• Půdní struktura
  crop soil texture
  Středně těžké půdy, bez podmáčení
 • Min. teplota
  crop temperature icon
  Růst od 8 °C
 • pH
  Kukuřice setá crop pH value
  Snáší mírně kyselé až mírně zásadité půdy; optimální hodnota pH je 7,0
 • Dešťové srážky
  Kukuřice setá crop rainfall value
  Min. 250 l/m²
 • Jarovizace
  Kukuřice setá crop vernalisation
  -
 • Hustota porostu
  crop density
  Podle období a odrůdy 7 až 10 zrn/m²
 • Hloubka setí
  crop seeding depth
  3-6 cm
Kukuřice setá
Kukuřice pěstovaná na zrno upřednostňuje hluboké a dobře zásobené půdy. Dobře provzdušňované půdy jsou prospěšné pro rychlé prohřívání půdy a dobrý růst kořenů. Kukuřice nemá hlavní kořen, a prospívá na půdách rozvolněných meziplodinami.
Kukuřice je jako rostlina C4 relativně nenáročná na přísun vody, ale pro vysoké výnosy potřebuje hodně tepla a živin.
Obrovská rozmanitost odrůd poskytuje dobrý základ pro hledání správné odrůdy pro každé místo a odpovídající podmínky při sklizni. Chování různých odrůd při dozrávání stanoví takzvaný index zralosti v rozmezí od přibližně FAO 200 do FAO 500 i více.
Sklizeň kukuřice na podzim zhoršují pouze vlhké povětrnostní podmínky, nedostatek světla nebo mlha.

Klíčové informace
 • Respektujte citlivost na poměr fosfor–draslík
 • Před pěstováním je možná kompletní aplikace N
 • Při aplikaci proveďte hnojení ve fázi 4 listů, pozdní aplikace N zpožďuje dozrávání
 • Hnojení podloží u špatně zásobených půd
Všeobecné informace
Všeobecné informace
Potřeba živin
Potřeba živin
Hnojení
Hnojení
KUKUŘICE – SNADNÉ ŘÍZENÍ SKLIZNĚ
Kukuřice se používá jako krmné zrno nebo zrno na výrobu škrobu. V průmyslu výroby škrobu je požadována také speciální vosková kukuřice. Kukuřice se navíc používá jako průmyslová surovina pro výrobu kyseliny citronové. 
Řízení pěstování kukuřice je relativně jednoduché. Po zasetí přibližně 7–10 semen na m² po jednotlivých zrnech se použije herbicid pro kukuřici, buď před vyklíčením nebo po něm, a to až do fáze 6 listů. Pouze ve výjimečných případech se později během fáze růstu používá herbicid nebo insekticid. 
Na kukuřici se snadno přenášejí plísňové choroby z předcházejících plodin. Tyto infekce jsou detekovány po sklizni podle hodnot mykotoxinu. Jedním ze způsobů boje proti této infekci je zaorávání slámy a volba správné odrůdy kukuřice. Zamořené části kukuřice není dovoleno používat ani jako potravinu pro lidi, ani jako krmivo pro zvířata.

Kukuřice setá related desktop image Kukuřice setá related tablet image Kukuřice setá related mobile image
Pro výnos kukuřice je rozhodující správné hnojivo
Kukuřice má stejně jako všechny okopaniny vysoké nároky na dusík ale i fosfor a draslík. Fosfor je pro rostliny kukuřice často špatně dostupný, obzvláště za vlhkých a studených podmínek, ale také za velmi suchých podmínek, nebo když je půda ulehlá. V rané fázi je kořenový systém kukuřice stále ještě nedostatečně vyvinutý. Nedostatek fosforu vyvolává zvýšený obsah anthokyaninu v listech a stoncích, který se často projevuje jako červené nebo fialové zbarvení. Draslík při hnojení kukuřice reguluje příjem vody a funkci průduchů. Draslík navíc ovlivňuje asimilaci do zrn. Většina živin zůstává ve slámě a následně je k dispozici pro další plodiny. Kukuřice není příliš citlivá vůči chloridům, a hnojení draslíkem se provádí buď jako samostatné hnojení, po kterém následuje aplikace hnojiva NP, nebo ve formě hnojiva NPK před setím.
Spotřebovaná a vydaná množství u kukuřice

Element

Příjem

jednotka/t produkce

Odstranění

jednotka/t produkce

Citlivost na nedostatek

N

22

14.3

Velmi citlivé

P2O5

7

6

Velmi citlivé

K2O

12.9

5.5

Citlivé

MgO

1.8

1.3

Mírně citlivé

SO3

3

2.3

Mírně citlivé

TE

Zinek (Zn) od 6listé fáze, bór (B) podporuje oplodnění 

Tabulka ukazuje příjem a výdej na tunu sklizené kukuřice. Kukuřice proto vyžaduje hlavně dusík, fosfor a draslík. Také musí být v příslušných množstvích přítomny síra a hořčík. Například: Sklizeň kukuřice výnos: 12 t/ha absorbuje 264 kg N/ha. Za předpokladu doplnění určitého množství N z půdy (například 60 kg N/ha) a 40 kg N/ha z luštěninové meziplodiny, stále ještě zbývá 160 kg N/ha, které je třeba doplnit hnojivem. Prostřednictvím sklizně by z pole bylo odebráno 171 kg N/ha.
Doporučení pro správné hnojivo u kukuřice
Kukuřice potřebuje živiny v koncentrované formě, zejména v první fázi vývoje hmoty až do nasazení květů. Následně je většina živin pouze redistribuována v rámci rostliny nebo použita pro příjem vody (draslík).

Většina hnojení se provádí před výsevem
Celkové množství živin požadovaných pro kukuřici lze aplikovat před pěstováním. Největší potřeba živin nastává v první fázi růstu a ukázalo se, že vícenásobné aplikace nevedou k vyšší výtěžnosti. Hnojiva obsahující fosfor a draslík se také nejlépe aplikují před výsevem nebo přímo během výsevu.
Při očekáváních vysokého výnosu, a proto i odpovídající spotřeby N kukuřicí a také na lehkých půdách (riziko vyluhování N!) jsou vhodné dělené aplikace. Jedna třetina plánovaného množství dusíku se aplikuje ve fázi 2 až 4 listů. Aplikování později než v této fázi zvyšuje riziko spálení listů a opožděného zrání. Výsledek se projevuje vyšším obsahem vlhkosti v zrnech.

Hnojení spodní půdy ve formě hnojiva NP přináší výhody pro úrodu, obzvláště na těžkých půdách, na studených místech a na půdách s nízkým obsahem fosforu, protože malé kořínky ještě mohou být vyživovány přímo z pásu hnojiva. Přechodný nedostatek fosforu v rané fázi vývoje lze vyřešit velmi dobře prostřednictvím koncentrovaného kapalného hnojiva s obsahem P nebo vodorozpustných solí živin. 

Pole určené pro pěstování kukuřice lze před setím kukuřice nebo na podzim vápnit. Maximální množství CaO by mělo být 1500 kg/ha – přednostně ve formě uhličitanu vápenatého tak, aby nedošlo k imobilizaci bóru; toto množství by se nemělo překračovat.

Parametry sklizně kukuřice:
Počet rostlin/m²
Počet zrn v klasu
Hmotnost tisíce zrn.

Tento výtěžek je výsledkem optimální distribuce přibližně 8–9 rostlin na m² a díky tomu silného a zdravého klasu. 

Kukuřice setá related desktop image Kukuřice setá related tablet image Kukuřice setá related mobile image

První aplikace 

První aplikace  image

Druhá aplikace

Druhá aplikace image

První aplikace 

Jedna aplikace všech potřebných živin před pěstováním

Kukuřice vyžaduje koncentrované podání všech živin na začátku růstu. Proto je ideální provedení hnojení zapravením do půdy před výsevem. Celé množství potřebných živin lze aplikovat v jedné dávce pomocí hnojiva NPK s vhodným složením. Podobně je možné hnojení jednotlivými živinami (většinou dusíkem a draslíkem před setím, fosforem ve formě hnojiva NP v oblasti kořenů). Jestliže se použije jako dusíkatá složka močovina, je rozhodující zapravení do půdy, aby se zabránilo ztrátám plynného dusíku únikem do atmosféry. Hnojení kukuřice dusíkem je podle následného přísunu z půdy založeno na výdeji, který odpovídá přibližně 160–180 kg N/ha. Je důležité používat vodorozpustné hlavní živiny – od fáze 6 listů dále začíná mohutný každodenní růst hmoty, který je spojen s vysokými úrovněmi příjmu živin v množství několik kg/ha za den.

Najděte nejlepší hnojivo pro vaše podmínky pomocí Vyhledávače produktů.

Druhá aplikace

Konečné hnojení nejpozději ve fázi 2 až 4 listů

Při očekávání vysokého výnosu, a proto i vyšších nárocích na přísun N, ale i v případě lehkých půd, je hnojení dusíkem rozděleno na 2 aplikace, aby se zabránilo ztrátám vyluhováním. V tomto případě by měla být přidána pouze jedna třetina celkového množství dusíku jako rychle působící aplikace dusíku ve formě dusičnanů ve fázi 2 až 4 listů. Pozdější hnojení nepřináší žádnou výhodu pro sklizeň, ale představuje riziko spálení listů a opožděného dozrávání.

Najděte nejlepší hnojivo pro vaše podmínky pomocí Vyhledávače produktů.