Nariadenie o prekurzoroch výbušnín (EÚ) 2019/1148

1. februára 2021 nadobudlo účinnosť upravené znenie európskeho nariadenia týkajúceho sa marketingu a používania výbušných prekurzorov (nariadenie EPR (EÚ) 2019/1148). V súlade s týmito právnymi predpismi by sa s vami spoločnosť LAT Nitrogen chcela podeliť o kroky, ktoré je potrebné vykonať, aby bol zaručený hladký prechod vašich objednávok.


Nariadenie EPR špecifikuje rôzne spôsoby práce s materiálmi, pričom sa rozlišuje medzi prekurzormi výbušnín „s obmedzením“ a „regulovanými“.

Informácie o tom nájdete v karte bezpečnostných údajov.

Overenie pri predaji

Požiadavkou nariadenia EPR je, že všetci zákazníci, ktorí nakupujú  prekurzory výbušnín s obemdzením, musia vyplniť overovaciu otázku. LAT Nitrogen preto požaduje, aby všetci ich zákazníci museli vyplniť a vrátiť dotazník. Ten zahŕňa to informácie o:


  • statuse profesionálneho používateľa alebo hospodárskeho subjektu
  • zamýšľanom použití našich materiálov EPR
  • autorizovaných nákupcoch - objednávateľov, ako aj doklad totožnosti jednotlivca
  • podpis


Potrebné dokumenty s príslušným vysvetlením postupu vám poskytne zákaznícky servis.


Nariadenie EPR vyžaduje, že tento proces sa musí opakovať každých 12 mesiacov. Ročná aktualizácia bude závisieť od dátumu podpisu uvedeného vo vašom aktuálnom dotazníku. 


Celá poskytnutá dokumentácia bude bezpečne uložená v súlade s požiadavkami a povinnosťami GDPR. Identifikačné dokumenty budú bezpečne uložené 18 mesiacov.


Overenie pri dodaní

Aby sme zabezpečili, že naše materiály EPR budú doručené na adresu uvedenú na dodacom doklade, LAT Nitrogen vyžaduje celé meno a podpis osoby, ktorá prijíma materiály EPR, na dodacom dokumente.


Po naložení materiálu EPR v našich závodoch alebo skladoch nedokážeme spracovať žiadne zmeny na dodacej adrese.


Podozrivé transakcie, krádež alebo zmiznutie

V spoločnosti LAT Nitrogen sa všetci naši zamestnanci zúčastňujú povinného školenia o podozrivých transakciách, krádežiach alebo zmiznutí materiálov EPR, ako aj procesu kontaktovania príslušných vnútroštátnych orgánov do 24 hodín od zistenia.


V prípade, že musíte urobiť vyhlásenie týkajúce sa vyšetrovania národnému orgánu, ktoré ste začali v súvislosti s podozrivými transakciami, krádežou alebo zmiznutím materiálov LAT Nitrogen EPR, prosíme vás, aby ste ich okamžite informovali.


Zoznam orgánov je prístupný: Národné kontaktné miesta.