frontend design element - arrow left
frontend design element - arrow right
 • Magnezij (Mg)
  1224.312
  Mg
 • Ionski oblik
  Magnezij (Mg) ionic formula image
 • Anion/Kation
  Mg2+
 • Magnezij (Mg) influance image
  List
 • Magnezij (Mg) origin image
  Izvor: More
 • Magnezij (Mg) mobility image
  8 – 10 mm oko korijena

Magnezij

(Mg)

Magnezij se obično povezuje s kvalitetom usjeva, vjerojatno zbog veze magnezija s kalijem. Uzgajivači su svjesni da, u slučaju njegovog nedostatka, postoji rizik nastanka tetanije ili osjetljivosti na infekcije. Magnezij također ima važnu ulogu u prehrani biljke. Za biljke je fokus njegove glavne aktivnosti u kloroplastima, u klorofilu, gdje se odvija fotosinteza. Zbog toga izravno utječe na fiziološku sposobnost biljke da uhvati ugljik iz zraka i pretvori ga u organski oblik.
Mg
Biljka
Biljka
Tlo
Tlo
Usjevi
Usjevi
Podrijetlo
Podrijetlo
Pokazatelji
Pokazatelji
VAŽNOST ZA ŽIVOT BILJKE
Magnezij sudjeluje u metaboličkim funkcijama (formaciji ugljikohidrata i proteina) te u prijenosu u biljci. Njegovo je najvažnije djelovanje na razini klorofila u listovima, povezano s fotosintezom. Nedostatak magnezija, osim slabijih prinosa, može uzrokovati i pojavu kloroze u godišnjim usjevima u arborikulturi i vinogradarstvu. Njegov nedostatak u krmnim usjevima negativno utječe na prehranu životinja.
MEHANIZMI APSORPCIJE
Razina difuzije magnezija u otopini tla relativno je ograničena. Magnezij ima malu ulogu u glineno-humusnom kompleksu, kada je već zasićen kalcijem ili kalijem. Isto se odnosi na apsorpciju putem korijena, na koju biljka troši više energije zbog aktivnijeg uzlaznog prijenosa.
INTERAKCIJE, SPECIFIČNOST
Omjer K2O/MgO je ono što najviše utječe na disbalans apsorpcije. Mora biti oko 2. Ako je veći od 3, preporučuje se provedba korektivnih radnji. (NB: ako se izražava u K/Mg, onda je optimum između 0,8 i 1,2)
Magnezij koji je prisutan u tlima može biti različitog podrijetla: magmatskog, morskog sedimentnog i organskog. Njegovo otapanje također je jedan od uzroka godišnjih gubitaka ispiranjem. (U velikim količinama može ispraviti pH vrijednost na omjer 1,6 x CaO)
DIJAGRAM CIKLUSA

1. Recikliranje hranjivih tvari koje se nalaze u raznim organskim tvarima: stajskom otpadu, ostacima usjeva (slama, vrhovi, zeleni dijelovi...) i ostalim organskim nusproizvodima ljudskih aktivnosti, važan je izvor za gnojidbu.

2. Magnezij je prisutan u obliku magnezij karbonata u dolomitu, tvrdom vapnencu koji se vadi iz kamenoloma. Također se iznosi i u obliku oksida, hidroksida ili magnezijevog sulfata (kizerit) u podzemnim rudnicima.

3. Mg2+ magnezij se razvija u tlu između fiksnih, adsorbiranih i topljivih oblika.

4. Ispiranje topljivog magnezija (duboko povlačenje viška vode iz tla) fenomen je koji je potrebno uzeti u obzir pri izradi plana gnojidbe.

5. Do ispiranja magnezija s parcele također dolazi i zbog otjecanja (strmi teren) i erozije (magnezij vezan na čvrste čestice).

6. Biljka može unijeti magnezij Mg2+ kroz korijen isključivo kroz otopinu tla.

7. Usjev se pretvara u hranu (za ljude ili životinje), što je temeljni cilj poljoprivrede.

POKAZATELJ
Analizom tla mjeri se izmjenjivi magnezij iz sličnih metoda ekstrakcije u svim laboratorijima. Interpretacija se izvodi procjenom analiziranog magnezija u odnosu na optimalnu količinu koja bi, u ionskom obliku, bila 6 % CEC-a (kationski izmjenjivački kapacitet). Zbog toga je potrebno znati CEC, kako bi se ispravno procijenila opskrba magnezijem.

Tablica osjetljivosti

Mjerilo osjetljivosti:
 • nutrient very sensible icon

  Vrlo

 • nutrient very fairly icon

  Relativno

 • nutrient very moderately icon

  Umjereno

Mg
Sugar Beet
Durum Wheat
Pšenica
Mrkva
Cereals (excepted wheat)
Chicory, endive
Kupus
Oil Seed Rape
Squash, courgette
Fibre flax
Lucerna
Corn (silage)
Corn (grain)
Dinja
Olives
Leek
Canned peas
Protein peas
Krumpir
Grassland
Salad
Soja
Tobacco
Tomatoes
Suncokret

Tablica osjetljivosti & Simptomi

Nedostatak magnezija prvenstveno utječe na stare listove i uzrokuje pojavu klorotičnih pjega između žila lista. Ako je nedostatak prisutan dulje vremensko razdoblje, krajevi lista postaju nekrotični i osuše se. Općenito, smanjuje se udio klorofila i broj kloroplasta.

Višak & Potrebe

Do prevelike količine magnezija može doći zbog neujednačene povijesti gnojidbe između magnezija i kalija. Ako je omjer K2O/MgO manji od 1 u analizi tla, preporučuje se usmjeriti gnojidbu prema kaliju.

Magnezij je vrlo prisutan ispod zemljine kore (plašta). Peridotit, za koji se smatra da je dominantna stijena u sunčevom sustavu, sadrži više od 40 % silikata i više od 40 % magnezija. Također se nalazi i u morskom sedimentnom tlu (ili u obliku karbonata kao dolomit, ili u obliku sulfata kao kizerit). Magnezij u gnojivima dolazi od ta dva oblika.
SASTAV TLA
Prihvatljiv udio u tlu trebao bi biti između 120 i 200 ppm MgO. Manje od 120 ppm značilo bi da je tlo siromašno, a manje od 80 ppm da je ekstremno siromašno.
ANTAGONIZAM
K2O/MgO — omjer veći od 2 znači manju dostupnost magnezija. Ako je omjer veći do 3, postoji rizik od blokade.
TEKSTURA
Pjeskovita tla povećavaju rizik od ispiranja.
KLIMA
Nakon zime, dostupnost magnezija može biti ograničena.
pH
Postoji rizik od nedostatka magnezija zbog zasićenja glineno-humusnog kompleksa kada je pH viši od 7,5. pH manji od 5,5 također smanjuje dostupnost Magnezija.