Zrównoważony rozwój

W LAT Nitrogen zrównoważony rozwój rozumiemy jako wielowymiarową koncepcję związaną z naszymi ambicjami i działaniami oraz która jest osadzona w naszej organizacji. Dla nas, zrównoważony rozwój oznacza znalezienie właściwej równowagi między interesami ludzi, planety i zyskami. Ten sposób myślenia kieruje naszymi decyzjami na poziomie globalnym, krajowym i lokalnym:


  • Dzięki naszemu portfolio produktów i usług wspieramy rolników w przestrzeganiu złotej zasady stosowania właściwego produktu, właściwej dawki, we właściwym czasie i we właściwym miejscu.
  • Nasze rozwiązania w zakresie nawożenia upraw wspierają globalne bezpieczeństwo żywnościowe i pomagają zwiększyć opłacalność działalności rolników.
  • Promujemy inteligentne praktyki rolne w celu stosowania środków produkcji rolnej zgodnie z potrzebami roślin, osiągania najlepszej wydajności zasobów i zużycia wody, ochrony różnorodności biologicznej i zwalczania zmian klimatycznych.
  • Wspieramy zrównoważoną intensyfikację na istniejących gruntach rolnych, co umożliwia rolnikom uzyskiwanie najlepszych wyników na ich ziemi bez zwiększania negatywnego wpływu na środowisko.
  • Nasze techniczne produkty azotowe zapewniają rozwiązania środowiskowe dla różnych segmentów przemysłu: AdBlue® dla sektora motoryzacyjnego oraz kilka reduktorów tlenków azotu, takich jak amoniak i roztwór mocznika dla instalacji spalania.
  • W naszych procesach produkcyjnych koncentrujemy się na najwyższych standardach bezpieczeństwa i doskonałej jakości naszych produktów.