Zachovanie úrodnosti pôdy

Zachovanie úrodnosti pôdy

Neustále odstraňovanie živín bez ich nahradenia hnojením povedie k degradácii pôdy. To znamená, že dôjde k úbytku živín, hlavne draslíka a fosforu, čo ovplyvní výnosy a dlhodobú úrodnosť pôdy. Vynechanie aplikácie fosforu a draslíka je šetrenie na nesprávnom mieste; obe živiny je potrebné aplikovať pravidelne, aby sa v budúcnosti zabránilo zníženiu výnosov.

Zachovanie úrodnosti pôdy related desktop image Zachovanie úrodnosti pôdy related tablet image Zachovanie úrodnosti pôdy related mobile image
Čím nižší je prísun P v pôde, tým väčší je vplyv hnojenia P na výnos.
Zachovanie úrodnosti pôdy related desktop image Zachovanie úrodnosti pôdy related tablet image Zachovanie úrodnosti pôdy related mobile image
Obrázok ukazuje, že výnosy kukurice sa zvyšujú v dôsledku hnojenia P aj na pôdach s dostatočným prísunom P (stredné).
Zachovanie úrodnosti pôdy related desktop image Zachovanie úrodnosti pôdy related tablet image Zachovanie úrodnosti pôdy related mobile image
Čím je nižší obsah K v pôde, tým väčší je vplyv hnojenia draslíkom na úrodu.
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Aj keď hnojenie fosforom a draslíkom zvyšuje výnosy na primerane zásobených pôdach len v malom rozsahu, je stále vhodné doplniť tieto živiny, ktoré sa zberom úrody strácajú. Týmto spôsobom sa udržiava úrodnosť pôdy na vysokej úrovni a vyžaduje sa len priemerné množstvo hnojenia P a K (odber zberom úrody).  

Plodiny sú schopné prijať len veľmi malé percento celkového množstva draslíka a fosforu obsiahnutého v pôde. Väčšina týchto živín je pomaly dostupná z dlhodobého hľadiska. Aplikovaný fosfor a draslík taktiež pomaly dopĺňajú tieto vymeniteľné a nevymeniteľné zásoby. Preto je dostatočný prísun P a K v pôdnom roztoku zabezpečený iba vtedy, keď sú zásoby týchto prvkov v pôde primerane vysoké. Z tohto dôvodu má vyčerpanie týchto prvkov dlhotrvajúce následky na výnosy a nie je možné dosiahnuť predchádzajúcu úroveň výnosov ani pri primeranom hnojení akonáhle sú hladiny P a K v pôde nízke.  

Zachovanie úrodnosti pôdy related desktop image Zachovanie úrodnosti pôdy related tablet image Zachovanie úrodnosti pôdy related mobile image
Pokles výnosov so znižujúcim sa obsahom fosforu v pôde (extrakcia CAL). Hnojenie úplne nevykompenzuje stratu na výnosoch (LFL Agrarökologie, 2008).
Zachovanie úrodnosti pôdy related desktop image Zachovanie úrodnosti pôdy related tablet image Zachovanie úrodnosti pôdy related mobile image
Pokles výnosov s klesajúcim obsahom draslíka v pôde (extrakcia CAL). Hnojenie úplne nevykompenzuje stratu na výnosoch (LFL Agrarökologie, 2008).
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Hnojenie fosforom a draslíkom je založené na odbere plodín v rotácii a zohľadňuje nasledovné: 

    Požiadavky plodín Obsah P a K v pôde História hnojenia Vrátenie zvyškov plodín

Hnojivá sú nevyhnutné pre poľnohospodársku výrobu, zvýšenie kvantity aj kvality a majú zásadný vplyv na príjmy z poľnohospodárskej činnosti.