frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Hořčík (Mg)
  1224.312
  Mg
 • Iontová forma
  Hořčík (Mg) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Mg2+
 • Hořčík (Mg) influance image
  Pro listy
 • Hořčík (Mg) origin image
  Zdroj: moře
 • Hořčík (Mg) mobility image
  8-10 mm kolem kořenů

Hořčík

(Mg)

Hořčík je obecně spojen s problémy s kvalitou plodin, pravděpodobně díky vazbě hořčíku s draslíkem. Chovatelé jsou si vědomi tetanického rizika a náchylnosti k infekcím v případě jeho nedostatku. Hořčík také hraje významnou roli ve výživě rostlin. Pro rostliny je jeho hlavní aktivita spojena s chloroplasty v chlorofylu, kde probíhá fotosyntéza. Účastní se proto přímo na této fyziologické specifičnosti rostlin, a sice schopnosti rostlin zachycovat uhlík ze vzduchu a převádět ho na organickou formu a vyrábět z něj hmotu.
Mg
Rostlina
Rostlina
Půda
Půda
Plodiny
Plodiny
Původ
Původ
Klíče
Klíče
VÝZNAM PRO ŽIVOT ROSTLIN
Hořčík se podílí na mnoha metabolických funkcích (tvorba uhlovodanů a bílkovin) a transportu látek v rostlinách. Jeho nejdůležitějším působením je působení na úrovni chlorofylu v listech v souvislosti s fotosyntézou. V případě nedostatku hořčíku se kromě oslabení výnosu může v plodinách usadit chloróza, hlavně v arboretech a vinohradech. Nedostatek v pícninách narušuje výživu zvířat.
MECHANISMY ABSORPCE
Úroveň difuze hořčíku v půdním roztoku je relativně omezená. Hořčík hraje menší roli v huminovém komplexu, jakmile je nasycen vápníkem nebo draslíkem. Totéž platí pro kořenovou absorpci, která vyžaduje více rostlinné energie díky aktivnímu spíše než pasivnímu vzestupnému transportu v rostlině.
INTERAKCE, SPECIFIČNOST
Jedná se o poměr K2O/MgO který ovlivňuje absorpční nerovnováhu nejvíce. Musí se pohybovat kolem 2. Pokud je vyšší než 3, doporučuje se zavést nápravná opatření. (NB: V případě vyjádření v K/Mg je optimum mezi 0,8 a 1,2)
Hořčík v půdě může být různého původu: z magmatu, z mořských usazenin a organického původu. Jeho rozpouštění způsobuje část každoročních ztrát vyplavováním. (Ve velkém množství může doplňovat korekci pH v poměru 1,6 x CaO)
GRAF CYKLU

1. Recyklace živin obsažených v organické hmotě všeho druhu: zvířecí výkaly, zbytky plodin a další organické vedlejší produkty lidské činnosti, jsou významným zdrojem hnojení půdy.

2. Hořčík je přítomen ve formě uhličitanu hořečnatého v dolomitech, tvrdém vápenci, který se těží v kamenolomech. Získává se také ve formě oxidu, hydroxidu nebo síranu hořečnatého (kieseritu) z podzemních dolů.

3. Mg2+ vzniká v půdě od vázané přes adsorbovanou po rozpustnou formu.

4. Vyplavování rozpustného hořčíku (odnos přebytečnou půdní vodou) je významný jev, který je potřeba zvažovat při sestavování plánu hnojení.

5. Vyplavování hořčíku z půdy se také odehrává při splachu (svažité půdy) a půdní erozi (hořčík vázaný na pevné částice).

6. Kořenová absorpce rostlinami převážně využívá hořčík Mg2+ rozpuštěný v půdním roztoku.

7. Plodina se používá k výrobě potravin (pro lidi nebo krmiv pro zvířata), které jsou základním cílem zemědělství.

UKAZATEL
Analýza půdy měří využitelný hořčík metodami extrakce velmi podobnými ve všech laboratořích. Výklad se provádí vyhodnocením analyzovaného hořčíku v porovnání s optimem, které by mělo být v iontové formě alespoň 6 % CEC (kapacity kationtové výměny). Proto je nutné hodnotu CEC znát, aby bylo možno správně odhadnout obsah hořčíku v půdě.

Tabulka citlivosti

Citlivost měření:
 • nutrient very sensible icon

  Velmi

 • nutrient very fairly icon

  Důkladně

 • nutrient very moderately icon

  Středně

Mg
Sugar Beet
Durum Wheat
pšenice
mrkev
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Cabbage
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
vojtěška
Corn (silage)
Corn (grain)
meloun
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Brambory
Grassland
Salad
soja
Tobacco
Tomatoes
Slunečnice

Tabulka citlivosti & Příznaky

Nedostatek hořčíku především postihuje listy, na nichž způsobuje chlorotické skvrny v žilkoví. V případě delšího nedostatku může nastat nekróza a seschnutí listu. Obecně se zmenšuje obsah chlorofylu a počet chloroplastů.

Nadbytek & Potřeba

Nadbytek hořčíku může nastat nevyváženým minulým hnojením s nerovnováhou draslíku a hořčíku. Pokud je poměr K2O/MgO v půdní analýze nižší než 1, doporučuje se přidat do hnojiva draslík.

Hořčík je bohatě přítomen pod zemskou kůrou (obalem Země). Peridotit, považovaný za nejběžnější nerost ve sluneční soustavě, obsahuje víc než 40% křemičitanů a více než 40% hořčíku. Je také obsažen v mořských sedimentech (buď ve formě uhličitanu nebo síranu jako kieserit). Z těchto dvou zdrojů se získává Mg do hořečnatých hnojiv.
OBSAH V PŮDĚ
Přijatelný obsah v půdě by měl být od 120 do 200 ppm MgO. Obsah nižší než 120 ppm znamená, že půda je chudá na hořčík, a obsah pod 80 ppm znamená, že je velmi chudá.
ANTAGONISMUS
Poměr K2O/MgO vyšší než 2 znamená menší dostupnost hořčíku. Pokud je poměr vyšší než 3, znamená to jisté riziko blokády.
STRUKTURA
Písečné půdy zvyšují riziko vyplavení.
KLIMA
Po zimě může být obsah hořčíku nižší.
pH
Riziko nedostatku hořčíku může být způsobeno saturací huminového komplexu při pH vyšším než 7,5. Také pH nižší než 5,5 snižuje dostupnost hořčíku.