aprovizionare cu azot a culturilor: conținutul de clorofilă din frunze și cantitatea de biomasă.


N-Pilot® determină cu exactitate starea de nutriție a culturilor și oferă recomandări directe privind cantitatea de azot ce trebuie aplicată.


Măsurătorile efectuate în această primăvară în diferite locații și la soiuri diferite de grâu recomandă în medie o cantitate de 60 kg s.a N pe ha pentru a doua doză de fertilizare.


Aflați informații detaliate despre N-Pilot®.

https://www.lat-nitrogen.com/ro/ro/content/advice-and-service/n-pilot-2


În plus, recomandăm utilizarea îngrășămintelor care conțin azot sub formă nitrică (NO3). Nitratul este rapid accesibil chiar și în condiții de secetă și este forma de azot preferată de plante.

Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare! related desktop image Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare! related tablet image Grâu: este timpul pentru a suplimenta cantitatea de azot cu o nouă fertilizare! related mobile image