• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  Stredne ťažké až ťažké pôdy bohaté na živiny
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  Teplota klíčenia nad 15 °C
 • pH
  Kapusta crop pH value
  V neutrálnej zóne, optimálna hodnota pH: 7,0
 • Dažďové zrážky
  Kapusta crop rainfall value
  Min . 600 l/m2 alebo zavlažovanie
 • Jarovizácia
  Kapusta crop vernalisation
  Plodenie v 2. roku
 • Hustota rastlín
  crop density
  Úrodnosť plodín v závislosti od typu a použitia čerstvé rastliny na predaj: 40 000 – 60 000 rastlín/ha Kapusta na priemyselné použitie: 27 000 – 33 000 rastlín/ha
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  1,5 – 3 cm s priamym výsevom
Kapusta
Na pestovanie bielej kapusty sú vhodné najmä hlboké, stredne ťažké až ťažké, ílovité pôdy bohaté na humus a ľahké pôdy s vysokou hladinou podzemných vôd. Vyžaduje sa minimálne štvorročná rotácia plodín, pričom sa nemôžu pestovať kapustovité rastliny (napr. repka, horčica) ani ďalšie iné druhy kapusty. Navyše sa nemôže pestovať v oblastiach s výskytom cýst repných hlístovcov.
Bielej kapuste sa najlepšie darí pri vyrovnanej teplote a vysokej vlhkosti bez príliš vysokých maximálnych hodnôt. Kvôli dlhému vegetačnému obdobiu sú optimálne mierna jeseň a slabé nočné mrazy.

Kľúčové fakty
 • Vysoké požiadavky na vodu
 • Vysoké požiadavky na draslík
 • Veľké rozdiely v úrode medzi čerstvým tovarom na predaj a tovarom na priemyselné použitie – úprava hnojenia
 • Dve (až tri) aplikácie NPK alebo NPK plus N
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
KAPUSTA – PLODINA S DLHOU TRADÍCIOU
Existuje rozdiel medzi kapustou, ktorá sa pestuje pre trh vo forme čerstvej zeleniny a vysádza sa takmer nepretržite, a priemyselnou bielou kapustou, ktorá sa čiastočne osieva priamo na mieste. Výsev sa vykonáva od konca apríla do polovice mája. Kôli minimalizovaniu /slabej klíčivosti , alebo napadnutiu voškami/ sa vysievajú 3 semená spolu, na  vzdialenosti v riadku cca 5 cm  a okopávané ručne motykou s štádiu 4-6 listov. Výber odrody závisí od zamýšľaného účelu (priemyselné použitie alebo ako čerstvé rastliny na trh) a plánovaného obdobia dodania.
Keď je očakávaná úroda viac ako 1000 dt/ha, zvyčajne je potrebné zavlažovanie. Požiadavky na vodu sú najvyššie počas vytvárania úrody (polovica júla až polovica septembra). Počet aplikácií pesticídov v závislosti na požiadavkách plodiny je 7 až 10 krát podľa indikovaného rastu. Zvyčajne sa striekajú jeden alebo dva herbicídy a jeden fungicíd, pričom zvyšné aplikácie sú insekticídy.
Množstvo poškodenia liskavkovitými chrobákmi je kritické v počiatočnej fáze, pričom proti voškám kapustovým a rôznym druhom húseníc sa bojuje počas ďalšieho vývinu rastlín.

Kapusta related desktop image Kapusta related tablet image Kapusta related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Požiadavky kapusty na živiny
Požiadavky kapusty na živiny sa značne líšia v závislosti od očakávanej úrody, spôsobu použitia kapusty a obdobia jej zberu. Cieľová hodnota N pre čerstvé rastliny pre trh a letný zber je 210 kg N/ha, pričom pri kapuste na priemyselné použitie s úrodou 120 t/ha to je 340 kg N/ha. Pri týchto plodinách si treba uvedomiť, že veľké množstvá živín zostávajú na povrchu vo zvyškoch po zbere kapusty. V závislosti od kapusty možno pre následnú plodinu vypočítať približne 90 kg N/ha, 30 kg P2O5 /ha, 100 kg K2O ha a 25 kg MgO/ha. Tieto množstvá budú podstatne väčšie, ak na povrchu zostane viac organického materiálu v dôsledku trhovej regulácie.
Odčerpané množstvá pre kapustu

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

2.8

2.1

Veľmi citlivý

P2O5

1

0.8

Stredne citlivý

K2O

3.8

3.2

Citlivý

MgO

0.5

0.3

Stredne citlivý

SO3

3.5

2.9

Stredne citlivý

TE

200 g/ha bór (B)

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody bielej kapusty. Biela kapusta potrebuje hlavne dusík, fosfor a draslík. Príklad: Pri úrode kapusty na priemyselné použitie 120 t/ha sa odoberie 336 kg N/ha. Ak sa z pôdy odoberie určité množstvo zásoby N (napr. 36 kg N/ha), ďalších 300 kg N/ha bude potrebné dodať prostredníctvom hnojív. Zberom sa z poľa odoberie 252 kg N/ha.
pH

Prvá aplikácia

Prvá aplikácia image

Druhá(a tretia) aplikácia

Druhá(a tretia) aplikácia image

Prvá aplikácia

Základná zásoba dusíka sa líši od typu výsadby

Pri priamom výseve platí pravidlo aplikácie 60 kg N/ha pred výsevom. Pri výsadbe vo vonkajšom prostredí by sa mala aplikácia nastaviť na vyššiu úroveň 100 kg N/ha, pretože v tomto štádiu je okamžitá požiadavka rastlín na dusík už podstatne vyššia. Pri včasnej výsadbe pod fóliou sa zvyčajne využíva bežné hnojenie 150-60 kg N/ha. V závislosti od úrovne úrody sa na dobre zásobené pôdy aplikuje 60 – 90 kg P2O5 /ha. V porovnaní s inými plodinami kapusta vyžaduje relatívne malé množstvá fosforu. Kvôli veľkým rozdielom v úrode sa značne mení hnojenie draslíkom v rozsahu 230 – 350 K2O/ha a pri veľkých množstvách sa rovnako rozdeľuje na 2 aplikácie. Najlepšie je pri prvej aplikácii použiť NPK hnojivo. Zároveň by sa mali naplniť aktuálne požiadavky na síru.

Druhá(a tretia) aplikácia

Keď hnojenie s N vychádza z výsledkov N min, správny čas na odber vzorky je v štádiu 6 – 8 listov (po singulácii) v hĺbke 0 – 60 cm. Keď je celková požiadavka väčšia ako 100 kg N kg/ha, množstvo dusíka, ktoré stále chýba (nominálna hodnota – základné hnojenie – N min ), sa aplikuje v 2 krokoch. Keď sa toto vykonáva, zásoby musia byť suché. Špeciálnu pozornosť treba venovať použitiu dusíka vo forme kyanamidu, ktorý by sa nemal aplikovať krátko pred aplikáciou herbicídov alebo tesne po ich aplikácii. Najlepší čas pre dve vrchné vrstvy je krátko po oddelení a približne o 3 týždne neskôr. Doplnenie bóru tekutým hnojením Pravidlom je aplikácia 200 g bóru/ha, ktorý sa aplikuje v tekutej forme spolu s veľkým množstvom vody, pričom počas veľmi horúcich dní sa nevykonáva žiadna aplikácia. Vždy, keď krížové praskliny od listu k stonke indikujú nedostatok, treba po 1 – 2 týždňoch aplikáciu opakovať. Riziko nedostatku sa zvyšuje pri suchu a hodnotách pH vyšších ako 7.