frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Magnez (Mg)
  1224.312
  Mg
 • Postać jonowa
  Magnez (Mg) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Mg2+
 • Magnez (Mg) influance image
  Liść
 • Magnez (Mg) origin image
  Pochodzenie: Morze
 • Magnez (Mg) mobility image
  8-10 mm wokół korzenia

Magnez

(Mg)

Magnez jest zwykle związany z problemami z jakością upraw, prawdopodobnie ze względu na połączenie magnezu z potasem. Hodowcy są świadomi ryzyka związanego z tężyczką lub podatnością na infekcję, gdy występują niedobory. Magnez odgrywa również ważną rolę w odżywianiu roślin. W roślinach jego działanie widoczne jest głównie w chloroplastach, chlorofilu, gdzie zachodzi fotosynteza. Dlatego ma on również swój udział w tej fizjologicznej specyfice roślin, ich zdolności do wychwytywania węgla z powietrza i przekształcania go w organiczną formę w celu wytwarzania biomasy.
Mg
Roślina
Roślina
Gleba
Gleba
Uprawy
Uprawy
Pochodzenie
Pochodzenie
Kluczowe informacje
Kluczowe informacje
ZNACZENIE DLA ŻYCIA ROŚLIN
Magnez ma udział w działaniu wielu funkcji metabolicznych (tworzeniu węglowodanów i białek) i transportowych mechanizmów w roślinie. Jego działanie najbardziej decydujące jest w chlorofilu w liściach, w związku z fotosyntezą. W przypadku niedoboru magnezu, oprócz słabszych plonów, rocznym uprawom może doskwierać chloroza, podobnie jak w sadownictwie i przy uprawie winorośli. Niedobór u roślin pastewnych ma negatywny wpływ na żywienie zwierząt.
MECHANIZMY ABSORPCJI
Ilość magnezu rozprzestrzeniająca się w roztworze glebowym jest względnie ograniczona. Mg odgrywa niewielką rolę w kompleksie glinowo-próchnicznym, gdy jest on już nasycony wapniem lub potasem. To samo tyczy się wchłaniania przez korzenie, które pozyskują więcej energii z rośliny przez bardziej aktywny niż pasywny transport wstępujący.
INTERAKCJE, SPECYFICZNOŚĆ
Jest to stosunek K2O/MgO, który najbardziej wpływa na brak równowagi absorpcji. Musi być w pobliżu 2. Jeśli jest on większy niż 3, muszą być wprowadzone działania naprawcze. (Uwaga: jeśli jest on wyrażony dla K/Mg, wówczas optimum wynosi od 0,8 do 1,2)
Magnez obecny w glebie może być różnego pochodzenia: magmowego, morsko-osadowego i organicznego. Jego rozłożenie prowadzi również do częściowych strat rocznych powodowanych przez wymywanie. (W dużych ilościach może on posiadać wartość zmienioną i korygować pH w stosunku 1,6 x CaO)
SCHEMAT CYKLU

1. Ponowne wykorzystanie składników pokarmowych zawartych we wszelkiego rodzaju materiale organicznym: ważnym źródłem nawozu są ścieki pochodzące od zwierząt gospodarskich, resztki pożniwne i inne organiczne produkty uboczne pochodzące z działalności człowieka.

2. Magnez występuje w postaci węglanu magnezu w dolomicie, twardej skale wapiennej wydobywanej w kamieniołomach. Jest również wydobywany w postaci tlenku, wodorotlenku lub siarczanu magnezu (lub kizerytu) w podziemnych kopalniach.

3. Mg2+ w glebie ulega przekształceniu w formy stałe, adsorbowane rozpuszczalne.

4. Wymywanie rozpuszczalnego magnezu (głębokie odparowywanie przez nadmiar wody w glebie) jest ważnym zjawiskiem, które musi być brane pod uwagę przy tworzeniu raportu dot. planu nawożenia.

5. Wymywanie magnezu z roślin jest również powodowane przez spływ wody (pochyłości gruntu) i erozję (wiązanie się magnezu z cząstkami stałymi).

6. Korzenie roślin mogą pobierać magnez wyłącznie w formie Mg2+ rozpuszczonego w roztworze glebowym.

7. Uprawa produkuje żywność (dla ludzi lub zwierząt), co stanowi podstawowy cel uprawy roli.

WSKAŹNIK
Analiza gleby określa we wszystkich laboratoriach wymienny magnez z dość podobnych metod pobierania. Interpretacja zostaje dokonywana przez ocenę analizowanego magnezu pod kątem optimum, które przy postaci jonowej wyniosłoby co najmniej 68 % PWK (pojemności wymiany kationów). Konieczne jest zatem posiadanie informacji o PWK, aby prawidłowo oszacować zapotrzebowanie na magnez z gleby.

Tabela wrażliwości

Miernik wrażliwości:
 • nutrient very sensible icon

  Bardzo

 • nutrient very fairly icon

  Średnio

 • nutrient very moderately icon

  Umiarkowanie

Mg
Burak cukrowy
Pszenica durum
Pszenica
Marchew
Kukurydza na kiszonkę
Kukurydza na ziarno
Ziemniaki
Pastwiska

Tabela wrażliwości & objawy

Niedobory magnezu wpływają przede wszystkim na starsze liście, powodując plamistość chlorotyczną nerwów liści. Jeśli okres niedoboru się wydłuża, wierzchołki liści obumierają i są wysuszone. Na ogół zmniejsza się ilość chlorofilu i liczba chloroplastów.

Nadmiar & potrzeby

Nadmiar magnezu może pojawić się przy braku równowagi w odniesieniu do wcześniejszego nawożenia magnezem i potasem. Jeśli stosunek K2O/MgO w analizach gleby jest mniejszy niż 1, należy położyć nacisk na nawożenie potasem.

Magnez jest obecny w bardzo dużych ilościach pod skorupą ziemską (płaszczem). Perydot, uważany za najbardziej zasobną skałę w Układzie Słonecznym, zawiera ponad 40% krzemianów i ponad 40% magnezu. Jest on zawarty także w osadach morskich (w postaci węglanów, dolomitów lub w postaci siarczanów, jako kizeryt). Z tych dwóch źródeł Mg trafia do nawozów magnezowych.
ZAWARTOŚĆ GLEBY
Dopuszczalna zawartość w glebie powinna wynosić od 120 do 200 ppm MgO. Wartość poniżej 120 ppm oznaczałaby, że gleba jest słaba, a poziom poniżej 80 ppm jest bardzo niski.
ANTAGONIZM
K2O/MgO - stosunek większy niż 2 oznacza mniejszą dostępność magnezu. Jeżeli stosunek jest wyższy niż 3, istnieje wyraźne ryzyko zablokowania.
TEKSTURA
Gleby piaszczyste zwiększają ryzyko wymywania.
KLIMAT
Po okresie zimowym, dostępność magnezu może być ograniczona.
pH
Istnieje ryzyko niedoboru magnezu z powodu nasycenia kompleksu glinowo-próchnicznego, gdy pH jest wyższe niż 7,5. Wartość pH poniżej 5,5 również zmniejsza dostępność Mg.