frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Magnezijum (Mg)
  1224.312
  Mg
 • Jonski oblik
  Magnezijum (Mg) ionic formula image
 • Anjon/Katjon
  Mg2+
 • Magnezijum (Mg) influance image
  List
 • Magnezijum (Mg) origin image
  Izvor: More
 • Magnezijum (Mg) mobility image
  8–10mm oko korena

Magnezijum

(Mg)

Magnezijum je uglavnom povezan sa pitanjima kvaliteta useva, verovatno zbog veze magnezijuma sa kalijumom. Uzgajivači su svesni rizika od tetanije ili osetljivosti na infekciju kada ga nema u dovoljnim količinama. Magnezijum takođe igra glavnu ulogu u ishrani biljke. Za biljke, fokus njegove glavne aktivnosti je u hloroplastima, u hlorofilu, gde se odvija fotosinteza. Direktno učestvuje u ovoj fiziološkoj procesu biljke. Utiče na posobnost biljke za vezivanje ugljenika iz vazduha i njegovog prevođenja u organski oblik.
Mg
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Kulture
Kulture
Poreklo
Poreklo
Ključne stavke
Ključne stavke
ZNAČAJ ZA BILJNI SVET
Magnezijum je uključen u mnoge metaboličke procese (formiranje ugljenih hidrata i proteina) i transport u biljci. Njegova najznačajnija akcija je na nivou hlorofila u lišću, u vezi sa fotosintezom. Ako ga nema u dovoljnim količinama, pored smanjenja prinosa, kod višegodišnjih useva hloroza se može ustaliti ( npr. u šumarstvu i vinogradarstvu). Nedostatak u krmnom bilju narušava ishranu životinja.
MEHANIZMI APSORPCIJE
Nivo difuzije magnezijuma u ​​zemljišnom rastvoru je relativno ograničen. Magnezijum igra manju ulogu u glino-humusnom kompleksu, kada je on već zasićen kalcijumom ili kalijumom. Apsorpcija korenom zahteva veći utrošak energiju za usvajanje.
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Odnos K2O/MgO utiče na disbalanse u apsorpciji. Mora biti oko 2. Ako je veći od 3, preporučuje se primena korektivnih mera. (Napomena: ako se izrazi u K/Mg, onda je optimalna vrednost između 0,8 i 1,2)
Magnezijum prisutan u zemljištu može imati različito poreklo: magmatsko, morsko sedimentno i organsko. Njegovo rastvaranje takođe dovodi do značajnih gubitaka kroz ispiranje. (U velikim količinama, može imati korektivnu vrednost i dovesti do korigovanja pH vrednosti u odnosu 1,6 x CaO)
DIJAGRAM CIKLUSA

1. Ponovno korišćenje organskih materija svih vrsta: izlučevine od stoke, ostaci useva i drugih organskih nusproizvoda koji potiču od ljudske aktivnosti važan su izvor hranljivih materija.

2. Magnezijum je prisutan u obliku magnezijum-karbonata u dolomitu, čvrstom krečnjaku koji se vadi u kamenolomima. Takođe se vadi u obliku oksida, hidroksida ili magnezijum-sulfata ( kieserita) u rudnicima.

3. Mg2+se razvija u zemljištu između fiksnih, apsorbovanih i rastvorljivih oblika.

4. Ispiranje rastvorljivog magnezijuma je važan fenomen koji se mora uzeti u obzir prilikom uspostavljanja ravnoteže hranljivih materija.

5. Ispiranje magnezijuma iz zemljišta se takođe odvija zbog oticanja (zemljište pod nagibom) i erozije (kalcijum vezan za čvrste čestice).

6. Biljka usvaja magnezijumMg2+iz zemljišnog rastvora.

7. Usev se "pretvara" u hranu (za ishranu ljudi ili životinja), što je osnovni cilj poljoprivrede.

POKAZATELJ
Analizom zemljišta se meri izmenljivi magnezijum iz prilično sličnih postupaka ekstrakcije u svim laboratorijama. Tumačenje se vrši procenom analiziranog magnezijuma u ​​odnosu na optimalan koji bi, u jonskom obliku, bio 6% CEC-a (kapacitet razmene katjona). Kako bi se izvršila pravilna procena za đubrenje magnezijumom neophodno je znati CEC.

Tabela osetljivosti

Merač osetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Veoma

 • nutrient very fairly icon

  Znatno

 • nutrient very moderately icon

  Umereno

Mg
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenica
mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
lucerka
Corn (silage)
Corn (grain)
dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krompir
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Paradajz
Suncokret

Tabela osetljivosti& simptomi

Nedostatak magnezijuma prvenstveno utiču na stare listove, tako što uzrokuje hlorotične mrlje između lisnih nerava. Ako se nedostatak produži, krajevi lišća postaju nekrotični i osušeni. U opštem slučaju, sadržaj hlorofila i broj hloroplasta se smanjuje.

Suficit & potrebe

Višak magnezijuma se javlja nakon neuravnoteženog đubrenja magnezijumom i kalijumom. Ako je odnos K2O/MgO manji od 1 u analizi zemljišta, preporučljivo je povećati đubrenje kalijumom.

Magnezijum je veoma prisutan u plitkom sloju ispod zemljine kore. Peridotit, koji se smatra najzastupljenijim kamenom u solarnom sistemu, sadrži više od 40% silikata i više od 40% magnezijuma. Takođe se nalazi u morskim sedimentnim zemljištima (bilo u obliku karbonata, kao što su dolomiti, ili u obliku sulfata, kao što je kieserit). Iz ova dva izvora proizvode. se magnezijumova đubriva.
SADRŽAJ ZEMLJIŠTA
Prihvatljiv sadržaj u zemljištu trebalo bi da bude između 120 i 200 ppm MgO. Ispod 120 ppm bi značilo da je zemljište siromašno magnezijumom i ispod 80 ppm izuzetno siromašno.
ANTAGONIZAM
K2O/MgO - odnos veći od 2 označava manju raspoloživost magnezijuma. Ako je odnos veći od 3, postoji siguran rizik od blokade.
TEKSTURA
Peščana zemljišta povećavaju rizik od ispiranja.
KLIMATSKI USLOVI
Nakon zimskog perioda, dostupnost magnezijuma može biti ograničena.
pH VREDNOST
Postoji rizik od nedostatka magnezijuma zbog zasićenja glino-humusnog kompleksa kada je pH vrednost veća od 7,5. Takođe, pH vrednost ispod 5,5 smanjuje dostupnost magnezijuma.