• Структура на почвата
  crop soil texture
  богата на хранителни вещества, хумусна глинеста почва, без водозадържане
 • Минимална температура
  crop temperature icon
  загуба на добив при късни слани, предимно в цъфтеж
 • pH
  Череши и вишни crop pH value
  оптимално pH 5,5 – 6,5
 • Валежи
  Череши и вишни crop rainfall value
  мин. 400 – 500 л/м2, за предпазване и увеличаване на добива при чести валежи
 • Яровизация
  Череши и вишни crop vernalisation
  -
 • Гъстота на растенията
  crop density
  в зависимост от формата, типа и водоснабдяването, 1,000 – 1,250 дървета на хектар За нискостеблени: Разстояние между редовете: 4,0 – 4,5 м Разстояние в реда: 2,0 – 2,5 м
 • Дълбочина на засяване
  crop seeding depth
  -
Череши и вишни
От 70-те години комерсиалното култивиране на череши се промени драстично, както и за всички видове плодородни дървета. За разлика от доминиращите дотогава високостеблени сортове дървета с големи корони, чието отглеждане е много трудоемко, днес за основно се отглеждат нискостеблени форми. Поради това днес на същата площ има 10 до 20 пъти повече дървета. Височината на растенията е ограничена, така че всички операции могат да се извършват на ръка и без помощта на стълба. За предназначените за преработване плодове събирането на реколтата често се извършва с машини.
Важни факти
 • От 70-те години се извършва промяна от високостеблени към нискостеблени
 • pH 5,5 – 6,5
 • Използва се тор без съдържание на хлор
 • Торенето с CaO е важно
Обща информация
Обща информация
Необходимост от хранителни елементи
Необходимост от хранителни елементи
Торене
Торене
ЧЕРЕШИ – ЧЕРВЕНИ И СЛАДКИ, ИЛИ ВИШНИ

Изискванията за мястото на отглеждане на сладките череши са подобни на тези на ябълковите дървета. Те растат добре на плодородни, добре дренирани и влажни (но без водозадържане) почви. Трябва да се избягват места с късни слани поради ранния им цъфтеж. На местата с обилни валежи се препоръчва покрив от фолио, поради големият риск за плодовете. При комерсиалното култивиране те се издигат подобно на вретено на по-слабо растяща подложка. Повечето сортове са самобезплодни и се нуждаят от опрашители. Черешите са с малки плодове и са с високо съдържание на захар и пигмент. Обикновено реколтата се събира машинно.

Изискванията за място на отглеждане на вишните не са толкова строги в сравнение с тези на сладките череши. Независимо от това, студените и непропускливи почви могат да доведат до преждевременно опадане на плодовете. Наклонът е по-малък и следователно райони с голямо количество летни валежи са също подходящи. Вишните обикновено се самоопрашват. Тъй като вишните се отглеждат предимно за преработка, събирането на реколтата се извършва с машини. Поради това са подходящи, само тези сортове, които са податливи на разклащане.

Череши и вишни related desktop image Череши и вишни related tablet image Череши и вишни related mobile image
Череши – подхранването с калций е много важно
Достатъчното снабдяване с калций (Ca) на черешовите дървета е от огромно значение за производството на здрави и висококачествени череши. Макар че само около 4 кг Ca на хектар се складира в пулпа при прибирането на реколтата, по-специално в клетъчните стени на плодовете, даже и малък дефицит на калций намалява плътността на клетъчните стени и води до физиологични разстройства. Основното торене с P, K, Mg, Ca и B е най-добре да се извършва през периода на покой (Ноември – Април), на безснежна, незамръзнала или силно овлажнена почва. Освен това, органичният материал за предпочитане се прилага в началото на сезона (март – април). Количеството се базира на изнесените количества хранителни вещества.
Приети и изнесени количества от череши

Елемент

Прием

(Единица/тон продукция)

Износ

(Единица/тон продукция)

Чувствителност към недостиг

N

7

1.9

много чувствителни

P2O5

3.5

0.5

чувствителни

K2O

6.5

3

много чувствителни

CaO

4.9

0.2

много чувствителни

MgO

1.5

0.1

много чувствителни

TE

Boron (B) if required

В таблицата са показани приема и износа за тон добив от череши. Според тези данни, черешовите дървета се нуждаят основно от азот, калий и калций. Пример: За получаване на добив от 20 тона/хектар, черешите приемат 140 кг N/хектар. Ако в почвата има запас от определено количество азот (например 30 кг N/хектар), тогава под формата на тор ще трябва да се внесат 110 кг N/хектар. С прибирането на реколтата от полето ще бъдат изнесени 38 кг N/хектар.
Нуждите на ябълковите дървета от хранителни вещества могат да бъдат покрити с 4 различни варианта на торене:
1. Повърхностно торене
Гранулираните торове се прилагат с торачка. Голямото преимущество на тази приложна техника е мощната производителност на хектар и универсално достъпната технология.

2. Торене на редови ивици
Най-подходящ за азотно торене в течна форма. Течният тор се разтваря в резервоара и може да се приложи с хербицидна пръскачка. С тази техника на приложение хранителните вещества са по-добре насочени към растенията.

3. Фертигация
Фертигацията е начин за внасяне на торове с водата за поливане, посредством подходящо оборудване. Предимството на фертигацията е, че хранителните вещества се подават непрекъснато и целенасочено, като достигат в близост до зоната на корените. Увеличаващите се площи с капково напояване на овощни градини също увеличава важността на фертигацията. 

4. Листно торене
При интензивен цъфтеж или нарастване на плодовете, необходимостта от хранителни вещества може да бъде по-голяма от възможното им приемане чрез корените. Една подгрупа хранителни вещества може да се абсорбира също и от листата. Листното торене е подходящо за най-бързо компенсиране на остър дефицит на хранителни елементи. Корените не могат да абсорбират всички необходими хранителни вещества в желаното съотношение (при специфични почвени или атмосферни условия). В такъв случай е препоръчително да се направят едно, или повече, третирания с листни торове. Ако хранителните вещества не попаднат върху листата те се абсорбират през почвата.
Череши и вишни related desktop image Череши и вишни related tablet image Череши и вишни related mobile image

Торене с азот

Торене с азот image

Торене с калций

Торене с калций image

Магнезий

Магнезий image

Торене с азот

Торенето с азот се извършва с 2 – 3 внасяния след началото на вегетацията, малко след цъфтежа, до средата/края на Юни. Овощните култури абсорбират азота предимно под формата на нитрати. Азотът под формата на нитрати (анион) може да подпомогне усвояването на катиони като калций (Ca++), магнезий (Mg++) и калий (K+). Азотните дози могат да бъдат приложени в редовите ивици или в междуредието. Затревените междуредови пространства намаляват риска от отмиване на хранителните вещества. При приложение на редови ивици трябва да се отбележи, че концентрацията на азотният тор не трябва да бъде повече от два пъти торовата доза; с P, K и Mg цялото количество може да се концентрира на ивицата. Азотното торене може да се извърши много добре в течна форма (с хербицидна пръскачка или с капково напояване). При младите растения торенето се извършва в зависимост от сортовите особености. Приложението на половината до цялото необходимо за растенията количество, се извършва до четвъртата година след засаждането.

Торене с калций

При костилковите видове, плодовете снабдени с достатъчно количество Ca остават стабилни в склада и по-специално срокът им на съхранение се удължава (след складиране), тъй като калцият е важен за здравината на клетъчните стени. При черешите третирането с Ca може да намали напукването на плодовете. При костилковите овощни не е задължително да се прилагат най-високите дози, но за младите плодове се препоръчват две до три приложения в допълнение към основния тор.

Магнезий

В зависимост от растежа и потенциала за добив, черешовите дървета извличат около 30 кг MgO/хектар годишно. Листата приемат до 2/3 от извлеченото количество, но то остава предимно в хранителния цикъл. Предпочитаната форма за внасяне на магнезий в почвата е употребата на съдържаща магнезий вар в хода на запасяващото варуване. Черешите и по-специално сладките череши се класифицират като много чувствителни към хлора и е най-добре торенето да се прави NPK торове на база калиев сулфат.