frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Vápník (Ca)
  2040.08
  Ca
 • Iontová forma
  Vápník (Ca) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Ca2+
 • Vápník (Ca) influance image
  Pro plody
 • Vápník (Ca) origin image
  Zdroj: moře
 • Vápník (Ca) mobility image
  8-10 mm kolem kořenů

Vápník

(Ca)

Vápník se podílí na dvou hlavních účelech hnojení: výživě rostlin a korekci kyselého stavu půdy. Neméně důležitá je jeho schopnost působit jako činidlo flokulace pro stabilizaci struktury půdy. Normálně v půdě neomezuje jiní nutriční schopnost, ale některé plodiny jej po přijmu obtížně přemisťují v rámci rostliny k jejím regeneračním orgánům.
Ca
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
VÝZNAM PRO ŽIVOT ROSTLIN
Vápník je nezbytný pro konstrukci buněčných stěn. Zejména přispívá k dobrému skladování ovoce.Problém vápníku není v množství dostupném v půdě, ale spíše ve smyslu dostupnosti na konci rostliny, zejména v jejích plodech.
MECHANISMY ABSORPCE
Vápník se asimiluje méně snadno, méně pasivně než jiné hlavní prvky jako je dusík a draslík. Obtížně migruje na místa, kde je nejvíce potřeba, zejména do zásobních orgánů rostliny.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST
Vápník v půdě hraje hlavní roli v udržování jejího acidobazického stavu. Obsazením pozic výměny huminového komplexu se vápník stává hlavním prostředkem udržování příznivého prostředí pro biologickou aktivitu půdy (celulolytické a nitrifikační bakterie) a sypného charakteru její fyzické struktury.
Nevápenité půdy jsou přirozeně kyselé, a vyžadují pravidelné, avšak nikoliv nadměrné vápnění. Ztráty mohou představovat okolo 100 až 400 kg CaO na hektar za rok. Naopak vápenité půdy obsahují vždy nadbytek vápníku, který nelze eliminovat. Proto je důležité hlídat možné blokády, a to i u stopových prvků.
GRAF CYKLU

1. Recyklace živin obsažených v organické hmotě všeho druhu: zvířecí výkaly, zbytky plodin a další organické vedlejší produkty lidské činnosti, jsou významným zdrojem hnojení půdy.

2. Vápník se získává z vápenatých lomů v podobě uhličitanu vápenatého (hornina vápenec). Rozdrcený na prášek se stává základním zemědělským minerálním hnojivem. Hornina může být také kalcinována ve vápencových pecích s produkcí nehašeného vápna, které je v zemědělství stejně užitečné.

3. Vápník se vyvíjí v půdě od vázané přes adsorbovanou po rozpustnou formu.

4. Vyplavování rozpustného vápníku (odnos přebytečnou půdní vodou) je významný jev, který je potřeba zvažovat při stanovení nutriční rovnováhy.

5. Vyplavování vápníku z půdy se také odehrává při splachu (svažité půdy) a půdní erozi (vápník vázaný na pevné částice).

6. Plodiny přijímají vápník přes kořeny pouze v podobě Ca2+ rozpuštěného v půdním roztoku.

UKAZATEL:
Analýza půdy měří využitelný vápník metodami extrakce velmi podobnými ve všech laboratořích. Měření se provádí vyhodnocením analyzovaného vápníku v porovnání s optimem, které by mělo být v iontové formě alespoň 68 % CEC (kapacity kationtové výměny). To představuje tisíce dostupných jednotek CaO, přičemž potřeba plodin je na úrovni stovek.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

Ca
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenice
mrkev
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Cabbage
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
vojtěška
Corn (silage)
Corn (grain)
meloun
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Brambory
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Tomatoes
Slunečnice

Tabulka citlivosti & Příznaky

Nedostatek vápníku v rostlinách je poměrně vzácný a jeho příčinou je kyselá půda chudá na vápník. Způsobuje chlorózu mladých listů a plodů. Na jablkách vytváří hořké tvrdé skvrny.

Většina půd bohatých na vápník představují dno původních starověkých moří. Uhličitan vápenatý se buď pálí na nehašené vápno nebo mikronizuje na dostatečně jemné částice (<150 μm) schopné difuze iontů Ca2+ a nasycenost huminového komplexu. Geologicky je často spojen s hořčíkem. Vápník, jako složka vápence, zlepšuje kvalitu půdy, a je proto součástí vápenných minerálních hnojiv, kde vápenec slouží jako nosič dalších živin (například NAC 27 N).
OBSAH V PŮDĚ
Obsah vápníku v půdě (zjišťovaný extrakcí EDTA) se vyhodnocuje ve vztahu k hodnotě CEC (> 60% komplexu musí být obsazeno Ca2+). Obecně je uspokojivý obsah od 2300 do 3300 ppm. Obsah nižší než 1600 ppm je považován za velmi nízký. Obsah nad hranicí 5000 - 8000 ppm znamená přebytek vápníku, kdy je potřeba eliminovat jeho antagonismy.
STRUKTURA
V jílovitých půdách, nedostatek vápníku zhoršuje půdní strukturu a úrodnost půdy.
pH
pH půdy (a jeho případné korekce) nejsou vápníkem ovlivněny přímo, ale je to nejběžnější základna výměny pro udržování dobré úrodnosti půdy. Hodnota neutralizace se často udává v „ekvivalentech CaO" a množství potřebná pro korekci půdního pH se zvyšují, jak se hodnota přibližuje neutralitě a zvyšuje se obsah huminového komplexu.
KLIMA
Ve vlhkých podmínkách je vápník v půdním roztoku méně dominantní než za sucha.