Устойчивост

В LAT Nitrogen разбираме устойчивото развитие като многомерна концепция, свързана с нашите амбиции и действия и внедрена в нашата организация. За нас устойчивостта означава намиране на точния баланс между интересите на хората, на Земята и печалбата. Този начин на мислене е движещата сила на нашите решения в глобален, национален и локален мащаб:


  • С нашето продуктово портфолио и с нашите услуги ние поддържаме селските стопани да следват златното правило при използване на точния продукт, с точната доза, в точния момент и на точното място.
  • Нашите решения за прилагане на хранителни елементи в земеделските култури поддържат глобалната продоволствена безопасност и съдействат за растежа и печалбата на селскостопанския бизнес.
  • Стимулираме интелигентните земеделски практики и прилагаме селскостопанските изходни материали според нуждите на растенията. Така постигаме най-добрата ефективност при използването на ресурсите и на водните запаси, защитаваме биоразнообразието и да се борим с климатичните промени.
  • Подкрепяме устойчивата интензификация на съществуващите земеделски земи, което осигурява възможност на земеделците да получават най-добрите резултати от земите си, без да увеличават отрицателното въздействие върху околната среда.
  • Нашите продукти за технически азот осигуряват решения за околната среда в различни индустриални сегменти: AdBlue® за автомобилния сектор и няколко средства за намаляване на азотния оксид, като решения с амоняк и урея за горивните инсталации.
  • Ние се фокусираме върху най-високите стандарти за безопасност при нашите производствени процеси и към високи нива на качество на нашите продукти.