• Структура на почвата
  crop soil texture
  дълбоки, хумусни глинести почви или глинесто-пясъчни почви, без водозадържане
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  повреди дължащи се на ниски зимни температури и късни слани; топлината влияе отрицателно на размера на плодовете
 • pH
  Ягода crop pH value
  идеални са слабо кисели почви със стойности на pH от 5,0 – 6,5.
 • Валежи
  Ягода crop rainfall value
  мин. 500 л/м2 често напояване
 • Яровизация
  Ягода crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  в зависимост от сорта, от продължителността на културата и от редовете на лехите единичен ред: 35,000 – 45,000 растения/хектар двоен ред 50 000 – 70 000 растения/хектар
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  шийките на корените се показват малко над (за свеж разсад) или малко под (за разсад за замразяване) земята
Ягода
Сортовете ягодите се делят на така наречените "летни" (цъфтящи веднъж годишно) сортове и многоцъфтящи (независещи от дължината на деня) сортове. При многоцъфтящите сортове растенията могат да цъфтят през цялата година, ако светлината и температурата са подходящи. Така е възможно почти целогодишно отглеждане на ягоди.
Важни факти
 • По-високи изисквания за азот през първата година на развитие на растението
 • най-доброто абсорбиране на хранителните вещества е при леко кисела среда
 • използва се тор без съдържание на хлор или с много малко съдържание на хлор
 • подхранването с калий е важно
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
ЯГОДИТЕ – СЛАДОСТТА ОТ ПОЛЕТО
За култивирането на ягодите са добри хумусните, дълбоки почви. Трябва да се избягва отглеждането в области, където е възможно водозадържане, както и образуването на късни слани. Ягодите не трябва да се отглеждат след картофи, домати, люцерна, маслодайна рапица и на ливади (телени червеи).
 За ягодите има два вида посадъчен материал:
- Свеж разсад (с корен или с ластун с розетка): Засаждане: Средата на юли до средата на август. След засаждането си ягодите имат големи потребности от вода и трябва да бъдат напоявани. Малко по-слаб, но с по-високо качество и ранен добив. 
- Разсадите за замразяване се вкореняват от ноември до януари и след това се съхраняват при -1,5° C. Те се състоят само от сърцевина, коренище и корени (без листа). Период на засаждане: Края на март – началото на юни.
На полето ягодите обикновено се засаждат като двугодишна култура, тъй като след втората година зачестява нападението от болести.
Ягода related desktop image Ягода related tablet image Ягода related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow
Торенето на ягодите през двете години е различно
Както при всички култури, за да се определят нормите на торене, се препоръчва да се направи почвен анализ. За ягодите той е на дълбочина от 0 – 30 см. При отглеждането на ягоди има 3 минимални целеви азотни стойности: при засаждане, напролет и след прибирането на реколтата, ако ще се засажда друга култура на следващата година. Общата целева стойност за всичките три периода е 60 кг N/хектар. Тъй като ягодите са много чувствителни на засоляване, трябва да се избягва употребата на торове съдържащи хлор. Торенето трябва да се извършва на няколко приложения с по-малки дози. Поемането на микроелементи като желязо (Fe) и манган (Mn) е оптимално при слабо киселата среда. Потребностите на ягодите от калий са изключително високи. Калият оказва влияние върху добива и вкуса на ягодите, благодарение въздействието му върху баланса между захарите и киселините в растението. По отношение на количеството, торенето на ягодите се базира на внесените и изнесените количества от почвата.
Приети и изнесени количества от ягоди

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

6

3

много чувствителни

P2O5

2.2

0.5

много чувствителни

K2O

8.5

2.8

чувствителни

MgO

1.2

0.6

чувствителни

TE

Boron (B), iron (Fe) and manganese (Mn) via foliar fertilisation

В таблицата со показани приема и износа за тон добив от ягоди. Според тези данни, ягодите се нуждаят основно от азот, калий и калций. Пример: За получаване на добив от 20 тона/хектар, ягодите приемат 120 кг N/хектар. Ако в почвата има запас на определено количество N (например 30 кг N/хектар), тогава под формата на тор ще трябва да се внесат 90 кг N/хектар. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 60 кг N/хектар.
Азотът определя вегетативния растеж
Ягодите имат увеличени потребности от азот по време на растежа и образуването на плодовете. Те предпочитат амониевия нитрат, който се абсорбира особено добре по време на периода на вегетативния растеж. В случаите на високи температури и ниска стойност на pH, растенията предпочитат нитрати. За формирането на добива е необходимо достатъчно подхранване, но прекомерно високото съдържание на азот води до проблеми като поява на излишни издънки, повишена податливост към заболявания или повишена чувствителност към студове. Азотът трябва винаги да се прилага като повърхностно торене, докато фосфорът, калият и магнезият могат да се използват като основно торене. Редовото торене е оптимално за прилагането на азота, особено при големите разстояния между редовете.
Фосфорът е важен за добрия растеж на корените 
За да се стимулира растежа на корена по най-добрия начин, инкорпорирането на фосфор или комбинация в PК / NPK тор трябва да се извърши преди формирането на плодовете. В допълнение цъфтежа се повлиява положително и от достатъчното подхранване с фосфор.
Калий против стрес
Калият е важен за узряването и цвета на плодовете, като оптималното му приложение спомага за намаляване на симптомите на стрес причинени от суша и студ.
Калцият подобрява качеството на плодовете
Редовното приложение на калций (Ca) се препоръчва, особено при песъчливи почви. Калцият е отговорен за изграждането на клетъчните стени и следователно за по-добрата здравина на плодовете. Калцият е необходим и за оптимална устойчивост на ягодите на натриева токсичност и за намалена чуствителност на сиво гниене. Дефицитът на калций намалява продължителността на живот на ягодовите растения. Освен това, внасянето на достатъчно количество вар поддържа структурата на почвата; ягодите са много чувствителни към сбитите почви и към почвите склонни към водозадържане.
Магнезий и микроелементи за по-добра трайност
Задоволителното подхранване с магнезий (Mg) е важно като компонент на хлорофила за фотосинтеза, подобно на медта (Cu). Магнезият и медта са поддържащи също и за продължителността на съхранение на плодовете.
Ягода related desktop image Ягода related tablet image Ягода related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Първо приложение

Първо приложение image

Второ приложение

Второ приложение image

Фертигация – торене чрез капково напояване като алтернатива

Фертигация – торене чрез капково напояване като алтернатива image

Първо приложение

Основни хранителни вещества преди засаждане За да се стимулира растежа на корените и да се покрият основните нужди от хранителни вещества, преди засаждането е препоръчително да се приложи част от азота, както и известни количества фосфор, калий и магнезий, посредством употребата на калий съдържащ NPK тор без хлор.

Второ приложение

Внасяне на азот по време на растежа За да се покрият нуждите от общото количество азот, няколко седмици преди засаждане се добавя необходимото количество азот като повърхностно торене. Особено в случаите на многоцъфтящите сортове, внесения азот трябва да бъде непосредствено достъпен за растението. В този случай предпочитаните торове са амониево-нитратни торове (NAC 27 N). Микроелементите се прилагат в течна форма и обикновено се комбинират с препаратите за растителна защита.

Фертигация – торене чрез капково напояване като алтернатива

Тъй като ягодите губят вода лесно, което води до значителни загуби на добив и качество, ягодите трябва да се поливат често. В случаите на непрекъснато поливане, чрез системата за капково напояване е възможно също да се осъществява и постоянно подхранване с хранителни вещества в зависимост от фазата на развитие на растението. Тъй като ягодите се чувстват най-добре в почвен разтвор със соленост от 0,4 – 0,6 мили сименса/см, съдържанието на сол в торовия разтвор не трябва да е по-високо от 1,25 мили сименса/см. Изискванията по отношение на вода могат да бъдат снижени със или без напояване, чрез покритие от слама или мулчиране с фолио. Желязото (Fe) и мангана (Mn) участват във фотосинтеза и протеиновия метаболизъм. Борът (B) е важен за плододаването. Тези микроелементи могат да бъдат внесени чрез фертигация