• Tekstura gleby
  crop soil texture
  Gleby średnio ciężkie, bez zalegającej wody
 • Min. temperatura
  crop temperature icon
  Wzrost od 5°C
 • pH
  Cebula crop pH value
  Tolerowane są gleby od lekko kwaśnych do lekko zasadowych; optymalne pH: 6,0–7,0
 • Zapotrzebowanie na wodę
  Cebula crop rainfall value
  min. 250 l/m2
 • Jarowizacja
  Cebula crop vernalisation
  -
 • Gęstość roślin
  crop density
  W zależności od rodzaju i dawkowania, 80–100 nasion lub sadzonek/m²
 • Głębokość siewu
  crop seeding depth
  2-3cm
Cebula
Dobre warunki uprawy cebuli mogą zapewnić gleby ciepłe, bogate w próchnicę i składniki pokarmowe. Uprawę i zbiory utrudniają chłodne i mokre miejsca, odpowiednio wysoka zawartość gliny, ale także i wysoka zawartość kamieni. Cebula nadaje się do uprawy na glebach lekkich i piaszczystych, lessowych i żwirowych, aczkolwiek ważna jest wystarczająca ilość opadów. Ze względu na to, że nie jest dostępny żaden wyraźny system korzeniowy, składniki pokarmowe i zasoby wodne gleby mogą być wykorzystywane tylko w ograniczonym zakresie.
Kluczowe fakty
 • Przy nawożeniu cebuli w trzech dawkach, niezbędne jest dzielenie dawek azotowych
 • Na początku uprawy należy zapewnić wystarczającą ilość fosforu
 • Przy każdorazowym nawożeniu azotem, stosować należy również nawozy potasowe!
 • Należy uważać na wrażliwość na chlorki!
 • 30 kg siarki/ha
Ogólne informacje
Ogólne informacje
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe
Nawożenie
Nawożenie
-

Cebula jest uprawiana na kilka sposobów i w różnych celach. Ważne jest rozróżnienie pomiędzy uprawą nasion cebuli, a uprawą dymki oraz pomiędzy produkcją cebuli do przechowywania, a produkcją cebuli siedmiolatki. Podstawą plonu jest 80–100 roślin na m². Dostępnych jest wiele różnych odmian lub typów dla różnych terminów i metod uprawy.


W przypadku nasion cebuli dużym wyzwaniem jest niezwykle długie kiełkowanie i długa faza wczesnego rozwoju, w której roślina jest wrażliwa i słabo konkurencyjna. Unika się tego w przypadku dymki, ale zmniejsza się zdolność do przechowywania, a ich koszt jest wyższy.
Przy nawożeniu cebuli, zbyt duże ilości azotu mogą zwiększać podatność na choroby.
Dla zachowania dobrego okresu przydatności do spożycia istotne jest przechowywanie w suchym środowisku, jak i niski stopień zakażenia grzybowego podczas zbiorów. Możliwa jest oszczędność kosztów suszenia, jeśli proces dojrzewania na polu jest możliwy na kilka dni przed zbiorem.

Cebula related desktop image Cebula related tablet image Cebula related mobile image
Nasiona i sadzonki cebuli potrzebują łatwodostępnych składników pokarmowych
Cebula potrzebuje przede wszystkim optymalnego nawożenia azotem i solidnego zapasu potasu. Ponadto nie można zapominać o dostarczaniu potasu i siarki. Fosfor odgrywa rolę nie tylko podczas wzrostu, ale także przyspiesza wrażliwą dla rośliny fazę wczesnego rozwoju na początku uprawy i ma pozytywny wpływ na rozwój korzeni. Aby kontrolować bilans wodny, zwłaszcza na obszarach suchych,cebule potrzebują wystarczającej ilości potasu. Potas odgrywa decydującą rolę w wydłużaniu okresu przydatności do spożycia. Dla wzrostu cebuli ważna jest również siarka. Pozbawione chloru nawozy potasowe na bazie siarczanu potasu mogą pokrywać umiarkowane zapotrzebowanie na siarkę wynoszące ok. 25–30 kg/ha (62,5–75 kg SO3). Wapń i magnez wpływają pozytywnie na zdrowotność roślin, a wraz z potasem na okres przydatności do spożycia cebuli.
Zapotrzebowanie i wymagania pokarmowe cebuli

Element

Pobieranie

(Jednostka/t produkcji)

Usuwanie

(Jednostka/t produkcji)

Wrażliwość na niedobór

N

3.5

1.8

Bardzo wrażliwy

P2O5

2

0.8

Bardzo wrażliwy

K2O

3.6

2.4

Bardzo wrażliwy

MgO

0.8

0.25

Wrażliwy

SO3

0.8

0.5

Bardzo wrażliwy

TE

Bor (B) i cynk (Zn), jeśli potrzebne 

Tabela pokazuje pobranie i usuwanie składników pokarmowych przez cebulę na tonę plonu. Zgodnie z tym, cebula potrzebuje głównie azotu i potasu. W odpowiednich ilościach dostępny musi być również fosfor, siarka, magnez i wapń. Przykład: Cebula o plonie 50 t/ha potrzebuje 175 kg N/ha. Jeśli z gleby pobrana zostanie pewna ilość uzupełnionego N (np. 30 kg N/ha), wówczas dodać należy 30 kg N/ha w formie nawozu. Podczas zbioru, wyniesionych z pola zostałoby 90 kg N/ha.
Należy prawidłowo nawozić cebulę
Cebula do wiązania potrzebuje skoncentrowanych składników pokarmowych. Fosfor na początku uprawy wspomaga wczesną fazę rozwoju cebuli i formowanie się korzeni. Potas jest ważny dla absorpcji wody, jak również dla właściwego stanu łuski i okresu przydatności do spożycia. Cebula należy do upraw wrażliwych na chlorki; wiosną należy stosować niezawierające chlorków nawozy potasowe.
Gleby dobrze zaopatrzone w K i P (na poziomie C) na etapie wynoszenia nie muszą być nawożone. Przy większym zapasie P i K nie należy oczekiwać wyższych plonów.

Dzielenie dawek przy nawożeniu cebuli
Ilości azotu dawkowane podczas nawożenia cebuli muszą zostać podzielone. Duże zapotrzebowanie na składniki pokarmowe występuje w fazie formowania cebul, dlatego nie jest korzystny nadmiar składników podczas długiej i wrażliwej, wczesnej fazy rozwoju, który wiąże się z dużymi stratami. Na początku uprawy uwagę zwraca się na nawożenie fosforem, podczas gdy przy każdej dawce stosowany jest nawóz potasowy. Magnez i wapń mają wpływ na właściwą strukturę gleby w trakcie wapnowania przed siewem/sadzeniem cebuli. Zalecana ilość to 1500 kg CaO/ha.

Parametry plonu cebuli:
• Liczba roślin/m²
• Waga cebul.

Plonowanie wynika z optymalnego rozkładu ok. 80–90 roślin na m² i odpowiednio mocnych, zdrowych cebul. Przy takim zapotrzebowaniu na azot konieczne jest dostarczenie około 175 kg N/ha. Aby uzyskać cebule do przechowywania o zdrowym, intensywnym kolorze i typowym dla nich smaku, należy zapewnić wystarczające do pobrania ilości potasu, wapnia, magnezu i siarki (patrz tabela pobierania). Cebule posiadają słabo rozwinięty system korzeniowy, dlatego niezbędne jest bezpośrednie dostarczanie składników pokarmowych i wody przy regularnym dawkowaniu. Zbyt późne nawożenie azotem może prowadzić do powstawania pogrubionej szyjki.
Cebula related desktop image Cebula related tablet image Cebula related mobile image

Pierwsza dawka w okresie wiosennym

Pierwsza dawka w okresie wiosennym image

Druga dawka w okresie wiosennym

Druga dawka w okresie wiosennym image

Trzecia dawka w okresie wiosennym

Trzecia dawka w okresie wiosennym image

Pierwsza dawka w okresie wiosennym

Jedna trzecia całkowitego zapotrzebowania na azot Na początku rozwoju cebula potrzebuje azotu jedynie częściowo. Dlatego do siewu/sadzenia cebuli, niezależnie od tego czy uprawiana jest cebula siewna czy dymka, w dawce zawiera się maksymalnie jedną trzecią całkowitego zapotrzebowania na nawozy azotowe (około 50–60 kg N/ha). Ze względu na wysokie zapotrzebowanie na fosfor i potas, nawozy COMPLEX niezawierające chloru, o zwiększonej zawartości potasu są najlepszym wyborem przy pierwszej dawce.

Druga dawka w okresie wiosennym

Dwie trzecie zapotrzebowania na azot w fazie od 3 do 4 liści W fazie od 3 do 4 liści stosuje się kolejne dawki nawozów azotowych. Poza tym, optymalne jest stosowanie jednej trzeciej ilości nawozu azotowego, w połączeniu z nawożeniem siarczanem potasu lub ponownie w postaci nawozu wieloskładnikowego (NPK), niezawierającego chlorków.

Trzecia dawka w okresie wiosennym

Ostatnia, trzecia część zapotrzebowania na azot — 4 tygodnie po drugiej dawce 4 tygodnie po drugiej dawce, w celu zapewnienia stałych zapasów składników pokarmowych przy formowaniu cebul, końcowe nawożenie przeprowadza się z użyciem azotu Aby umożliwić optymalne dojrzewanie, potas musi być ponownie dawkowany podczas nawożenia cebuli. Uwaga: Siarka w cebuli zwiększa siłę łuski, a tym samym odporność cebuli na choroby; pierwsze dwie dawki nawozu NPK pokrywają zapotrzebowanie na siarkę. Charakterystycznie ostrą i dobrą do przechowywania cebulę można uzyskać dzięki właściwej strategii nawożenia.