Regulamentul (UE) privind precursorii de explozivi 2019/1148

La data de 1 februarie 2021, a intrat în vigoare o versiune adaptată a regulamentului european privind comercializarea și utilizarea precursorilor de explozivi (Regulamentul (UE) EPR 2019/1148). Pentru a respecta acest regulament, LAT Nitrogen ar dori să vă transmită etapele care trebuie realizate pentru a garanta o tranziție eficientă a comenzilor.
Regulamentul EPR specifică diferite moduri de lucru cu materialele, făcându-se o distincție între precursorii de explozibili „restricționați” și „reglementați”. Informații despre acest lucru pot fi găsite în fișa cu date de securitate. 

Verificare la vânzare

O cerință a regulamentului EPR este că toți clienții care achiziționează precursori de explozivi restricționați trebuie să completeze o întrebare de verificare. Prin urmare, LAT Nitrogen solicita ca toți clienții săi să completeze și să returneze chestionarul din anexa IV. Acesta include informații despre:

  • starea de utilizator profesional sau operator economic
  • utilizarea preconizată a materialelor noastre EPR 
  • cumpărătorii autorizați și dovada de identitate a persoanei
  • semnătura 


Documentele necesare, împreună cu explicațiile corespunzătoare cu privire la acest proces, vă vor fi furnizate de către Serviciul Clienți.


Este o cerință a regulamentului EPR ca acest proces să fie repetat o dată la 12 luni. Actualizarea lunară va depinde de data semnăturii indicată în chestionarul dvs. actual. 


Toate documentele furnizate vor fi depozitate în siguranță în conformitate cu cerințele și obligațiile GDPR. Documentele de identificare vor fi stocate în siguranță timp de 18 luni.


Verificare la livrare

Pentru a se asigura că materialele noastre EPR sunt livrate la adresa specifică indicată în documentul de livrare, Borealis solicită numele complet și semnătura persoanei care primește materialele EPR pe documentul de livrare.

Nu putem procesa nicio modificare a adresei de livrare după ce materialul EPR a fost încărcat la fabricile sau depozitele noastre.

Tranzacții suspicioase, furt sau dispariție

La LAT Nitrogen, toți angajații noștri participă la instruirea obligatorie cu privire la tranzacții suspicioase, furtul sau dispariția materialelor EPR precum și la procesul de contactare a Autorităților Naționale relevante în termen de 24 de ore de la detectare.

În cazul în care trebuie să depuneți o declarație la Autoritatea dumneavoastra Națională cu privire la orice investigație pe care ați inițiat-o cu privire la tranzacții suspicioase, furt sau dispariție a materialelor LAT Nitrogen EPR, LAT Nitrogen vă roagă să le notificați imediat. 

Lista autorităților poate fi accesată la Puncte de contact naționale.