Поддържане на почвеното плодородие

Поддържане на почвеното плодородие

Постоянното извличане на хранителни вещества, без да се внасят чрез торене, води до изтощаване на почвата. Това означава, че ще има изчерпване на хранителни вещества, главно калий и фосфор, което ще повлияе на добивите и дългосрочното плодородие на почвата. Пропускането на торенето на фосфор и калий е фалшива икономия; и двете хранителни вещества трябва да се внасят редовно, за да се предотврати намаляване на добивите за в бъдеще.

Поддържане на почвеното плодородие related desktop image Поддържане на почвеното плодородие related tablet image Поддържане на почвеното плодородие related mobile image
Графиката показва, че добива от царевица се увеличава благодарение на торене с Р, дори и при почви достатъчно запасени с Р (средно)
Поддържане на почвеното плодородие related desktop image Поддържане на почвеното плодородие related tablet image Поддържане на почвеното плодородие related mobile image
Поддържане на почвеното плодородие related desktop image Поддържане на почвеното плодородие related tablet image Поддържане на почвеното плодородие related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Ако торенето с фосфор и калий увеличава добивите дори само в малка степен при адекватно запасени почви, все пак е препоръчително да се внесат тези хранителни вещества, които се изнасят с реколтирането. По този начин се поддържа почвенота плодородие на високо ниво и се изисква торене с умерени количества P и K (извличано с добива).


Само малък процент от общия калий и фосфор в почвите е на разположение на растенията. По-голямата част от тези хранителни вещества стават бавно достъпни в дългосрочен план. Внесените с торенето P и K също бавно попълват изчерпаните количества. Следователно, достатъчно количество P и K в почвения разтвор се осигурява само когато почвените запаси от тези елементи са достатъчно високи. Ето защо изчерпването на тези елементи има дълготрайни последици върху добива и е невъзможно да се достигнат предишни нива на добив дори с адекватно торене, след като нивата на P- и K в почвата са ниски. 

Поддържане на почвеното плодородие related desktop image Поддържане на почвеното плодородие related tablet image Поддържане на почвеното плодородие related mobile image
Намаляване на добива при по-ниска наличност на К в почвата . Торенето не компенсира напълно добива (LFL Agrarökologie, 2008).
Поддържане на почвеното плодородие related desktop image Поддържане на почвеното плодородие related tablet image Поддържане на почвеното плодородие related mobile image
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Торенето с фосфор и калий се основава на изнесеното от културите количество в сеитбообращението и отчита следното:


  • Изисквания на културата
  • Съдържание на Р и К в почвата
  • Предшестващо торене
  • Растителни остатъци

Торовете са от съществено значение за производството, като повишават както количеството, така и качеството и оказват голямо влияние върху приходите от земеделието.