• Структура на почвата
  crop soil texture
  средно тежки почви, без водозадържане
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  растеж от 8° C
 • pH
  Царевица за зърно crop pH value
  толерантна на леко кисели до леко алкални почви; оптимално pH: 7,0
 • Валежи
  Царевица за зърно crop rainfall value
  мин. 250 л/м2
 • Яровизация
  Царевица за зърно crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  в зависимост от датата и сорта 7 до 10 семена/м2
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  3-6 cm
Царевица за зърно
Царевицата за зърно предпочита дълбоки и добре запасени почви. Добре аерираните почви улесняват бързото затопляне на почвата и по-добрия растеж на корените. Царевицата няма главен корен и се възползва от ефекта на разрохкващите почвата междинни култури преди засяването и.
Царевицата е със сравнително ниски потребности от вода, по отношение на добива й, но като растение с C4-фиксация се нуждае от много топлина и хранителни вещества за постигане на високи добиви.
Огромното разнообразие от сортове осигурява богат избор на правилния сорт за всеки район и за съответните почвено-климатични условия. Зрелостта на различните сортове се определя с така наречения индекс на ранозрелост и е в диапазона от около FAO 200 до над FAO 500.
Негативно влияние на царевичната реколта през есента оказват много влажните метеорологични условия или мъглите.
Важни факти
 • Имайте предвид чувствителността към фосфор-калий
 • възможно е цялостно приложение на азот преди култивиране
 • най-късното приложение на азот трябва да се извърши във фаза 4-ти лист, късното внасяне на азот забавя зреенето
 • торете със заораване при лошо подхранени почви
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
ЦАРЕВИЦА – ОТГЛЕЖДАНЕ
Царевицата за зърно се използва за производство на фуражно зърно или за добиване на царевично нишесте. В преработвателната промишленост за производство на нишесте се използва също и специална восъчна царевица. В допълнение на това, царевичното зърно се използва като промишлена суровина за производството на лимонена киселина. 
Отглеждането на царевица е сравнително лесно. След засяване на около 7 – 10 семена на м²  се използва хербицид или преди, или след поникване, преди фаза 6-ти лист. Ако е необходимо, по-късно в процеса на растеж се пръска с фунгицид или инсектицид. 
Гъбните болести се предават лесно от предшестващите култури към царевицата. Тези инфекции се установяват след прибиране на реколтата чрез стойностите на микотоксини в продукцията. Един от начините за борба е дълбоката оран на почвата, с цел заораване на сламата и избор на правилния сорт. Не се допуска заразените части на царевицата да попаднат в храните за хора и животни.
Царевица за зърно related desktop image Царевица за зърно related tablet image Царевица за зърно related mobile image
За царевичния добив от първостепенно значение е избора на правилния тор
Царевицата за зърно, като всички полски култури, има големи потребности както от азот, така и от фосфор и калий. Фосфорът често е слабо достъпен за младите царевични растения и по-специално при влажни и студени условия, а също и при много сухи условия, или когато почвата е сбита. В ранните фази кореновата система на царевицата е все още слаборазвита. Дефицитът на фосфор води до образуване на антоцианин в листата и стеблата, което често се проявява като червено или виолетово оцветяване. Калият при торенето на царевицата контролира поемането на водата и регулира движението на устицата. В допълнение на това, калият влияе на асимилацията в зърното. Повечето от хранителните вещества остават в сламата и впоследствие за следващата култура на полето. Царевицата не е много чувствителна на хлор, а торенето с калий трябва да е последвано от торене с NP тор, или внесено с NPK тор преди сеитба.
Приети и изнесени количества от царевица за зърно

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

22

14.3

много чувствителни

P2O5

7

6

много чувствителни

K2O

12.9

5.5

много чувствителни

MgO

1.8

1.3

чувствителни

SO3

3

2.3

чувствителни

TE

Zinc (Zn) from the 6-leaf stage, boron (B) promotes fecundation

Микроелементи Приложението на цинк (Zn) и бор (B) във фаза 6-ти лист повишава добива

В таблицата са показани приема и износа за тон добив от царевица за зърно. Сярата и магнезият трябва да бъдат налични в подходящите количества, в допълнение на азота, фосфора и калия. Пример: За формиране на добив от 12 тона/хектар зърно, царевицата приема 264 кг N/хектар. Ако в почвата има запас от 60 кг N/хектар и 40 кг N/хектар от междинна бобова култура, ще е необходимо да се внесат още 160 кг N/хектар под формата на тор. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 171 кг N/хектар.

Царевицата за зърно се нуждае от хранителни вещества в концентрирана форма и по-специално през първата фаза на развитие, до цъфтежа. След това повечето от хранителните вещества само се преразпределят в растението или се използват за абсорбирането на вода (калий).

Основната част от торенето се извършва преди сеитба
Общото количество хранителни вещества, които са необходими за царевицата за зърно, се внасят преди култивирането. Растенията имат най-голяма нужда от хранителни вещества в началната фаза на развитие, като прекомерното торене не води до допълнителен добив. Фосфорните и калиевите торове е най-добре да бъдат прилагани преди или по време на сеитбата.
Само при очакване на високи добиви и следователно при големи потребности от азот на царевицата, а също и при леки почви (риск от отмиване на азота), е препоръчително да се направят повече приложения с азот. Една трета от планираното количество азот се прилага във фаза 2-ри до 4-ти лист. По-късното приложение увеличава риска от пригори по листата и забавя узряването. Като резултат от това е по-високото съдържание на влага в зърното.

Внасянето на NP тор чрез заораване носи ползи за добива, по-специално при тежки почви, студени места и почви с ниско съдържание на фосфор, тъй като все още малките корени могат директно да достигнат до хранителните вещества. Временният дефицит на фосфор в началното развитие може да бъде преодолян с използването на течен тор съдържащ фосфор или с водоразтворими соли. 

Може да бъде внесен CaO преди сеитбата на царевицата или през есента. Максималното количество CaO трябва да е 1500 кг/хектар – за предпочитане под формата на калциев карбонат, за да не се имобилизира бора. Това количество не трябва да се надвишава.


Параметри на добива на царевица за зърно:
Брой растения/м²
брой зърна в кочана
тегло на хиляда зърна.

Формирането на добива се получава в резултат на оптималното разпределение на около 8 – 9 растения на квадратен метър и съответно добре озърнен кочан. 
Царевица за зърно related desktop image Царевица за зърно related tablet image Царевица за зърно related mobile image

Първо приложение

Първо приложение image

Второ приложение

Второ приложение image

Първо приложение

Еднократно приложение на общото необходимо количество хранителни вещества преди култивиране Царевицата за зърно има най-голяма нужда от хранителни вещества в началото на растежа. Следователно, най-подходящо е предсеитбеното торене с инкорпориране. Цялото количество от необходимите хранителни вещества може да бъде приложено наведнъж използвайки подходящ NPK тор. Торенето на царевицата с азот, зависи от запасеността на почвата и от износа, което отговаря на около 160 – 180 кг N/хектар. Важно е да се използват водоразтворими основни хранителни вещества – от фаза 6-ти лист нататък, започва голямо ежедневно формиране на маса, което е свързано с високи нива на абсорбиране на хранителните вещества от по няколко кг/хектар на ден.


За да получите точна препоръка за най-подходящия тор, планирайте торенето с NutriGuide®

Второ приложение

Последното торене трябва да се извърши най-късно във фаза 2-ри – 4-ти лист. При очаквания за високи добиви, и следователно високи изисквания по отношение на нивото на азота, както и при леки почви за защита от загуби от отмиване, торенето с азот се разделя на 2 приложения. В този случай една трета от общото количество азот трябва да се внесе под формата на бързодействащ нитратен азот във фаза 2-ри до 4-ти лист. По-късното наторяване не носи предимства за добива, но носи риск от прегаряне на листата и на забавяне на узряването.


За да получите точна препоръка за най-подходящия тор, планирайте торенето с NutriGuide®