Udržitelnost

Ve společnosti LAT Nitrogen chápeme udržitelný rozvoj jako vícerozměrný koncept vztahující se k našim ambicím a akcím a zakotvený v naší organizaci. Pro nás udržitelnost znamená nalezení správné rovnováhy mezi zájmy lidí, planety a ziskem. Toto nastavení myšlení řídí naše rozhodnutí na globální, národní a místní úrovni:

  • Díky svému portfoliu produktů a služeb podporujeme zemědělce v dodržování zlatého pravidla uplatňování správného produktu, správné dávky, ve správný čas a na správném místě
  • Naše řešení pro výživu plodin podporují globální zabezpečení potravin a pomáhají růstu ziskovosti podnikání zemědělců.
  • Podporujeme inteligentní zemědělské postupy, abychom využili zemědělské vstupy podle potřeb rostlin, dosáhli nejlepší účinnosti využívání zdrojů a vody, chránili biologickou rozmanitost a bojovali proti změně klimatu.
  • Podporujeme udržitelnou intenzifikaci stávající zemědělské půdy, což zemědělcům umožňuje dosáhnout nejlepších výsledků z jejich půdy bez zvýšení negativního dopadu na životní prostředí.
  • Naše technické dusíkaté produkty poskytují environmentální řešení pro různé průmyslové segmenty: AdBlue® pro automobilový průmysl a několik reduktorů oxidu dusíku, jako jsou amonné a močovinové roztoky pro spalovací zařízení.
  • Při svých výrobních procesech se zaměřujeme na nejvyšší bezpečnostní standardy a vynikající úrovně jakosti našich výrobků.