frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Желязо (Fe)
  2655.847
  Fe
 • Йонна форма
  Желязо (Fe) ionic formula image
 • анион/катион
  Fe++(+)
 • Желязо (Fe) influance image
  Листа
 • Желязо (Fe) origin image
  Източник: вулканичен
 • Желязо (Fe) mobility image
  4 – 6 мм около корена

Желязо

(Fe)

Рискът от дефицит на желязо обикновено е намален, тъй като по-голямата част от основната маса претърпява изменение и осигурява желязо в достатъчни количества, за да удовлетвори нуждите на културите. Въпреки това има изключение: варовиковите почви. Тези почви съдържат естествено малко количество желязо, което лесно може да бъде блокирано от излишен калций. Внесените количества желязо трябва да се разглеждат въз основа на типа култура и не винаги е лесно да се контролират: те могат да бъдат или малки внасяния (подавани чрез листно торене) или годишни количества от хелатирано желязо, особено за многогодишни култури.
Fe
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
МЕТАБОЛИЗЪМ:
Желязото се използва предимно от хлорофила при фотосинтеза. Тежък дефицит води до хлороза (лози). При бобовите култури желязото оказва влияние при синтеза на протеини, както и при фиксирането на азот. Желязото участва в няколко ензимни реакции и в дишането на растенията.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ:
Желязото като цяло е относително обилно количество в почвите. Всички магмени скали го извеждат до повърхността от земното ядро. Силикатите освобождават желязо чрез цикъла на разтваряне и окисление. Това обяснява червения цвят на почвите, съдържащи желязо. Киселинността и липсата на кислород са благоприятни условия за разтворимостта на желязото. Това създава условия на редуциране. Въпреки това варовикът има много ниска киселинност. Тя се намалява допълнително чрез фиксирането на излишния калций. В действителност, киселите и редуциращите почви съдържат железни йони (Fe2+), но в корените няма кислород. Обратно, когато почвата е достатъчно аерирана, корените са активни, но желязото претърпява окисление и преминава във фери състояние (Fe3+). По този начин неговата наличност за растението намалява, освен ако не е хелатиран от органични молекули.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ:
Абсорбираните количества са силно повлияни от наличното количество в почвения разтвор. Освен това са включени и други механизми, като отделянето на „сидерофори“ - вещества в корените на тревистите растения, които усвояват желязото. Освен това има и „сидерофорна“ бактерия, която може да възпрепятства процеса на асимилация.
Желязото е най-изобилният микроелемент в почвите. Той представлява приблизително 5% от теглото на земната кора, непосредствено след кислорода, силиция и алуминия. Първичните минерали от желязо по същество са силикати. Те се разграждат чрез отмиване и химични реакции (хидролиза и окисляване). Разтворимостта на желязото е по-висока в кисели среди, докато в алкални среди с високо съдържание на калций, частта на Fe2+ е намалена или липсва.
Желязото, отделено при вулканична активност, се окислява от наличния кислород във водата. Това води до утаяването му. Желязото, използвано в торове произлиза от железни мини. За да се гарантира достатъчна асимилация е нужно използването на хелати, прилагани директно в почвата или листата. Предлагат се няколко типа хелати: EDTA/DTPA/EDDHA... При почвено приложение съществува риск железният сулфат да бъде блокиран.
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА:
Анализът на съдържанието на желязо в почвата е добър метод за откриване на дефицити. Има различни извличащи вещества, по-специално извличане на хелати чрез EDTA и DTPA, които са надеждни показатели. Следва да бъде отбелязано, че в почви, богати на варовик, необходимото съдържание е по-високо, отколкото в неутрални или кисели почви.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА:
Органичните вещества играят важна роля за наличието на желязо, но освен това имат и антагонистичен ефект. В известен смисъл, редовното приложение на органични вещества дава възможност почвата да се подхрани с желязо; дишането на микроорганизми обаче води до повишаване на CO2 и следователно до намаляване на абсорбируемото желязо.
КЛИМАТ:
Влажността, както и уплътняването на почвата благоприятстват редуцирането на желязната форма Fе3+ до Fe2+, заедно с намаляване на стреса. Въпреки това, в лозарството се наблюдава увеличаващ се дефицит на желязо при дъждовна години.
pH:
Повечето случаи на дефицит на желязо са предизвикани дефицити, дължащи се на лоша асимилация. Тя е причинена от други фактори: високо рН на почвата, излишък от Ca йони или бикарбонати в почвения разтвор, взаимодействие с други елементи като Cu, Ni, Co. Що се отнася до pH на почвата: колкото по-висока е стойността на pH, толкова по-голям е рискът от дефицити.