Menţinerea fertilităţii solului

Menţinerea fertilităţii solului

Îndepărtarea constantă a elementelor nutritive fără înlocuirea lor prin fertilizare va duce la epuizarea solului. Acest lucru înseamnă că va exista o epuizare a nutrienților, în principal potasiu și fosfor, afectând producțiile și fertilitatea pe termen lung a solului. Omiterea aplicării fosforului și a potasiului reprezintă o economie falsă; ambii nutrienți trebuie să fie aplicați în mod regulat pentru a preveni scăderea producțiilor în viitor.

Menţinerea fertilităţii solului related desktop image Menţinerea fertilităţii solului related tablet image Menţinerea fertilităţii solului related mobile image
Cu cât este mai mic conținutul de P în sol, cu atât este mai mare efectul fertilizării P asupra producției.
Menţinerea fertilităţii solului related desktop image Menţinerea fertilităţii solului related tablet image Menţinerea fertilităţii solului related mobile image
Graficul arată că producția de porumb crește datorită fertilizării cu P chiar și pe soluri cu conținut satisfacator de P (mediu).
Menţinerea fertilităţii solului related desktop image Menţinerea fertilităţii solului related tablet image Menţinerea fertilităţii solului related mobile image
Cu cât conținutul de K în sol este mai mic, cu atât este mai mare efectul fertilizării cu K asupra producției.
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Chiar dacă fertilizarea cu fosfor și potasiu crește producția numai într-o mică măsură pe solurile cu un conținut corespunzător, se recomandă să se completeze prin fertilizare acești nutrienți, care sunt îndepărtați prin recoltare. Acest lucru menține fertilitatea solului la un nivel ridicat și necesită doar cantități moderate de fertilizare cu P și K (compensarea cantităților îndepărtate cu recolta).  

Doar un procent foarte mic din totalul de potasiu și fosfor din sol este disponibil pentru plante. Majoritatea acestor nutrienți devin accesibili întrun ritm lent, pe termen lung. P și K fertilizat completează, de asemenea, încet aceste rezervoare schimbabile și non-schimbabile. Prin urmare, un conținut adecvat de P și K în soluția de sol este asigurat numai atunci când fertilitatea solului în aceste elemente este suficient de ridicată. Acesta este motivul pentru care epuizarea acestor elemente are consecințe de lungă durată asupra producției și este imposibil să se atingă nivelurile anterioare ale productivității, chiar și cu o fertilizare adecvată, odată ce nivelurile de P și K în sol sunt scăzute.  

Menţinerea fertilităţii solului related desktop image Menţinerea fertilităţii solului related tablet image Menţinerea fertilităţii solului related mobile image
Scăderea producției odată cu scăderea conținutului de P în sol (extracție CAL). Fertilizarea nu compensează integral pierderile de producție (LFL Agrarökologie, 2008).
Menţinerea fertilităţii solului related desktop image Menţinerea fertilităţii solului related tablet image Menţinerea fertilităţii solului related mobile image
Declinul producției odată cu declinul conținutului de K în sol (extracție CAL). Fertilizarea nu compensează integral pierderea de producție (LFL Agrarökologie, 2008).
multiple image marker active left arrow inactive left arrow active right arrow inactive right arrow

Fertilizarea cu fosfor și potasiu se bazează pe cantitățile îndepărtate de culturi într-o rotație și ia în considerare următoarele:

    Cerințele culturilorConținutul de P și K din sol Istoricul fertilizării Reziduurile rămase pe parcelă

Îngrășămintele sunt esențiale pentru producție, stimulând atât cantitatea, cât și calitatea și având un impact major asupra veniturilor agricole.