Udržateľnosť

Udržateľnosť pre nás znamená nájsť správnu rovnováhu medzi záujmami ľudí, planéty a ziskom. Toto myslenie riadi naše rozhodnutia na globálnej, národnej a miestnej úrovni:


  • Prostredníctvom nášho portfólia produktov a služieb podporujeme poľnohospodárov v súlade so zlatým pravidlom uplatňovania správneho produktu, správnej dávky, v správnom čase a na správnom mieste.
  • Naše riešenia v oblasti výživy plodín podporujú globálnu potravinovú bezpečnosť a pomáhajú zvyšovať ziskovosť poľnohospodárov.
  • Podporujeme inteligentné poľnohospodárske postupy s cieľom využitia poľnohospodárskych vstupov podľa potrieb rastlín, dosiahnutia efektívnejšieho využívania zdrojov (napríklad vody), ochrany biodiverzity a boja proti zmene klímy.
  • Podporujeme trvalo udržateľné zintenzívnenie existujúcej poľnohospodárskej pôdy, čo umožňuje poľnohospodárom dosiahnutie najlepšie úrody z ich pôdy bez zvýšenia negatívneho vplyvu na životné prostredie.
  • Naše produkty technického dusíka poskytujú environmentálne riešenia pre rôzne priemyselné segmenty: AdBlue® pre automobilový priemysel; roztok amoniaku a močoviny pre spaľovacie zariadenia, a podobne.
  • Zameriavame sa na najvyššie bezpečnostné štandardy našich výrobných procesov a vysokú úroveň kvality našich výrobkov.