frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Магнезий (Mg)
  1224.312
  Mg
 • Йонна форма
  Магнезий (Mg) ionic formula image
 • анион/катион
  Mg2+
 • Магнезий (Mg) influance image
  Листа
 • Магнезий (Mg) origin image
  Източник: Море
 • Магнезий (Mg) mobility image
  8 – 10 мм около корена

Магнезий

(Mg)

Магнезият е важен за качеството на културите. Проблем с качеството се получава при свързването на магнезий с калий. Земеделците са наясно с рисковете от тетания или чувствителност към инфекция, когато той е недостатъчен. Магнезият освен това играе основна роля в храненето на растенията. За растенията, неговата основна активност е в хлоропластите, в хлорофила, където се осъществява фотосинтеза. Следователно той участва директно във физиологичната процеси на растенията - способността да улавят въглерод от въздуха и да го трансформират в органична материя.
Mg
Растение
Растение
Почва
Почва
Култури
Култури
Произход
Произход
Ключови
Ключови
ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЖИВОТА НА РАСТЕНИЕТО
Магнезият участва в много метаболитни функции (образуване на въглехидрати и протеини) и в транспортните механизми в растението. Неговото най-важно действие е на ниво хлорофил в листата във връзка с фотосинтезата. Ако магнезият е недостатъчен, освен че добивът намалява, при едногодишни култури може да се установи хлороза, както и в овощарството и лозарството. Дефицитът при фуражни култури нарушава храненето на животните.
МЕХАНИЗМИ НА АБСОРБЦИЯ
Нивото на дифузия на магнезия в почвения разтвор е относително ограничено. Mg играе несъществена роля в глинесто-хумусния комплекс, когато той вече е наситен с калций или калий. Същото важи и за абсорбцията от корените, която изисква повече енергия от растението (с повече активен, отколкото пасивен, възходящ транспорт).
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, СПЕЦИФИЧНОСТ
Това е съотношението K2O/MgO, което оказва най-голямо влияние на абсорбцията. То трябва да е около 2. Ако е по-голямо от 3 се препоръчва корекция. (Внимание: ако е изразено като K/Mg, то оптимумът е между 0,8 и 1,2)
Магнезият, наличен в почвите, може да бъде с различен произход: магматичен, морски седимент и органичен. Неговото разтваряне също води до част от годишните загуби вследствие на отмиване. (В големи количества, той може да има корекционна стойност и да регулира pH при съотношение 1,6 x CaO)
ДИАГРАМА НА ЦИКЪЛА

1. Рециклирането на хранителни вещества, които се съдържат в органичната материя от всякакъв вид: отпадъчни продукти от добитък, остатъци от култури и други органични продукти вследствие на човешка дейност, е важен ресурс за торене.

2. Магнезият се съдържа във вид на магнезиев карбонат в доломит, твърд варовик, извлечен в кариери. Той също се извлича във вид на оксид, хидроксид или магнезиев сулфат (или кизерит) в подземни мини.

3. Магнезият Mg2+ се отделя в почвата във фиксирана, адсорбционна и и разтворима форми.

4. Отмиването на разтворим магнезий (при увличане от излишни почвени води) е явление, което трябва да бъде взето предвид при създаването на план за торене.

5. Отмиването на магнезий от почвата се осъществява поради оттичане (наклонена земя) и ерозия (магнезий, свързан в твърди частици).

6. Усвояването от корените на растенията е само на магнезия Mg2+, разтворен в почвения разтвор.

7. Културите служат за храна на хора и животни. Това е основната цел на земеделието.

ПОКАЗАТЕЛ
Почвените анализи измерват обменен магнезий от относително подобни методи на екстракция във всички лаборатории. Тълкуването се извършва чрез оценка на анализирания магнезий по отношение на оптимум, който в йонна форма би бил 6% от CEC (капацитет на катионен обмен). Поради тази причина е необходимо да е известен CEC, за да може да се направи правилна оценка на подхранването на почвата с магнезий.

Чувствителност

Чувствителност :
 • nutrient very sensible icon

  Много

 • nutrient very fairly icon

  Средно

 • nutrient very moderately icon

  Умерено

Mg
Sugar Beet
Durum Wheat
Пшеница
Моркови
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Зеле
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Люцерна
Corn (silage)
Corn (grain)
Пъпеш
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Картофи
Grassland
Salad
Соя
Tobacco
Tomatoes
Слънчоглед

Таблица за чувствителността & Симптоми

Дефицитът на магнезии засяга предимно стари листа, причинявайки хлоротични междужилкови петна. Ако дефицитът е продължителен, краищата на листата стават некротични и изсъхват. Като цяло съдържанието на хлорофил и броят на хлоропластите намалява.

Излишък & Нужди

Излишно количество магнезий може да има след небалансирано торене с магнезий и калий. Ако съотношението K2O/MgO е по-малко от 1 в почвения анализ, е препоръчително торенето с калий.

Магнезият се съдържа в големи количества под земната кора (мантията). Перидотитът, считан за най-богатата скала в Слънчевата система, съдържа повече от 40% силикати и повече от 40% магнезий. Той освен това се съдържа в морските седиментни почви (или под формата на карбонат, като доломит, или под формата на сулфат, като кизерит). От тези източници магнезият влиза в състава на манезиевите торове .
СЪДЪРЖАНИЕ В ПОЧВАТА
Приемливо съдържание в почвата трябва да бъде между 120 и 200 ppm MgO. Стойност под 120 ppm означава, че почвата е бедна, а под 80 ppm – изключително бедна.
АНТАГОНИЗЪМ
Съотношение K2O/MgO, което е по-високо от 2 означава по-малка наличност на магнезий. Ако съотношението е по-високо от 3 съществува риск от блокиране.
СТРУКТУРА
Песъчливите почви увеличават риска от отмиване.
КЛИМАТ
След зимата наличността на магнезия може да е ограничена.
pH
Съществува риск от дефицит на магнезий, поради насищане на глинесто-хумусния комплекс, когато pH е по-висок от 7,5. pH под 5,5 също намалява наличността на Mg.