• Štruktúra pôdy
  crop soil texture
  humusové, dobre odvetrané pôdy s dobrou štruktúrou
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  klíčenie pri 25 °C, rast od 12 °C, optimálne pri 18 °C
 • pH
  Melón crop pH value
  tolerujú mierne kyslé až mierne zásadité pôdy, optimálna hodnota pH: 6 – 7,5
 • Dažďové zrážky
  Melón crop rainfall value
  10 l/kg úrody melónov
 • Jarovizácia
  Melón crop vernalisation
  -
 • Hustota rastlín
  crop density
  0,8 – 1,0 rastlín na m²
 • Hlĺbka sejby
  crop seeding depth
  1,5 cm
Melón
Melóny uprednostňujú pôdy s vysokým obsahom humusu, dobrou štruktúrou a príslušnou vodozádržnou schopnosťou. Melóny milujú teplo, no potrebujú aj veľa živín a navyše aj veľa vody. V oblastiach s vysokou vlhkosťou a podmienkami skladovania s tvorbou hmly sa rýchlo vyvíjajú ochorenia listov (plesne). 
Kľúčové fakty
 • Hnojenie v štyroch fázach, sledujte potreby až do konca
 • Na začiatku zabezpečte primerané dodávanie dusíka a fosforu
 • Dodávanie molybdénu v prípade studených, vlhkých a kyslých pôd
 • Od začiatku zberu treba klásť dôraz na hnojenie draslíkom
 • Dávať pozor na tvorbu plodov a chuť s draslíkom
 • Pri suchých podmienkach hnojiť bórom
Všeobecné informácie
Všeobecné informácie
Potreba živín
Potreba živín
Hnojenie
Hnojenie
PESTOVANIE MELÓNOV
Melóny sú rastliny, ktoré majú rady teplo. Keďže melóny sú príbuzné s uhorkami, zrážky znášajú rovnako zle ako uhorky. Vlhkosť spôsobuje rýchle ochorenie listov a hnitie plodov. Keďže majú plytký koreňový systém, pravidelne potrebujú veľa vody. Pre správne pestovanie sa často strihajú výhonky alebo dokonca konce výhonkov.
Napriek vysokej požiadavke na teplo sa pri produkcii melónov ako úspešné ukázalo byť pestovanie na vonkajšej ploche na priaznivých lokalitách. 
Pri nepriaznivých podmienkach na pestovanie a pre potreby predĺženia sezóny sa melóny pestujú v zakrytej kultivácii pod fóliou alebo sklom. Takýmto spôsobom je možné dosiahnuť oveľa väčšiu úrodu než na otvorenej ploche.
Melóny sú podobne ako ostatné rastliny z čeľade tekvicovitých citlivé na plesne a vírusy. Dostupné sú odrody melóna, ktoré sú odolné alebo znášajú konkrétne ochorenia.

Melón related desktop image Melón related tablet image Melón related mobile image
Hnojenie melónov – veľké plody s NPK
Melóny spotrebúvajú veľké množstvo živín a prostredníctvom vyváženého hnojenia potrebujú veľké množstvo živín. Počas obdobia rastu rastliny sa nikdy nesmie vynechať dusík. Nedostatok dusíka znamená redukciu rastu až o 25 %. Melóny dobre reagujú na hnojenie fosforom a draslíkom na konci vegetačného obdobia a počas fázy dozrievania. Melóny neustále potrebujú veľké množstvo živín a absorbujú veľké množstvo vody. Taktiež potrebujú veľké množstvo draslíka. Nedostatok fosforu (dokonca spolu s nedostatkom dusíka) môže viesť k 40 až 45 % redukcii rastu a 70 % redukcii púčikov. Výsledkom nedostatku fosforu je nízky vzrast rastliny a skrátenie stonkových článkov. Draslík je nevyhnutný pre tvorbu cukru a následne zlepšuje kvalitu. Významne znižuje riziko praskania plodov a zvyšuje hmotnosť plodov. Melóny sú citlivé na nedostatok molybdénu, najmä v prípade studených, vlhkých, kyslých pôd. Rastlina je citlivá aj na nedostatok mangánu a železa. Bór zlepšuje odolnosť pred prasknutím (rozpolenie plodov) počas suchých rokov.
Potrebné a extrahované množstvá melónov

Element

Príjem

Jednoka/t produkcie

Odstránenie

Jednoka/t produkcie

Citlivosť na nedostatok

N

4

4

Veľmi citlivý

P2O5

1.4

1.4

Citlivý

K2O

7.3

7.3

Veľmi citlivý

CaO

5

5

Citlivý

MgO

1.3

1.3

Stredne citlivý

SO3

0.5

0.5

Citlivý

TE

molybdén (Mo) v prípade vlhkých a studených pôdpožiadavky na železo (Fe) a mangán (Mn)bór (B) v suchých podmienkach ako ochrana pred praskaním plodov

V tabuľke je uvedený príjem a odber na tonu úrody melónov. Melóny potrebujú hlavne dusík a draslík. Vo vhodnom množstve však musí byť prítomný aj fosfor, horčík a vápnik. Príklad: Pri úrode melónov 50 t/ha sa odoberie 200 kg N/ha. Týchto 200 kg N/ha je normálne plne hnojených. S ohľadom na zozbierané množstvo sa z poľa odstráni všetkých 200 kg N/ha.
Vysoké úrody melónov sa dosahujú správnym hnojením 
Pri vhodných podmienkach sa očakáva, že vysokoproduktívne odrody melónov budú produkovať 50 ton na hektár. Rastliny melónov môžu dosiahnuť maximálny výkon: paralelne s dozrievaním plodov na starších častiach rastlina neustále rastie. Hnojenie by malo teda podporovať neustály rast a zároveň umožňovať plodom, ktoré majú vysokú trhovú hodnotu a dobrú chuť, dobre dozrievať. 
Kým rastlina rastie, musí byť dodávanie dusíka dostatočné. Vysokú kvalitu (chuť, farba, pevnosť a trvanlivosť) možno dosiahnuť zvýšením hladín fosforu a dostatočnou hladinou draslíka.
Na vytváranie plodov a ich zväčšovanie je mimoriadne dôležité udržiavať potrebné zásobovanie draslíkom. Pri hnojení je dôležité zabrániť nadbytku dusíka, pretože zvyšuje vnímavosť na listové ochorenia a hnilobu plodov. 
Melóny sú citlivé na chloridy. Chlorid draselný sa teda používa len na jeseň pred kultiváciou. Vo vegetačnom období sa musí použiť síran draselný a tiež niekedy síran draselno-horečnatý.
Optimálna hodnota pH pôdy je v rozsahu od 6 do 7. V prípade kyslých alebo studených a vlhkých pôd je nevyhnutný molybdén. Ak sú podmienky počas rastu a dozrievania plodov suché, melóny treba dodatočne pohnojiť, aby sa zabránilo praskaniu plodov.

Absolútne nevyhnutné je rozdelenie aplikácií
Pri pestovaní melónov sa časť hnojiva aplikuje pred položením mulčovacej fólie. Zvyšok sa používa na opätovné hnojenie podľa potreby v priebehu starostlivosti a počas zberu v niekoľkých dávkach, niekedy iba v rade.
Pri chránenej kultivácii sa momentálne využívajú pôdy orientované na výnos alebo substrátové kultúry so zavlažovaním a súvisiacou možnosťou hnojenia melónov tekutými hnojivami.
Na jednej strane je možné v rôznych fázach rastu používať rôzne hnojivá a na druhej strane možno množstvo živín prispôsobovať potrebám, očakávanému vegetačnému postupu a množstvu zberu. 
V dôsledku pridelenia tekutých hnojív v chránených kultiváciách sa požiadavky na živiny konvertujú z kg/ha a času kultivácie na kg/m² a týždeň. Ak sa predpokladá pevne stanovené zavlažovanie na deň, pre zavlažovaciu vodu sa vypočítajú príslušné koncentrácie živín alebo sa zakaždým nadávkuje pomocou dávkovača Dosarton.

Pri melónoch sa príslušné množstvo vápnika aplikuje už na jeseň pred vysadením. Môžu sa použiť vápence so zvýšeným obsahom horčíka. Za vodidlo sa považuje 1500 kg CaO/ha.

Parametre úrody melónov:
počet rastlín/m²
počet plodov/rastlina
hmotnosť plodov

Tvorba plodov pri pestovaní paradajok sa definuje rastlinami na m² a kontinuálnou tvorbou kvetov a plodov. Najmä na začiatku je dôležité dodávať dusík a konštantné množstvo draslíka. Pekne tvarované melóny s intenzívnou farbou a sladkou chuťou možno dosiahnuť len pri dostatku draslíka.

Melón related desktop image Melón related tablet image Melón related mobile image

Prvá aplikácia

Prvá aplikácia image

Druhá aplikácia 

Druhá aplikácia  image

Tretia aplikácia 

Tretia aplikácia  image

Štvrtá aplikácia 

Štvrtá aplikácia  image

Prvá aplikácia

Od vysadenia po rast prvých plodov – začnite s hnojivami bohatými na fosfor

Pri pestovaní melónov potrebujú rastliny na začiatku rastu relatívne malé množstvá hnojiva. Nedostatočné hnojenie a obmedzené zavlažovanie zvyšujú tvorbu koreňovej hmoty. Takže do prvého kvitnutia sa dodáva len približne 1/12 množstva dusíka, no až 40 % celkového množstva fosforu. V tejto fáze sa dodáva len 1/30 celkovej požiadavky na draslík. Až potom sa požiadavky zvyšujú.

Druhá aplikácia 

Od prvých plodov po koniec nasadzovania plodov – vyvážená výživa pre kvitnutie a nasadzovanie plodov

Od začiatku kvitnutia treba podporovať tvorbu kvetov a plodov melóna a zároveň aj kontinuálny rast a kvitnutie. Preto sú nevyhnutné najmä vyvážené pomery živín. V tejto fáze sa podáva približne 70 kg N/ha, 40 kg P2O5/ha a 120 kg K2O/ha. V tejto fáze by sa mala osobitná pozornosť venovať dodávaniu horčíka a vápnika.

Tretia aplikácia 

Od konca nasadzovania plodov po koniec rastu prvých plodov – dôležité je kompletné hnojenie so zameraním sa na draslík

Pri melónoch je hlavným obdobím hnojenia obdobie rastu plodov. Pre tvorbu prvých plodov sa každá rastlina hnojí dusíkom (cca. 80 kg N/ha) a draslíkom (cca. 120 kg K2O/ha). Výsledkom nedostatku živín v tejto fáze sú slabo vytvorené plody so zlou chuťou.

Štvrtá aplikácia 

Od konca rastu prvých plodov po koniec pestovania – dôležitá je aplikácia NPK hnojív so zvýšeným obsahom K

Pre rast ďalších plodov rastlina potrebuje ďalšie dodanie živín. Aby sa dokončila tvorba plodov a dozrievania, musí sa znova zvýšiť množstvo draslíka. V poslednej fáze hnojenia dodávanie živín zabezpečuje aplikácia koncentrovaného hnojiva s viacerými živinami bez chloridov, ktoré pozostáva z približne 70 kg N/ha, 25 kg P2O5/ha a 130 kg K2O/ha. Hnojenie melónov sa môže ukončiť približne dva týždne pred koncom zberu. Posledné plody potom dozrievajú so živinami, ktoré sa v rastlinách stále nachádzajú.