frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Vápnik (Ca)
  2040.08
  Ca
 • Iónová forma
  Vápnik (Ca) ionic formula image
 • Anión/Katión
  Ca2+
 • Vápnik (Ca) influance image
  Ovocie
 • Vápnik (Ca) origin image
  Zdroj: more
 • Vápnik (Ca) mobility image
  8-10mm okolo korienkov

Vápnik

(Ca)

Vápnik sa podieľa na dvoch základných oblastiach hnojenia: výživa rastlín ako živiny a náprava stavu acidobázickej pôdy. Nie menej dôležité sú jeho vlastnosti flokulačného činidla, čo znamená, že vápnik ovplyvňuje stabilitu štruktúry pôdy. Za normálnych okolností to nie je limitujúca živina v pôde, avšak u niektorých plodín je ťažké ho po prijatí premiestniť v rámci rastliny na generatívne produkty.
Ca
Rastlina
Rastlina
Pôda
Pôda
Plodiny
Plodiny
Pôvod
Pôvod
Kľúče
Kľúče
VÝZNAM PRE ŽIVOT RASTLÍN
Vápnik je základom pre tvorbu bunkových stien. Čiastočne vplýva na dobrú konzervovateľnosť ovocia.Problém vápnika nevzniká pokiaľ ide o dostupné množstvo z pôdy, ale skôr z hľadiska dostupnosti na konečný produkt rastliny, najmä na ovocie.
ABSORPČNÉ MECHANIZMY
Vápnik sa asimiluje ťažšie, menej pasívne ako iné veľké kvantitatívne prvky, ako napr. dusík a draslík. Migruje s ťažkosťami na miestach s vysokou potrebou, a to najmä v zásobných orgánoch.
INTERAKCIE, OSOBITOSTI
Vápnik v pôde zohráva významnú úlohu, pokiaľ ide o acidobázický stav. Pri vhodnom obsadení výmenných miest na ílovo-humínovom komplexe je vápnik hlavným prvkom na udržanie priaznivého prostredia biologickej aktivity pôdy (celulolytické a nitrifikačné baktérie) a na udržanie mokrej a dobre vetranej fyzikálnej štruktúry.
Nevápnité pôdy sa okyslia prirodzene, čo znamená pravidelné vápnenie, ale bez prebytku. Straty môžu byť okolo 100 až 400 kg CaO na hektár za rok. Naopak, vápnité pôdy vždy obsahujú prebytočný vápnik, ktorý je možné odstrániť. Je preto nevyhnutné, aby sa zabránilo prípadnej blokáde, pravdepodobne už v stopových prvkoch.
DIAGRAM CYKLU

1. Recyklácia živín obsiahnutých v organickej látke všetkých druhov: hnoja, rastlinných zvyškov a iných organických vedľajších produktov z ľudskej činnosti, je dôležitým zdrojom oplodnenia.

2. Vápnik sa získava z lomov vo forme uhličitanu vápenatého (vápencová skala). Či už je podrvený alebo rozprášený, je základom minerálnych hnojív v poľnohospodárstve. Hornina sa môže aj kalcinovať na vápenec za účelom výroby páleného vápna, ktoré je rovnako tak použiteľné v poľnohospodárstve.

3. Vápnik sa vyvíja v pôde medzi pevnými, absorbovanými a rozpustnými útvarmi.

4. Vylúhovanie rozpustného vápnika (hlboké strhávanie nadmernej pôdnej vody) je dôležitý jav, ktorý treba brať do úvahy pri určovaní rovnováhy živín.

5. Vylúhovanie vápnika z pozemku prebieha v dôsledku odtoku (svahovitý pozemok) a erózie (vápnik sa viaže na pevné častice).

6. Plodiny prostredníctvom korienkov absorbujú vápnik Ca2+ rozpustený v pôdnom roztoku.

Vápnik (Ca) related desktop image Vápnik (Ca) related tablet image Vápnik (Ca) related mobile image
INDIKÁTOR
Analýza pôdy meria vymeniteľný vápnik z takmer podobných metód extrakcie vo všetkých laboratóriách. Táto interpretácia sa vykonáva vyhodnotením analyzovaného vápnika s ohľadom na optimálnu formu, ktorá je iónová, a má aspoň 68 % CEC (kapacita výmeny katiónu). To predstavuje tisíce dostupných jednotiek Cao, zatiaľ čo potreby rôznych plodín sú na úrovni stoviek.

Citlivosť

Legenda k tabuľke:
 • nutrient very sensible icon

  Vysoká

 • nutrient very fairly icon

  Význačná

 • nutrient very moderately icon

  Stredná

Ca
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kapusta
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerna
Corn (silage)
Corn (grain)
melón
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Zemiaky
Grassland
Salad
sója
Tobacco
Paradajky
Slnečnica

Citlivosť a symptómy

Deficit vápnika v rastlinách je dosť neobvyklý a spôsobuje ho predovšetkým kyslosť pôd chudobných na vápnik. To spôsobuje chlorózu mladých listov a plodov. Napr. na plodoch jabĺk to spôsobuje „horké škvrny“: bujné horké škvrny.

Väčšina pôd bohatých na vápnik sú staroveké morské dno. Uhličitan vápenatý je buď spálené, aby bolo pálené alebo mikronizované vápno dostatočne jemné (<150 μm) a mohlo rozptýliť ióny Ca2+ a nasýtiť ílovo-humózny komplex. Častokrát je geologicky spätý s horčíkom. Ca ako súčasť vápna pôsobí ako pôdna pomocná látka, a preto je tiež súčasťou minerálnych vápenatých hnojív, kde vápno pôsobí ako nosný materiál pre ďalšie živiny (napr.: NAC 27 N).
OBSAH PÔD
Obsah vápenca v pôde (extrakcia EDTA) sa hodnotí vo vzťahu k hodnote CEC (> 60 % komplexu musí patriť Ca2+). Vo všeobecnosti platí, že hodnota 2300 až 3300 ppm je dostačujúca. Hodnota pod 1600 ppm je veľmi slabá. Hodnota nad 5000 - 8000 ppm znamená nadbytok vápnika, kde je potrebné riadiť antagonizmy.
ŠTRUKTÚRA
V ílovitej pôdes, deficit vápnika nerovnomernosť pôdneho profilu ako aj opelenie.
pH
pH pôdy (a jeho možná úprava) nie je priamo ovplyvnená vápnikom, ale je to najčastejší výmenný základ pre udržanie dobrej úrodnosti pôdy. Hodnota neutralizácie je často počíta ako „CaO ekvivalent“ a množstvo potrebné na opravu pH sa zväčšuje aproximáciou k neutralite a veľkosťou ílovo-humózneho komplexu.
KLÍMA
Vo vlhkých podmienkach je vápnik v pôdnom roztoku menej dominantný ako v suchom stave.