frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Калций (Ca)
  2040.08
  Ca
 • Йонна форма
  Калций (Ca) ionic formula image
 • анион/катион
  Ca2+
 • Калций (Ca) influance image
  Плодове
 • Калций (Ca) origin image
  Източник: Море
 • Калций (Ca) mobility image
  8 – 10 мм около корена

Калций

(Ca)

Калцият има две основни функции при торенето: използва се като хранително вещество за растенията или коригира киселинността на почвата. Не по-малко важни са неговите свойства като флокулиращ агент, което означава, че калцият оказва влияние върху стабилността на почвената структура. Обикновено е наличен в почвите, но въпреки това при някои култури е трудно придвижването му към неговите генеративните органи.
Ca
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЕТО
Калцият е изключително важен за изграждането на клетъчните стени. Също така допринася за доброто съхранение на плодовете.Проблемът с калция не възниква по отношение на количеството, налично от почвата, а по-скоро по отношение на наличността в крайния продукт от растението, особено в плодовете.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ
Калцият се асимилира по-трудно, по-малко пасивно в сравнение с други основни елементи като азот и калий. Той е трудно подвижен, особено в органите за съхранение.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ
Калцият в почвите играе важна роля по отношение на киселинно-основното състояние. Чрез подходящо заемане на местата за обмен на глинесто-хумусния комплекс, калцият е основният елемент за поддържане на благоприятна среда за биологичната активност на почвите (целулолитични и нитрифициращи бактерии) и за поддържане на плътна и добре проветрива физическа структура.
Неваровиковите почви се окисляват естествено, което предполага редовно варуване, но без излишък. Загубите могат да бъдат около 100 до 400 кг CaO на хектар и година. Обратно, варовиковите почви винаги съдържат калций в излишък, който е невъзможно да бъде отстранен. Поради тази причина е необходимо да бъдат защитени от евентуални блокирания, вероятно дори и в микроелементите.
ДИАГРАМА НА ЦИКЪЛА

1. Рециклирането на хранителни вещества, които се съдържат в органичната материя от всякакъв вид: отпадъчни продукти от добитък, остатъци от култури и други органични продукти вследствие на човешка дейност, е важен ресурс за торене.

2. Калцият се получава от кариери под формата на калциев карбонат (варовикови скали). Натрошен или пулверизиран, той е основен минерален тор за земеделието. Скалата може да бъде калцинирана в пещ за изпичане на варовик, за да се произведе негасена вар, която е еднакво използваема в селското стопанство.

3. Калцият се отделя в почвата във фиксирани, адсорбирани и разтворими форми.

4. Отмиването на разтворим калций (увличане от излишните почвени води) е важно явление, което трябва да бъде взето предвид при установяване на хранителен баланс.

5. Отмиването на калций от обработваемата земя се осъществява също и поради оттичане (наклонена земя) и ерозия (калций, свързан в твърди частици).

6. Чрез корените културите абсорбират калций като Ca2+, разтворен в почвения разтвор.

ПОКАЗАТЕЛ
Почвеният анализ измерва обменен калций от относително подобни методи на екстракция във всички лаборатории. Тълкуването се извършва чрез оценка на анализирания калций по отношение на оптимум, който в йонна форма би бил най-малко 68% от CEC (капацитет на катионен обмен). Това представлява хиляди налични единици CaO, а потребностите на културите са с ниво от стотици.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

Ca
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Дефицитът на калций в растенията е сравнително рядък, което се дължи основно на киселинността на почвите с ниско съдържание на калций. Той води до хлороза върху младите листа и плодовете. При ябълките например той предизвиква „горчиви ядки“ върху плодовете.

Повечето почви, богати на калций древни морски дъна. Калциевият карбонат или се изгаря за получаване на негасена вас, или се микронизира достатъчно фино (< 150 μм), за да могат Ca2+ йони да дифузират и да насити глинесто-хумусния комплекс. Геологически той често е свързан с магнезия. Ca, като част от варта, действа като подобрител на почвата и поради тази причина също е част от минералните торове, където варта играе ролята на носещ материал за други хранителни вещества (напр. NAC 27 N).
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА
Съдържанието на калций в почвата (екстракция с EDTA) се оценява по отношение на стойността на CEC (> 60% от комплекса трябва да е от Ca2+). По принцип съдържание между 2300 и 3300 ppm е задоволително. Под 1600 ppm то е много ниско. Над 5000 – 8000 ppm означава излишък на калции, при което трябва да бъдат управлявани неговите антагонизми.
СТРУКТУРА
В песъчливи почви, калциевият дефицитвлошава структурата на почвата, както и почвеното плодородие.
pH
Стойността на pH на почвата (и нейната евентуална корекция) не се влияе директно от калция, но е най-честата обменна основа за поддържане на добро почвено плодородие. Неутрализиращата стойност често се изчислява като „еквиваленти на CaO“ и количествата, необходими за корекция на увеличаването на pH чрез приближаване до неутрална стойност в почвено-хумусния комплекс.
КЛИМАТ
При влажни условия, калцият по-малко доминира в почвения разтвор, отколкото при условия на суша.