frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Wapń (Ca)
  2040.08
  Ca
 • Postać jonowa
  Wapń (Ca) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Ca2+
 • Wapń (Ca) influance image
  Owoc
 • Wapń (Ca) origin image
  Pochodzenie: Morze
 • Wapń (Ca) mobility image
  8-10 mm wokół korzenia

Wapń

(Ca)

Wapń bierze udział w dwóch podstawowych obszarach nawożenia: w odżywianiu roślin jako składnik pokarmowy i poprawie równowagi kwasowo-zasadowej gleby. Niemniej ważne są jego właściwości jako flokulantu, co oznacza, że wapń wpływa na stabilność struktury gleby. Zwykle w glebie nie jest on ograniczającym składnikiem pokarmowym, niemniej jednak w przypadku niektórych upraw po wykorzystaniu przez roślinę, trudno jest przenieść go do produktów generatywnych.
Ca
Roślina
Roślina
Gleba
Gleba
Uprawy
Uprawy
Pochodzenie
Pochodzenie
Kluczowe informacje
Kluczowe informacje
ZNACZENIE DLA ŻYCIA ROŚLIN
Wapń jest niezbędny do budowy ścian komórkowych. W szczególności przyczynia się do dobrej konserwacji owoców.Problem z wapniem nie dotyczy tego jaka jest jego dostępność w glebie, ale raczej jego dostępności w produkcie końcowym, zwłaszcza w owocach.
MECHANIZMY ABSORPCJI
Wapń jest trudniej przyswajalny, nie tak biernie jak inne główne ilościowe pierwiastki, takie jak azot i potas. Z większą trudnością migruje on do miejsc o wysokim zapotrzebowaniu, głównie do organów magazynujących składniki.
INTERAKCJE, SPECYFICZNOŚĆ
Wapń w glebie odgrywa ważną rolę ze względu na równowagę kwasowo-zasadową. Poprzez prawidłowe zajmowanie miejsc wymiany w kompleksie glinowo-próchnicznym, wapń jest głównym pierwiastkiem utrzymującym sprzyjające środowisko dla biologicznej aktywności gleb (bakterii celulolitycznych i nitryfikacyjnych) oraz utrzymującym pulchną i dobrze wentylowaną strukturę fizyczną.
Gleby pozbawione wapnia naturalnie się zakwaszają, co oznacza regularne wapnowanie, ale bez przesadnych ilości. Straty mogą wynosić od około 100 do 400 kg CaO na hektar w roku. Z kolei gleby wapienne zawsze zawierają nadmiarne ilości wapnia, którego nie można się pozbyć. Konieczne jest zatem zabezpieczenie przed możliwymi blokadami, prawdopodobnie nawet w przypadku pierwiastków śladowych.
SCHEMAT CYKLU

1. Ponowne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych we wszelkiego rodzaju materiale organicznym: ważnym źródłem nawozu są ścieki pochodzące od zwierząt gospodarskich, resztki pożniwne i inne organiczne produkty uboczne pochodzące z działalności człowieka.

2. Wapń jest pozyskiwany z kamieniołomów w postaci węglanu wapnia (skała wapienna). Kruszony lub sproszkowany, jest podstawowym nawozem mineralnym stosowanym w rolnictwie. Skała może być również kalcynowana w wapienniku w celu uzyskania wapna palonego, które jest w rolnictwie równie użyteczne.

3. Wapń w glebie ulega przekształceniu w formy stałe, adsorbowane i rozpuszczalne.

4. Wymywanie rozpuszczalnego wapnia (głębokie odparowywanie przez nadmiar wody w glebie) jest ważnym zjawiskiem, które musi być brane pod uwagę przy określaniu równowagi składników pokarmowych.

5. Wymywanie wapnia z pola jest również powodowane przez spływ wody (pochyłości gruntu) i erozję (wiązanie się wapnia z cząstkami stałymi).

6. Rośliny wchłaniają wapń przez korzenie tylko w postaci Ca2+, rozpuszczonej w roztworze glebowym.

Wapń (Ca) related desktop image Wapń (Ca) related tablet image Wapń (Ca) related mobile image
WSKAŹNIK
Analiza gleby określa we wszystkich laboratoriach wymienny wapń z dość podobnych metod pobierania. Interpretacja jest dokonywana przez ocenę analizowanego wapnia pod kątem optimum, które przy postaci jonowej wyniosłoby co najmniej 68% PWK (pojemności wymiany kationów). Stanowi to tysiące dostępnych cząsteczek CaO, podczas gdy zapotrzebowanie upraw jest na poziomie setek.

Tabela wrażliwości

Miernik wrażliwości:
 • nutrient very sensible icon

  Bardzo

 • nutrient very fairly icon

  Średnio

 • nutrient very moderately icon

  Umiarkowanie

Ca
Burak cukrowy
Pszenica
Marchew
Kapusta
Ziemniaki
Pomidory
Słonecznik

Tabela wrażliwości & objawy

Niedobór wapnia u roślin występuje raczej rzadko, głównie z powodu kwasowości gleb o niskiej zawartości wapnia. Powodują one chlorozę młodych liści i owoców. Na przykład u jabłek powodują one „gorzką plamistość”: gorzkie korkowe plamy.

Większość gleb bogatych w wapń pochodzi ze starożytnych den morskich. Węglan wapnia jest spalany w celu uzyskania wapna palonego lub wystarczająco drobnego wapna mikronizowanego (<150 μm) w celu dyfuzji jonów Ca 2+ i nasycenia kompleksu glinowo-próchnicznego. Często jest geologicznie związany z magnezem. Ca, jako część wapna, działa jako dodatek do wzbogacania gleby, a zatem jest również częścią wapniowych nawozów mineralnych, gdzie wapno działa jako nośnik dla innych składników pokarmowych (np. NAC 27 N).
ZAWARTOŚĆ GLEBY
Zawartość wapnia w glebie (pobieranie EDTA) jest oceniana w odniesieniu do wartości PWK (> 60% kompleksu musi być zajęte przez Ca2+). Ogólnie rzecz biorąc, zadowalająca jest zawartość pomiędzy 2300 a 3300 ppm. Zawartość poniżej 1600 ppm jest bardzo niska. Zawartość powyżej 5000 - 8000 ppm oznacza nadmiar wapnia, i wówczas należy zapobiegać takim sytuacjom.
TEKSTURA
Na glebach gliniastych, niedobór wapniapogarsza strukturę gleby i jej żyzność.
pH
pH gleby (i jego możliwa korekta) nie zależy bezpośrednio od wapnia, ale jest to najczęściej zmienna podstawa dla utrzymania dobrej żyzności gleby. Wartość neutralizacji jest często obliczana jako „równowartość CaO” i ilości wymagane do korekty wzrostu pH przez przybliżenie neutralności i wielkości kompleksu glinowo-próchnicznego.
KLIMAT
W wilgotnych warunkach wapń jest mniej obecny w roztworze glebowym niż w warunkach suchych.