This content is available in English
COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn
Opis
COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn je uravnoteženo složeno đubrivo sa visokim sadržajem P i K, koje je takođe obogaćeno sumporom i cinkom. 80 % fosfata i sumpora je prisutno u obliku koji se rastvara u vodi, i koji je samim tim odmah dostupan biljkama.
Preporuke za primenu
COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn je đubrivo pogodno za poljoprivredu koja ne podrazumeva uzgoj stoke i/ili za zemljišta i useve sa visokim potrebama za hranljivim materijama, kako bi se osigurala dugotrajna plodnost zemljišta.

Veličina granule:

3,1-3,9

Gustina:

1060 kg/m³

Boja:

Siva

Poreklo:

Linz

Beneficije
  • Izuzetne fizičke karakteristike obezbeđuju stabilnost tokom skladištenja i rukovanja
  • Hranljive materije su prisutne, uglavnom, u obliku rastvorljivom u vodi i lako su pristupačne biljkama
  • Lako rastvorljive hranljive materije čak i u vlažnom zemljištu
  • Lako se primenjuje

Memoriši

COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn related desktop image COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn related tablet image COMPLEX 15/15/15 +8SO₃+Zn related mobile image

Dokument je dodat u korpu za preuzimanje

Download all basket
checked item scroll to the top